top of page

ปรอทเพชร (ปรอทฤาษีนารอท) Diamond Mercury (Lersi Narod’s Mercury)

📝คุณวิเศษของปรอทเพชรตำหรับปู่ฤาษีนารอท

ในตำราโบราณกล่าวใว้ว่ามีอานุภาพสามารถรักษาอาการ แมลงสัตว์กัดต่อยปัองกันเหตุเภทภัยทั้งป้องกันการเกิดโรคภัยได้ทุกชนิด และมีเคล็ดวิธีการใช้ต่างๆตามตำหรับปรอทเพชร พอคร่าวๆดังนี้


1.ใช้ถอนพิษสัตว์กัดต่อยทุกชนิด ให้เอาปรอทไปจุ่มน้ำมะนาวหรือน้ำก็ได้เอาไปแตะไว้ที่ปากแผลปรอทจะดูดพิษออกมา อาการปวดจะทุเลาลงและหายไปในที่สุด


2.ใช้ดับพิษไฟเวลาถูกไฟลวก, น้ำร้อนลวก, หรือน้ำมันลวก วิธีใช้คือให้เอาปรอทไปแช่น้ำไว้ 5 นาที ครบเวลาแล้วจึงปรอทขึ้นมา แล้วให้นำส่วนที่มีบาดแผลถูกน้ำร้อนลวก, ไฟลวก หรือน้ำมันลวกไปแช่น้ำไว้ หรือเอาน้ำรดทาบริเวณที่เป็น จะช่วยดูดพิษไฟที่แสบร้อนออก


3.แก้คุณไสย หรือผีเข้า วิธีใช้ให้นำปรอทไปแช่น้ำใว้สัก 5 นาที แล้วดื่มน้ำที่แช่ลงไป หรือประพรม อาบกินน้ำนั้น


4.ใช้แก้โรคร้ายภายในร่างกาย เช่น โรคกระเพาะหรือบาดแผลภายในร่างกายและอื่นๆ วิธีใช้ให้นำปรอทกลืนกินลงไป แล้วคอยเขี่ยปรอทเวลาถ่ายหนัก พอปรอทออกมา ก็เก็บมาล้างด้วยน้ำสอาด หรือน้ำมะนาว และเก็บไว้ใช้กลืนกินในครั้งต่อๆไป


5.ให้กินปรอทเข้าไปเพื่อชุบไฟธาตุตนเอง ให้เป็นทนสิทธิ์ ถ้าอยู่ในท้อง 5 วันหรือเกิน 5 วันขึ้นไปแล้ว เมื่อขับถ่ายออกมา ค่อยเขี่ยมาล้างน้ำมะนาว เก็บมาพกติดตัวป้องกันอันตรายต่างๆได้

แต่ถ้าออกมาก่อน 5 วัน ก็เก็บมาล้างน้ำมะนาว กลืนลงไปใหม่ จนกว่าปรอทนั้นจะอยู่ในท้องเกิน 5 วันจึงจะเรียกว่าชุบด้วยไฟธาตุ

หรือถ้าไม่กลืนก็ได้ พกติดตัวได้เลยไม่มีปัญหาอะไร


6.ใช้กันคุณไสย คุณผีก็ได้ วิธีใช้ให้พกติดตัวไว้เสมอ จะกันคุณไสย คุณผีได้


7.ใช้แก้ยาเบื่อ ยาเมา ยาพิษต่างๆ วิธีใช้ให้นำปรอทไปแช่น้ำไว้สัก 5 นาที แล้วดื่มน้ำที่แช่ปรอทลงไป


8.ใช้พิสูจน์อาหารหรือน้ำ ว่ามียาพิษหรือไม่ วิธีใช้เอาปรอทใส่ในอาหาร หรือน้ำนั้น ถ้าปรอทมีอาการเปลื่ยนสี หรือน้ำเดือดเป็นฟอง แสดงว่ามีพิษห้ามรับประทาน


9.ใช้ในการรักษาแผลหลังผ่าตัด วิธีใช้เวลาผ่าตัดใหม่ๆให้กลืนกินปรอทเข้าไป จะสมานแผลภายในให้หายเร็ว และต้องพยายามเขื่ยปรอทเวลาถ่ายออกมาเพื่อจะเก็บเอาไว้ใช้กลืนกินครั้งต่อไป


10.ทำให้ประจำเดือนสตรีหมดเร็ว โดยใช้พกติดตัวไว้ประจำเดือนก็จะหมดเร็วกว่าปกติ


11.พกติดตัวใว้เสมอจะไม่ป่วยไข้ง่ายและสุขภาพแข็งแรง ภูติผีปีศาจไม่มารบกวน


12.ใช้กำภาวนาปฏิบัติเจริญดี จิตใจสงบได้เร็ว ป้องกันสิ่งเร้นลับก่อกวนการปฏิบัติได้ดี


13.สามารถเอาปรอทใส่ถุงผ้า ป้องกันการสัมผัสโลหะโดยตรง แช่ไว้ในโอ่ง ในถัง สำหรับอาบกิน ใช้ได้ไม่เป็นอันตราย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง


The Ability Of Diamond Mercury Follows Lersi Narod’s Recipe.

1. It can withdraw poison from animal out of the human body. The owner can take Diamond Mercury to soak in lime juice or drinking water for a while, and then take Diamond Mercury touch on the contaminated place.

2. It can reduce the pain from fire accident such as fire burned, hot water, or boiling oil. The owner can take Diamond Water to soak in drinking water about 5 minutes. After that, take that water to bath or rub on the painful place.

3. It can clear bad energy out of the user by using Diamond Mercury soak in the drinking water about 5 minutes and then use that water to drink and bath body.

4. It can cure some disease inside human body such as gastritis or some abnormal situations in alimentary system. The user can eat Diamond Mercury inside body and wait until it come out with stools. After that, wash Diamond Mercury to be clean by using lime juice for using in the future.

5. It can protect the owner from black magic and scary ghost automatically.

6. It can prove any food to see that food is contaminated with poison or not. The owner can place Diamond Mercury inside that food, if Diamond Mercury changes its color or the water of that food is boiling, it means that the food is contaminated with some dangerous substances or poisons.

7. It can make menstrual cycle of female become more stable and reduce the number of bleeding days to be shorter.

8. It can support the owner’s health to be stronger in long term.

9. It can help the owner to have calm meditation when keeping Diamond Mercury in mouth or holding it on hands.


69 views13 comments
bottom of page