top of page

ผ้ายันต์เขียนมือ อ.เจค Hand-Written Magic Cloth by Arjarn Jake.

เปิดจอง "#ผ้ายันต์เขียนมือ"

โดยท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค)

#บ้านไมตรียานุสรณ์


“ผ้ายันต์เขียนมือ” ในแบบต่างๆ ที่ท่านอาจารย์เจครังสรรค์ผูกยันต์ขึ้นมา พุทธคุณมีทั้งด้านโชคลาภวาสนาเงินทอง ป้องกันเภทภัยต่างๆนาๆ ตลอดจนถึงค้ำจุนหนุนดวงชะตามิให้ตกต่ำ ทุกอักขระเลขยันต์เกิดจากการผูกยันต์ของอาจารย์ท่านโดยไม่ได้เปิดตำราแม้แต่หน้าเดียว เรียกว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้เข้าใจในศาสตร์ของเลขยันต์อย่างถ่องแท้ก็คงไม่แปลก ถือเป็นของหาชมได้ยากและทรงอานุภาพยิ่ง


เนื่องด้วยท่าน “อาจารย์ณัญธัญ มณีรัตน์(อ.เจค)” เป็นผู้ที่มีอารมณ์ศิลปินสูง เวลาท่านเขียนเลขยันต์อักขระลงบนผืนผ้าแต่ละผืน ท่านจะรังสรรค์ฝีไม้ลายมือไปตามสุนทรีย์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นแล้วผ้ายันต์แต่ละผืนก็จะมีพุทธคุณและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียว ผ้ายันต์ทุกผืนจึงถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่มีเพียงหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใคร ทรงคุณค่าและน่าบูชาเป็นที่สุด


#วิธีการบูชา: ใส่กรอบบูชาไว้กับบ้านเรือน ร้านค้า หรือพกติดตัว เครื่องบูชาส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้หอม พวงมาลัย เครื่องหอม ให้บูชาตามวันสำคัญ เช่นวันพระเป็นต้น


#ขนาด: 12 x 12 นิ้ว


#หมายเหตุ: ผ้ายันต์แต่ละผืนเป็นการเขียนด้วยมืออย่างปราณีตบรรจง และจะต้องผ่านพิธีอธิษฐานจิตจากท่านอาจารย์เจคตามฤกษ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 15 วันตั้งแต่วันที่สั่งจอง หากผ้ายันต์ผืนใดผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว จะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลอีกครั้ง


Made to order “Hand-Written Magic Cloth” by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.


“Hand-Written Magic Cloth” by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) in various versions that Arjarn Jake designed and wrote by himself. The power of these magic cloths are bringing fortune and boosting luck, prevent various types of disasters as well as to support the destiny not to fall.


Every piece will be created one by one without even opening a single page of the textbook. It wouldn't be too over to say that Arjarn Jake is the one who fully understands in magic. Therefore, these magic cloths are rare item and very powerful.


Because of Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) is a master who has high artistic personality. When he is writing the magic characters and Yantras on each piece of magic cloth, he will write it according to his aesthetic feeling at that time. Therefore, each magic cloth will has its own ability & uniqueness. Not the same at all. Therefore, every piece of his magic cloth is considered to be a masterpiece that has only one in the world. Most valuable and worthy for worshipping.


How to Worship: Worshipping in a house, shop, or carry it with you. Most of the offerings are fragrant flowers, garlands, and incense to be worshiped on important days such as Buddha day.


Size: 12 x 12 inches.


PS: Due to each magic cloth is written by hand elaborately and must go through the spiritual prayer ceremony from Arjarn Jake on various occasions that will takes approximately 15 days from the date of booking. If any piece has passed the complete process, we will inform individually again.10 views10 comments
bottom of page