top of page

พระธรรมรงค์ Thamrong.

#พระธรรมรงค์, อาจารย์องอาจ สีงาม

"ตำนานเครื่องรางทรงคุณค่าของชนชั้นสูงแห่งอาณาจักรขอม

วัตถุมงคลล้างอาถรรพ์ที่ชีวิตหนึ่งต้องได้ครอบครอง

จากตำนานที่หลับไหลสู่การปลุกตำนานวัตถุมงคลที่สาบสูญไปนับพันปี"


"แหวนธรรมรงค์" หรือพระธรรมรงค์ ตามบันทึกโบราณที่ปรากฏขึ้นในศิลาจารึกสมัยอาณาจักรขอมพระเจ้าชัยวรมันที่7 ยุคที่ขอมเรืองอำนาจ โดยจารึกนั้นให้คำนิยามว่าเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงฐานะสมบัติของผู้ครอบครอง และตำแหน่งทางสังคมที่สูงศักดิ์ในยุคสมัยนั้นว่าผู้ใดที่ครอบครองจะเต็มไปด้วยอำนาจบารมีล้นหลาม


ส่วนมากจะได้รับมอบจากพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ผู้ที่จะมีแหวนธรรมรงค์จึงเป็นเพียงบุคคลชั้นสูงหรือขุนนางเท่านั้น การสร้างธรรมรงค์ในยุคก่อนโบราณจะหล่อด้วยโลหะสำริดหลอมเป็นเครื่องประดับในยุคนั้น ในตัวธรรมรงค์จะบรรจุด้วยอัญมณี, พลอย แหวนธรรมรงค์จึงถือว่าเป็นเครื่องรางของศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเมตตามหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น


เชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองแหวนธรรมรงค์ จะมากด้วยทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภ เมตตามหาเสน่ห์ เจรจาค้าขาย แหวนธรรมรงค์ได้ทำการหล่อขึ้นจากก้านโลหะชนวนศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากการสร้าง "ท้าวมหาพรหมเทวาสิทธิ์" ของอาจารย์องอาจ ประกอบไปด้วยคือมวลสารจากเศษโลหะสัมริด สมัยทรารวดี, ฟูนัน, ตามพรลิงค์เมืองละโว้, ศรีวิชัย, โคตรบูร, หริภุญชัย, ศรีสัชนาลัย, สุโขทัย, อโยธยา, ล้านนา, สุพรรณภูมิ, เพราะสัมริดมีความหมายถึง “ความสำเร็จ” คนในสมัยโบราณจึงนิยมใช้โลหะสำริดมาสร้างเป็นรูปเคารพและเครื่องรางในคติความเชื่อ


และยังมีเงินตราที่ใช้จริงสมัยพระเจ้าชัยวรมัน พร้อมทั้งโลหะอาถรรพ์ต่างๆ ตะกรุดเก่าเหรียญพระเกจิคณาจารย์ต่างๆ พร้อมแผ่นจารอักขระเลขยันต์ทางด้านครอบจักรวาล อาจารย์องอาจได้จารอักขระเองทั้งหมด ก่อนนำมาหล่อหลอมรวมความศักดิ์สิทธิ์โลหะมวลสารขึ้นเป็นแหวนธรรมรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนเพียง 24 ชิ้นเท่านั้น


พุทธคุณที่เด่นมากในทางค้ำชูดวงชะตา เป็นมหาสำเร็จสมปรารถนา และล้างอาถรรพ์ ขอเพียงผู้ใช้ตั้งสัจจะอธิฐาน โดยไม่เกินวาสนาของตน และใช้ไปทางโชคลาภ ในทางมหาเสน่ห์ ในทางมหานิยม ในทางขอตำแหน่งหน้าที่การงาน และในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงถอนคุณไสยต่างๆได้


หัวพลอยที่ฝังคือ "พลอยโกเมน (Garnet)" มีลักษณะคุณวิเศษปกป้องคุ้มครองช่วยให้สมปรารถนา กระตุ้นพลังทางเพศ แก้ไขปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์ ช่วยในการโน้มน้าวจิตใจให้เข้าสู่ธรรม ชาวอินเดียโบราณเชื่อว่า ใครได้ครอบครองโกเมนจะเป็นเครื่องรางของขลังพกติดตัว จะช่วยให้รอดปลอดภัยในทุกๆเรื่อง รวมถึงขับไล่ภูติผีวิญญาณ หากนำมาประดับตกแต่งเป็นเครื่องประดับ จะนำความโชคดีเสริมสิริมงคล มีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ


Thamrong by Arjarn Ongart Seengam.

"The legend of the most valuable amulet of the nobility of the ancient Khmer Empire.

The sacred object of destroying misfortune that within one life must possess once.

From the legend that slept to the awakening of the myth of sacred objects that have been lost for many thousand years."


This amulet is "Thamrong" from the ancient records that appeared in the stone inscriptions of the Khmer empire of King Jayavarman VII. The words in that stone inscription said that "Thamrong is an ornament that indicates the property of the owner and social position in that era. Whoever occupies it will be filled with overwhelming power and prestige".


Most of them would be given by the king only so, the person who would have Thamrong was only a high-class person or noble person. The creation of Thamrong in the ancient era was cast from bronze metal, decorated with jewels. It is a sacred amulet that will enchant those who see it.


It is believed that whoever possesses "Thamrong" will be rich with wealth and fortune. For Thamrong of Arjarn Ongart, it had been cast from the sacred metal that was left from the creation of "Dhevasit Brahma" which is ancient bronze of ancient kingdoms from Dvaravati, Tambralinga, Lavo, Srivijaya, Kottabun, Hariphunchai, Si Satchanalai, Sukhothai, Ayothaya, Lanna, Suphanphum, because bronze in Thai language means "Success" so, people in ancient times liked to use bronze metal to create idols and amulets in their beliefs.


Moreover, there are still many monetary coins that were actually used in the reign of King Jayavarman, along with various mystical metals from old takruds, old amulet coins, and a lot of Yantra sheets that have universal power that Arjarn Ongart wrote all the magic characters himself. Arjarn Ongart melted them together into "Thamrong".for 24 pieces only.


The magic power of "Thamrong" is very prominent in supporting destiny, reaching great success and clearing the curse. The owner can pray for every wish with a pure heart, in the way of great fortune, in the way of great charm, in the way of great popularity, in the way of requesting a job position, in the treatment of sickness, including the withdrawal of various superstitions from black magic, the result will be amazing.


The setting of is Thamrong is "Garnet", which has a magical effect to protect and fulfill desires, stimulate sexual energy, fix love relationship problems, persuade the mind to enter the Dharma. Ancient Indians believed that whoever possesses garnet will be safe in every situation, including exorcising spirits. If garnet is used to decorate as an ornament, it will bring good luck, enhance prosperity, fortune, and wealth to the owner.
30 views20 comments

20 Comments


MellaOfficial
MellaOfficial
Sep 08, 2023

#ของดีที่มีเทพเทวดานางฟ้ารักษา

ผู้มีวาสนาได้ครอบครอง #พระธรรมรงค์

จะทราบกันดีถึงเรื่องราวประสบการณ์แปลกๆ

ที่เกิดขึ้นเฉพาะตน รุ่นนี้หล่อหลอมขึ้นจากโลหะมีฤทธิ์

ผ่านการสวดเสกจนมีจิตของสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็น

พี่ท่านนี้การันตีอีกเสียงว่าเป็นอย่างที่เขาร่ำลือกันจริง


Sacred stuff that has divinities & angels remain inside. Those who have the fortune to possess “Thamrong (the supreme ring of Khmer empire)” will know well about the stories of strange experiences that happened with them. This amulet is forged from powerful metals pass through blessing ceremony by Arjarn Ongart until there is a mind of what the physical eye can't see remain inside. This believer also guaranteed that it is true because he could feel it


Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Sep 04, 2023

#พระธรรมรงค์กับอัญมณีในตำนาน

หัวพลอยที่ฝังคือ "#โมรามรกต" หรือ "#อาเกตเขียว" เป็นอัญมณีที่ใช้มานานหลายพันปีตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ ด้วยคุณสมบัติการเยียวยารักษา และคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ เชื่อกันว่าอัญมณีชนิดนี้จะนำความสมดุลและความสงบมาสู่จิตใจ ร่างกาย และวิญญาน พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เป็นเจ้าของให้เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ อาเกตเขียวถือเป็นอัญมณีมีค่า ซึ่งมีสีสันสวยงาม จึงถูกนำมาใช้เพื่อการตกแต่งเครื่องประดับและใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฟื้นฟูในหลายๆอารยธรรม


นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าอัญมณียอดนิยมชนิดนี้สามารถปกป้องผู้พกพาจากความเครียดและพลังงานด้านลบ ซึ่งสีเขียวยังเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตยืนยาว การเจริญเติบโต และความอุดมสมบูรณ์ นำโชคลาภ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่สวมใส่หรือเก็บไว้ใกล้ตัว


และหากอ้างอิงตามคำกล่าวของผู้ที่ใช้หินและอัญมณีในการรักษา ต่างกล่าวไว้ว่าอาเกตเขียวสามารถเพิ่มความเห็นอกเห็นใจ, ความมีน้ำใจ, ความยุติธรรม พร้อมกับเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจและอารมณ์ ปรับปรุงการตัดสินใจให้เฉียบแหลมขึ้น และยังขจัดความขุ่นข้องหมองใจให้แก่ผู้คนได้อีกด้วย


Thamrong And Its Legendary Gemstone.

The setting of this Thamrong is "Green Agate" or "Mora Jade", a precious stone that has been used for thousands of years since ancient Egypt for its healing and spiritual properties. It is believed to bring balance and harmony to the mind, body, and spirit, as well as promote growth and abundance. Green agate is a precious gemstone with a beautiful range of green colors so, it has been used for decorative and healing purposes in many civilizations.


This popular mineral is believed to provide protection…Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Sep 03, 2023

#งดงามปานบุปผาผกามาศ

#อานุภาพเข้มขลังดุจเทพประทานให้

#พระธรรมรงค์ (รุ่น.2) ตอนนี้เหลือไม่ถึง 5 วง

ท่านใดมีเจตจำนงค์อยากได้ไปบูชา รีบด่วน


Beautiful like blossoms.

Sacred and magical like a gift of the god.

“Thamrong (2nd batch)”, now there are less than 5 rings left. Anyone who has the intention to worship, please hurry up.


Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Sep 03, 2023

#พระธรรมรงค์ (รุ่น.2), อาจารย์องอาจ สีงาม

"#ตำนานเครื่องรางทรงคุณค่าของชนชั้นสูงแห่งอาณาจักรขอม

#วัตถุมงคลล้างอาถรรพ์ที่ชีวิตหนึ่งต้องได้ครอบครอง

#จากตำนานที่หลับไหลสู่การปลุกตำนานวัตถุมงคลที่สาบสูญไปนับพันปี

#ความงดงามและกลิ่นไอความเข้มขลังยังคงคุกรุ่นดุจปฐมบทแรกเริ่มเมื่อพันปี"


"แหวนธรรมรงค์" หรือพระธรรมรงค์ ตามบันทึกโบราณที่ปรากฏขึ้นในศิลาจารึกสมัยอาณาจักรขอมพระเจ้าชัยวรมันที่7 ยุคที่ขอมเรืองอำนาจ โดยจารึกนั้นให้คำนิยามว่าเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงฐานะสมบัติของผู้ครอบครอง และตำแหน่งทางสังคมที่สูงศักดิ์ในยุคสมัยนั้นว่าผู้ใดที่ครอบครองจะเต็มไปด้วยอำนาจบารมีล้นหลาม


ส่วนมากจะได้รับมอบจากพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ผู้ที่จะมีพระธรรมรงค์จึงเป็นเพียงบุคคลชั้นสูงหรือขุนนางเท่านั้น การสร้างธรรมรงค์ในยุคก่อนโบราณจะหล่อด้วยโลหะสำริดหลอมเป็นเครื่องประดับในยุคนั้น ในตัวพระธรรมรงค์จะบรรจุด้วยอัญมณี, พลอย พระธรรมรงค์จึงถือว่าเป็นเครื่องรางของศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเมตตามหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองพระธรรมรงค์ จะมากด้วยทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภ เมตตามหาเสน่ห์ เจรจาค้าขาย


"พระธรรมรงค์ (รุ่น.2)" หล่อขึ้นจากก้านโลหะชนวนศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากการสร้าง "พระธรรมรงค์ (รุ่น.1)" ของอาจารย์องอาจ ประกอบไปด้วยมวลสารจากเศษโลหะสัมริด สมัยทรารวดี, ฟูนัน, ตามพรลิงค์เมืองละโว้, ศรีวิชัย, โคตรบูร, หริภุญชัย, ศรีสัชนาลัย, สุโขทัย, อโยธยา, ล้านนา, สุพรรณภูมิ, เพราะสัมริดมีความหมายถึง “ความสำเร็จ” คนในสมัยโบราณจึงนิยมใช้โลหะสำริดมาสร้างเป็นรูปเคารพและเครื่องรางในคติความเชื่อ และยังมีเงินตราที่ใช้จริงสมัยพระเจ้าชัยวรมัน พร้อมทั้งโลหะอาถรรพ์ต่างๆ ตะกรุดเก่าเหรียญพระเกจิคณาจารย์ต่างๆ พร้อมแผ่นจารอักขระเลขยันต์ทางด้านครอบจักรวาล อาจารย์องอาจได้จารอักขระเองทั้งหมด


อาจารย์องอาจได้หล่อหลอมรวมความศักดิ์สิทธิ์โลหะมวลสารขึ้นเป็น "พระธรรมรงค์ (รุ่น.2)" ในครั้งนี้เป็นจำนวนเพียง 17 วงเท่านั้น ก่อนจะทำลายบล็อกทิ้ง นั่นหมายความว่า พระธรรมรงค์ในรูปทรงศิลปะแบบนี้ จะไม่มีอีกแล้ว หากสงสัยว่า ทำไมสร้างทั้งที ไม่สร้างเยอะกว่านี้ ก็เพราะว่ารุ่น.2นี้ ท่านนำช่อชนวนรุ่นแรกมาทำ แบบไม่เจือปนโลหะอื่นใด นี่คือจารีตอุปนิสัยของท่านอาจารย์องอาจ "ที่ไม่เคยเน้นปริมาณ แต่เน้นเรื่องความเข้มขลังในระดับตำนานนั่นเอง"


อาจารย์องอาจท่านทุ่มทุนสร้างสุดตัว ท่านบอกว่าสำหรับ "พระธรรมรงค์ (รุ่น.2)" นี้ ท่านใช้ชนวนที่เหลือจากการสร้างรุ่นแรกล้วนๆ ซึ่งมีแต่มวลสารที่มีมวลความหนาแน่น มีความหนักกว่าโลหะอื่น จากพวกเงินโบราณ และโลหะมีค่าจากเทวรูปมากมายที่ใช้สร้างรุ่นแรก เบื้องต้นท่านมีดำริจัดสร้างไว้ 19 วง แต่เมื่อนำมวลสารมาหล่อกลับได้เพียง 17 วง เพราะมวลสารจำกัดจึงสร้างได้เท่านี้ โดยหากจะให้ทำเพิ่มโดยเอามวลสารอื่นมาเจือปน ท่านบอกเลยว่าท่านไม่ทำ มันเสียของเปล่าๆ


แม้แต่ตัวท่านเองก็ยังพกติดตัวไม่ห่าง เป็นของประจำกายที่ท่านมักนำมาใช้ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเสมอ ขนาดท่านเป็นผู้สร้างเอง ก็ยังคงหลงใหลในความงามที่เป็นอมตะของพระธรรมรงค์ ยังคงจับมาชื่นชมยลโฉมทุกวัน แต่ที่สำคัญกว่าเรื่องของความสวยงาม คือเครื่องรางแห่งขอมพันปีชนิดนี้ มีพลังอำนาจอันเร้นลับที่ทรงอานุภาพอย่างแท้จริง


อาจารย์องอาจได้ทำการอธิษฐานจิต ประจุพระเวทย์สาธายมนต์ตามสายวิชาวรมัน และวิชา "ล้างอาถรรพ์" ที่ท่านสำเร็จเชี่ยวชาญ ลงสถิตไว้ใน "พระธรรมรงค์ (รุ่น.2)" โดยท่านได้เสกพระธรรมรงค์ใน “ขันสำริด” เป็นเคล็ดให้ผู้ครอบครอง "ปรารถนาสิ่งใดก็จักสัมฤทธิ์ผล"


อิทธิคุณสารพันเกินบรรยาย ประสบการณ์รุ่นแรก การันตีล้านเปอร์เซ็นท์ ว่าผู้ใดมีไว้บูชา ล้วนสมปรารถนา เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยพุทธคุณที่เด่นมากในทางค้ำชูดวงชะตา เป็นมหาสำเร็จสมปรารถนา และล้างอาถรรพ์…

Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Aug 27, 2023

เก็บภาพมาฝากแฟนพันธฺุ์แท้ผู้ศรัทธา

ในวัตถุมงคลของท่านอาจารย์องอาจ สีงาม


ท่านกำลังตรวจดูความเรียบร้อยของ

#พระธรรมรงค์ (รุ่น.2) ที่กำลังจะออกให้บูชาเร็วๆนี้


แม้แต่ตัวท่านเองก็ยังพกติดตัวไม่ห่าง

เป็นของประจำกายที่ท่านมักนำมาใช้

ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเสมอ


ขนาดท่านเป็นผู้สร้างเอง ก็ยังคงหลงใหล

ในความงามที่เป็นอมตะของพระธรรมรงค์

ยังคงจับมาชื่นชมยลโฉมทุกวัน


แต่ที่สำคัญกว่าเรื่องของความสวยงาม

คือเครื่องรางแห่งขอมพันปีชนิดนี้

มีพลังอำนาจอันเร้นลับที่ทรงอานุภาพอย่างแท้จริง


We want to share these pictures for true fans who believe in the sacred object of Arjarn Ongart Seengam.


Arjarn Ongart is checking “Thamrong (2nd batch)” at the final process before release out for rent in the near future.


Even Arjarn Ongart also wear this amulet because it is an important personal amulet that he often use in performing various ceremonies.


Even he is the creator of this amulet but, he still fascinated in the immortal beauty of Thamrong every time he looks at it.


But more importantly than the beauty of Thamrong, this kind of thousand-year-old Khmer amulet has sacred mysterious power…

Like
bottom of page