top of page

พระธรรมรงค์ Thamrong.

#พระธรรมรงค์, อาจารย์องอาจ สีงาม

"ตำนานเครื่องรางทรงคุณค่าของชนชั้นสูงแห่งอาณาจักรขอม

วัตถุมงคลล้างอาถรรพ์ที่ชีวิตหนึ่งต้องได้ครอบครอง

จากตำนานที่หลับไหลสู่การปลุกตำนานวัตถุมงคลที่สาบสูญไปนับพันปี"


"แหวนธรรมรงค์" หรือพระธรรมรงค์ ตามบันทึกโบราณที่ปรากฏขึ้นในศิลาจารึกสมัยอาณาจักรขอมพระเจ้าชัยวรมันที่7 ยุคที่ขอมเรืองอำนาจ โดยจารึกนั้นให้คำนิยามว่าเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงฐานะสมบัติของผู้ครอบครอง และตำแหน่งทางสังคมที่สูงศักดิ์ในยุคสมัยนั้นว่าผู้ใดที่ครอบครองจะเต็มไปด้วยอำนาจบารมีล้นหลาม


ส่วนมากจะได้รับมอบจากพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ผู้ที่จะมีแหวนธรรมรงค์จึงเป็นเพียงบุคคลชั้นสูงหรือขุนนางเท่านั้น การสร้างธรรมรงค์ในยุคก่อนโบราณจะหล่อด้วยโลหะสำริดหลอมเป็นเครื่องประดับในยุคนั้น ในตัวธรรมรงค์จะบรรจุด้วยอัญมณี, พลอย แหวนธรรมรงค์จึงถือว่าเป็นเครื่องรางของศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเมตตามหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น


เชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองแหวนธรรมรงค์ จะมากด้วยทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภ เมตตามหาเสน่ห์ เจรจาค้าขาย แหวนธรรมรงค์ได้ทำการหล่อขึ้นจากก้านโลหะชนวนศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากการสร้าง "ท้าวมหาพรหมเทวาสิทธิ์" ของอาจารย์องอาจ ประกอบไปด้วยคือมวลสารจากเศษโลหะสัมริด สมัยทรารวดี, ฟูนัน, ตามพรลิงค์เมืองละโว้, ศรีวิชัย, โคตรบูร, หริภุญชัย, ศรีสัชนาลัย, สุโขทัย, อโยธยา, ล้านนา, สุพรรณภูมิ, เพราะสัมริดมีความหมายถึง “ความสำเร็จ” คนในสมัยโบราณจึงนิยมใช้โลหะสำริดมาสร้างเป็นรูปเคารพและเครื่องรางในคติความเชื่อ


และยังมีเงินตราที่ใช้จริงสมัยพระเจ้าชัยวรมัน พร้อมทั้งโลหะอาถรรพ์ต่างๆ ตะกรุดเก่าเหรียญพระเกจิคณาจารย์ต่างๆ พร้อมแผ่นจารอักขระเลขยันต์ทางด้านครอบจักรวาล อาจารย์องอาจได้จารอักขระเองทั้งหมด ก่อนนำมาหล่อหลอมรวมความศักดิ์สิทธิ์โลหะมวลสารขึ้นเป็นแหวนธรรมรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนเพียง 24 ชิ้นเท่านั้น


พุทธคุณที่เด่นมากในทางค้ำชูดวงชะตา เป็นมหาสำเร็จสมปรารถนา และล้างอาถรรพ์ ขอเพียงผู้ใช้ตั้งสัจจะอธิฐาน โดยไม่เกินวาสนาของตน และใช้ไปทางโชคลาภ ในทางมหาเสน่ห์ ในทางมหานิยม ในทางขอตำแหน่งหน้าที่การงาน และในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงถอนคุณไสยต่างๆได้


หัวพลอยที่ฝังคือ "พลอยโกเมน (Garnet)" มีลักษณะคุณวิเศษปกป้องคุ้มครองช่วยให้สมปรารถนา กระตุ้นพลังทางเพศ แก้ไขปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์ ช่วยในการโน้มน้าวจิตใจให้เข้าสู่ธรรม ชาวอินเดียโบราณเชื่อว่า ใครได้ครอบครองโกเมนจะเป็นเครื่องรางของขลังพกติดตัว จะช่วยให้รอดปลอดภัยในทุกๆเรื่อง รวมถึงขับไล่ภูติผีวิญญาณ หากนำมาประดับตกแต่งเป็นเครื่องประดับ จะนำความโชคดีเสริมสิริมงคล มีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ


Thamrong by Arjarn Ongart Seengam.

"The legend of the most valuable amulet of the nobility of the ancient Khmer Empire.

The sacred object of destroying misfortune that within one life must possess once.

From the legend that slept to the awakening of the myth of sacred objects that have been lost for many thousand years."


This amulet is "Thamrong" from the ancient records that appeared in the stone inscriptions of the Khmer empire of King Jayavarman VII. The words in that stone inscription said that "Thamrong is an ornament that indicates the property of the owner and social position in that era. Whoever occupies it will be filled with overwhelming power and prestige".


Most of them would be given by the king only so, the person who would have Thamrong was only a high-class person or noble person. The creation of Thamrong in the ancient era was cast from bronze metal, decorated with jewels. It is a sacred amulet that will enchant those who see it.


It is believed that whoever possesses "Thamrong" will be rich with wealth and fortune. For Thamrong of Arjarn Ongart, it had been cast from the sacred metal that was left from the creation of "Dhevasit Brahma" which is ancient bronze of ancient kingdoms from Dvaravati, Tambralinga, Lavo, Srivijaya, Kottabun, Hariphunchai, Si Satchanalai, Sukhothai, Ayothaya, Lanna, Suphanphum, because bronze in Thai language means "Success" so, people in ancient times liked to use bronze metal to create idols and amulets in their beliefs.


Moreover, there are still many monetary coins that were actually used in the reign of King Jayavarman, along with various mystical metals from old takruds, old amulet coins, and a lot of Yantra sheets that have universal power that Arjarn Ongart wrote all the magic characters himself. Arjarn Ongart melted them together into "Thamrong".for 24 pieces only.


The magic power of "Thamrong" is very prominent in supporting destiny, reaching great success and clearing the curse. The owner can pray for every wish with a pure heart, in the way of great fortune, in the way of great charm, in the way of great popularity, in the way of requesting a job position, in the treatment of sickness, including the withdrawal of various superstitions from black magic, the result will be amazing.


The setting of is Thamrong is "Garnet", which has a magical effect to protect and fulfill desires, stimulate sexual energy, fix love relationship problems, persuade the mind to enter the Dharma. Ancient Indians believed that whoever possesses garnet will be safe in every situation, including exorcising spirits. If garnet is used to decorate as an ornament, it will bring good luck, enhance prosperity, fortune, and wealth to the owner.
28 views20 comments
bottom of page