top of page

พระปรอทกันคุณ Martial Mercury Buddha


#พระปรอทกันคุณ, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

"ปรอท" คือสสารโลหะพิเศษชนิดเดียวที่มีสถานะเป็นของเหลว แม้อยู่ในอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง ถือเป็นโลหะธาตุมหัศจรรย์อันมีคุณสมบัติจำเพาะทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางเวทย์มนต์ ปรอทจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับศาสตร์ความเชื่อของหลายอารยธรรมตั้งแต่ครั้งโบราณมา


อย่างในสำนักวัดนายโรงก็มีเรื่องเล่าขานถึงต้นตำนานการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่รอดกันว่า วันหนึ่งหลวงปู่รอดท่านได้พบกับพวกชาวเขาชาวดอย โดยชาวเขากลุ่มนี้ได้พกเครื่องรางติดตัวกันมาทุกคน เป็นลักษณะของหอยเบี้ยที่มีการบรรจุปรอทไว้ภายใน หลวงปู่รอดท่านสอบถามว่าทำไมถึงนิยมพกกัน พวกชาวเขาก็บอกหลวงปู่ว่า พกไว้กันผีป่ากันไข้ป่าได้ผลดี หลวงปู่รอดจึงได้นำภูมิปัญญาศาสตร์ความเชื่อของชาวเขา มาปรับประยุกต์เพื่อผนวกกับวิชาอาคมต่างๆที่ท่านร่ำเรียนมา จึงสำเร็จเป็น "เบี้ยแก้" อย่างที่เรารู้จักกัน


ปรอทจึงเป็นธาตุกายสิทธิ์มีความวิเศษในตัวที่ทั่วโลกต่างมีคติความเชื่อเกี่ยวกับโลหะเหลวสีเงินนี้คล้ายๆกัน ไม่ว่าในโซนยุโรปหรือเอเชีย อย่างในโซนยุโรปก็มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับความพิเศษของปรอทไว้หลายเรื่อง อาทิเช่นนักเล่นแร่แปรธาตุสามารถนำปรอทมาเป็นสสารตั้งต้นในการทำทองได้ หรือการทำปรอทสำเร็จชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผลึกแก้วสีแดง เรียกว่า "ฟิโลโซเฟอร์ส สโตน" (Philosopher's Stone) เป็นต้น ส่วนในประเทศไทย พรานไพรคนหาของป่าก็มักมีของขลังที่มีส่วนผสมของปรอทพกติดตัวกันอยู่เสมอ


จะเห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ ปรอทจึงเป็นธาตุที่ผู้คนเชื่อถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิม คนโบราณจึงนำมาสร้างเป็นวัตถุธาตุทางเวทย์มนต์เอาไว้มากมายหลายแขนง อย่างแขนงนึงก็เชื่อว่าถ้าสามารถทำให้ปรอทเปลี่ยนสถานะไปจากเดิม หรือมีความแข็งระดับนึงได้โดยไม่ผ่านความร้อน จะสามารถคงคุณสมบัติและคุณวิเศษของปรอทไว้ได้อย่างครบถ้วน


สำหรับ "พระปรอทกันคุณ" นี้ ทางสำนักบ้านไมตรียานุสรณ์ ได้นำเอาโลหะธาตุที่เป็นตัวแทนของหมู่ดาวมาผสมกับปรอท จนสามารถนำมากดพิมพ์พระได้เหมือนกับการสร้างพระเนื้อผงหรือพระเนื้อดิน แล้วจึงชุบด้วยยาซัดสูตรลับเพื่อให้ปรอทคงรูปคงตัวโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางความร้อน ซึ่งการทำให้ปรอทแข็งตัวได้ถือว่าสำเร็จในขั้นต้นแล้วสำหรับวิชาปรอทแขนงนี้


โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระปรอทกันคุณชุดนี้ได้ผ่านพิธีการสวดมนต์อธิษฐานจิต ด้วยพระคาถาในคัมภีร์ตรีนิสิงเหและมนตรามหาพุทธาคมต่างๆ โดยท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์(อ.เจค) อีกหลายวาระด้วยแล้ว จึงสำเร็จเป็นพระปรอทกันคุณ พระเครื่องพิมพ์นางพญา ปางมารวิชัย เนื้อปรอท ที่มีอิทธิคุณตามที่ครูโบราณท่านได้กล่าวไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือท่านอาจารย์เจคยังได้เมตตาคัดสรรเลขยันต์อักขระในหมวดป้องกันคุ้มครอง มาจารประทับไว้ด้านหลังพระทุกองค์ด้วยตัวท่านเองอีกด้วย


อาจารย์เจคท่านเรียกว่าพระปรอทกันคุณ ตามอิทธิคุณอันโดดเด่นด้านคุ้มครองป้องกันโดยเฉพาะ คือกันสิ่งชั่วร้ายเสนียดจัญไร กันคุณคน กันคุณไสย กันคุณผี กันยาเบื่อ กันยาเมา กันภูติผีปีศาจและสัตว์ร้ายมีเขี้ยวมีพิษต่างๆ กันไข้ป่า กันอาถรรพ์ต่างๆอันเกิดผีป่าเจ้าเขาให้โทษเป็นต้น ถือเป็นของวิเศษที่ผู้ศรัทธาสามารถห้อยบูชาเพื่อคุ้มครองตนจากภยันตรายอันเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งปวง


Martial Mercury Buddha by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

"Mercury" is the only special metallic substance that exists in liquid state even at freezing point temperatures. It is considered a wonderful elemental metal with both scientific and magical properties. Mercury has been associated with the beliefs of many civilizations since ancient times.


Moreover, in the magic institution of Wat Nai Rong, there is a story about the origin of the legend "Bia Kae" or called Beer Kae, Bia Gae of LP.Rod that one day, LP.Rod met hill tribe people. They all carried the same amulet which made of cowry that contained liquid mercury inside. Then, LP.Rod asked them why they had to carry this amulet, the hill tribe people told LP.Rod that they carried it to prevent forest spirits and forest fever (Malaria), it worked very well. Therefore, LP.Rod had brought folk wisdom and beliefs of the hill tribe's cowry amulet to adapt and combine with various magic subjects that he had learned until succeeded to be "Bia Kae", the most famous amulet of Wat Nai Rong as everyone knows.


Mercury, the silver liquid metal is a magical element that has similar beliefs around the world whether in Europe or Asia. In the European zone, there are many stories about the specialty of mercury. For example, alchemists can use mercury as a precursor to making gold. Or making a type of alchemical mercury that looks like a red crystal called "Philosopher's Stone". In Thailand, the forest hunters always carry amulets that contain mercury also.


It can be seen that all of the mentioned above, mercury is an element that people originally believed to be sacred. The ancient people used it to create many kinds of magical objects. In one branch of mercury subject, it is believed that if mercury can change its original status from liquid to be solid or have a certain level of hardness without heated process, it will be able to maintain the scientific and magical properties of mercury in its entirety.


For "Martial Mercury Buddha", Arjarn Jake brought the metal element that represents the constellations to mix with liquid mercury before bring it into the mold like the making of the powder amulet or the clay amulet. Afterthat, it was soaked with a secret formula of reagent in order for mercury to maintain a stable shape without having to go through the heating process. The hardening of mercury like this is considered a initial success for this branch of mercury subject already.


Especially when this set of "Martial Mercury Buddha" have passed through the ritual of prayer and blessing with the incantations of the Trinisinghe scripture and various Maha Puttakhom mantras by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) for many more occasions as well. As a result, Martial Mercury Buddha is a Nang Phaya amulet in Maravijaya attitude that made of mercury material which has all the powers as said by the ancient masters. What's more special is that Arjarn Jake has also kindly selected the magic Yantras in the protection category to write on the back of every Martial Mercury Buddha by himself.


Arjarn Jake called this amulet as Martial Mercury Buddha according to the outstanding power in the field of protection from any dangers such as bad things, black magics, poisons, ‎psychic attacks, ghosts, demons, beasts, forest fever, poisonous animals and various harmful mysteries caused by forest spirits. Therefore, this Martial Mercury Buddha is a sacred amulet that believers can wear to protect themselves from all dangers caused by unseen things or use to make holy water is excellent also.

11 views2 comments
bottom of page