top of page

พระพุทธสิหิงค์ Phra Phuttha Sihing


มีคำกล่าวเป็นตำนานไว้ว่า “พระพุทธสิหิงค์เสด็จประทับอยู่ที่ใด พระพุทธศาสนาย่อมรุ่งเรืองดั่งดวงประทีปเสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่” ในปี2562นี้พระอาจารย์โอจึงตั้งใจสร้างองค์จำลองของพระพุทธสิหิงค์ขึ้นจากเนื้อเงินศักดิ์สิทธิ์นานาชนิด ในขนาดกึ่งพกพา กึ่งบูชา เพื่อให้ผู้ศรัทธาสามารถพกพาองค์พระพุทธสิหิงค์ติดตัวไปได้ทุกที่โดยสะดวก In B.E.2562, Phra Arjarn O made the representative statue of Phra Phuttha Sihing in convenient size from holy silver for the devotee. Inside Phra Phuttha Sihing has many holy items consisted of 1.9 Types Of Mercury 2.Flying Mini Golden Buddha 3.Srivatsa Coin 4.Phra Yord Khun Pol Bayinnaung 5.Myanmar Holy Red Medicine.

16 views10 comments

10 Comments


MellaOfficial
MellaOfficial
May 31, 2023

"พระยอดขุนพลบุเรงนอง" ถูกบรรจุไว้ภายในองค์พระพุทธสิหิงค์ เป็นอันดับสุดท้าย เสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมให้บูชา

“Phra Yord Khun Pol Bayinnaung” was placed inside “Phra Phutta Sihing” for the last step completely.


Like

MellaOfficial
MellaOfficial
May 31, 2023

พระยอดขุนพลบุเรงนอง

บูชาเพื่อเป็นผู้ชนะในทุกทิศ เป็นผู้พิชิตในทุกด้าน อธิษฐานขอพรให้สำเร็จทุกประการ มากด้วยโชคลาภวาสนา วิเศษแสนสุดจะพรรณนา

ในตอนแรกพระอาจารย์ว่าจะสร้าง "พระยอดขุนพลบุเรงนอง" จากทองคำที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุ (เอ็กกิ๊ยะประดาสุ่ย) แต่ก็มีจำนวนไม่มากพอ พระอาจารย์ท่านจึงเลือกนำ "เส่ต่อ" คือยาพม่าจากนิกายต่างๆทั้ง 56 นิกายที่ท่านสะสมมาทั้งชีวิต ตั้งแต่ช่วงที่เดินทางเข้าออกประเทศพม่าอยู่บ่อยๆ รวมไปถึงเส่ต่อที่ท่านได้รับตกทอดมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งรวมกันแล้วก็นับได้หลายพันอัน โดยพระอาจารย์โอนำเส่ต่อของทั้ง 56 นิกายมาตำบดผสมรวมกัน เพื่อก่อเกิดใหม่เป็นพุทธปฏิมาแห่งองค์พระสัพพัญญู มีพุทธศิลป์งดงามเหมือนพระยอดขุนพลที่พระเจ้าบุเรงนองเคยสร้างไว้เมื่อ 400 กว่าปีที่แล้วอย่างไม่ผิดเพี้ยน

พระยอดขุนพลบุเรงนอง ถูกทาด้วย "ชาด" ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ประหนึ่งคำอวยพรของพระอาจารย์โอที่มีให้แก่ผู้ศรัทธาว่า จะชาตินี้หรือชาติหน้า ก็ขอให้เข้าถึงพระรัตนตรัย คงไว้ซึ่งความดีในจิตใจ จนถึงฟากฝั่งพระนิพพาน

ด้านหลังพระยอดขุนพลบุเรงนอง มีรูป "เจดีย์" อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนิกายเอ็กกิ๊ยะ อย่างยุคที่นิกายเอ็กกิ๊ยะเจริญรุ่งเรืองที่สุดในพุกาม คนในนิกายก็ได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นพุทธบูชามากมาย พุกามจึงได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งทะเลเจดีย์" ว่ากันว่าถ้านับเจดีย์ทั้งหมดทั่วพุกาม อาจมีมากถึง 1,000,000 องค์ เท่ากับคนในนิกายเอ็กกิ๊ยะในสมัยนั้นเลยทีเดียว นอกจากนี้ "เจดีย์" ยังเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ผู้บูชาระลึกนึกถึงแต่คุณงามความดีอยู่เสมอ


Phra Yord Khun Pol Bayinnaung.

Who has this amulet will be the winner of every direction, be the conqueror of every side. The owner can pray for any wish. Very strong in case of fast fulfilling dream come true, abundance of wealth, much more fortune, and universal function.

Phra Arjarn O made his "Phra Yord Khun Bayinnaung" by imitating the model from Phra Yord Khun (Gold) that…Like

MellaOfficial
MellaOfficial
May 31, 2023

ยาแดงมหาปิยะ

"ปิยะ" แปลว่าเมตตา เสน่ห์โชคลาภ ยินดีชื่นชม สมัครสมานรักใคร่สามัคคี โดยในสายพม่าจะแบ่งยา ออกเป็น2 สาย หลักใหญ่ๆ คือ ยาปิยะ กับ ยาขมะ ยาขมะ คือคงกระพันคุ้มครองป้องกันปรามปราม มหาปราบ ส่วนยาปิยะเป็นยาเมตตาโชคลาภ เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง หนุนดวงหนุนหน้าที่การงาน หนุนอำนาจวาสนาบารมี ยาปิยะในสายพม่า จะทำเฉพาะไม่มีทั่วไปจะเลือกสรรค์กว่าจะได้มานั้นยากยิ่ง เป็นยาที่ใครจะได้ครอบครองต้องมีวาสนา เปรียบดั่งยาวาสนาจินดามณีของไทย ผู้ที่มีวาสนาถึงจะได้ใช้ครอบครอง

ซึ่งยาแดงลักษณะนี้จะมีมวลสารสำคัญที่ขาดไม่ได้คือว่าน "ไก่แดง" เป็นสุดยอดของวิเศษทางด้านเจริญรุ่งเรืองโชคลาภและเสน่ห์ ว่านนี้สุดแสนล้ำลึกพิสดาร เป็นปริศนาที่คนรู้จะรับสัจจะว่าจะไม่พูดว่าคืออะไร พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า มีของวิเศษที่เป็นยอดปรารถนาในพม่าอยู่ 2 อย่างที่ท่านใฝ่ฝันอยากได้มาคือ 1.ตติยะเส่ด่อจี่ของนิกายวินไกน์ และ 2.ว่านไก่แดงต้นเป็นๆที่ยังมีชีวิตอยู่

“ยาแดงมหาปิยะ” ชุดนี้เป็นของเก่าแก่ตกทอดจากพม่า ที่พระอาจารย์โอได้รับมาจากครูบาอาจารย์ของท่าน มีอายุมากกว่า 100 ปี ปิดทองล่องชาดมาแต่เดิม สรรพคุณและหลักการใช้ยาแดงมหาปิยะมีดังนี้คือ:

1. ใช้สักเข้าตามร่างกาย

2. ใช้แช่น้ำมันหอม

3. ใช้พกติดตัวแล้วเอาน้ำมันหอมเจิมอธิษฐานคือบูชาด้วยของหอม

4. แค่พกเฉยๆ ปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานบอกเพราะเป็นยาที่เชื่อกันว่ามีส่วนผสมของดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์มีส่วนผสมดั้งเดิมตั้งแต่อาจารย์ผู้เฒ่ารุ่นก่อนๆที่อายุเป็นร้อยเป็นพันปีก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้

ดังนั้นยาแดงมหาปิยะจึงเป็นยาที่ปกปิดและหวงแหนกันมาก มีสรรพคุณพลิกดวงชะตาคนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างอัศจรรย์


Myanmar Holy Red Medicine.

The Myanmar holy red medicine is good for charm, luck, money, supporting destiny, authority and flourish. It is very rare and not easy to find the real one like as Jindamanee powder in Thailand.

Specially, this kind of red medicine has a must have material named “Red Chicken (Kai Dang)”, it is the great herb that has…Like

MellaOfficial
MellaOfficial
May 31, 2023

เงินศรีวัตสะ

"เงินศรีวัตสะ" แห่งอาณาจักรฟูนัน ซึ่งเงินโบราณที่ผ่านพิธีกรรมมาอย่างมากมาย จึงถือว่าเป็นของล้ำค่ายิ่ง เชื่อกันว่าด้วยตรามงคลของเหรียญนี้ทำให้อาณาจักรฟูนันมีเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของทุกอาณาจักรในสมัยนั้น

คำว่า "ศรีวัตสะ" หมายถึงที่สถิตแห่ง "ศรี" คือคุณงามความดี ความเป็นสิริมงคล สวัสดิภาพ โภคทรัพย์ และอำนาจบารมี และว่ากันว่ายุคนี้มีการปกครองด้วยระบบ "ธรรมาธิปไตย" หมายความว่า มีธรรมเป็นใหญ่ การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความเป็นจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ จะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก จึงไม่ปรากฏนามชื่อกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรชัดเจน


Srivatsa Coin.

The monetary coin of Funan kingdom called "Funan Coin" or "Srivatsa Coin", the ancient silver coin of Tarawadee period. This kind of coin was blessed many times from the past so, it is valuable thing which combine art and magic together.
Like

MellaOfficial
MellaOfficial
May 31, 2023

เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย

พระพุทธเจ้าปรอทสำเร็จทอง

ตำนานพระบินได้

พระองค์จิ๋วๆเหล่านี้ ไม่ใช่ทองแต่มีค่ามากกว่าทอง เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในตำนานแห่งการเล่นแร่แปรธาตุขั้นสูงของนิกายเอ็กกิ๊ยะ ถูกเรียกกันในภาษาพม่าว่า “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” แปลว่าพระพุทธเจ้าปรอทสำเร็จทอง พระชุดนี้เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นโดย “องค์คุรุเฉี่ยนี่อิสะกอนะ” คุรุอาวุโสครั้งสมัยอาณาจักรพุกาม เมื่อ1,000กว่าปีที่แล้ว

“เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” ถือเป็นเป้าหมายสำคัญอันดันต้นๆของนักเล่นแร่แปรธาตุในนิกายเอ็กกิ๊ยะ ว่าด้วย “การทำทอง”เมื่อพวกเขาสามารถสร้างทองคำขึ้นมาจากการเล่นแร่แปรธาตุที่เรียกว่า “ประดาสุ่ย” ได้แล้ว ก็จะนำ “ประดาสุ่ย” ที่ได้ไปสร้างเป็นรูปลักษณ์ของ “พญา” คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบูชาพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมามากกว่าพันปีในหมู่นักเล่นแร่แปรธาตุแห่งนิกายเอ็กกิ๊ยะ

โดยพวกเขาจะสร้าง “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” ให้มีขนาดเล็กจิ๋วที่สุด และมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่ากว่าจะทำธาตุวิเศษถึงขั้นนี้ได้นั้น ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป ดังนั้นแม้แต่ละอองเล็กน้อยเท่าเหงื่อไคล หรือเพียงเศษเสี้ยวจิ๋วเท่าหัวเหา ก็จะถูกเก็บรักษากันอย่างดีไม่ให้ตกหกหล่นไปเลยแม้แต่นิดเดียว ถือเป็นของล้ำค่ามาก เสมือนกับการอุทิศตนถวายแด่พระศาสนา จากการสรรค์สร้างสิ่งประเสริฐเลิศล้ำขึ้นมา ด้วยความพากเพียรอุตสาหะเกินคนทั่วไปจะมานะฝักใฝ่ทำให้สำเร็จได้

ส่วนทองบางส่วนที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุนอกเหนือจากขั้นตอนการทำ “ประดาสุ่ย” ก็จะถูกนำไปถวายเป็นพุทธบูชา โดนนำไปหุ้มเจดีย์, ปิดพระพุทธรูป หรือสิ่งก่อสร้างสำคัญตามวัดวาต่างๆ

สำหรับพระทองคำชุดนี้ อยู่ในหมวดของ “ยัตตะยะนะสุ่ยเล็กเปี่ย” คือปรอทสำเร็จยาประเภทหนึ่ง สังเกตได้จากคราบยาศิลาอาถรรพ์ที่ผุดออกมาจากองค์พระ

มีตำนานกล่าวขานหลายศตวรรษถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” ไว้ว่าเมื่อครั้งสมัยองค์คุรุเฉี่ยนี่อิสะกอนะ ยังดำรงค์ธาตุขันธ์ทรงสถิตอยู่บนพิภพโลกนี้อยู่นั้น ท่านได้สร้าง “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” ไว้จำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็นำไปประดิษฐานไว้ในเจดีย์หลวงแห่งพุกามถึง 84,000 องค์ ทำให้พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และยังสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่พระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นอย่างมากมาย และก็มี “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” บางส่วนถูกแบ่งไปบรรจุไว้ในเจดีย์เมืองอื่นอีกพอสมควร

พระอาจารย์โอท่านได้ “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” จำนวนหนึ่งมาจากวัดพม่าที่ท่านได้โอนปัจจัยไปช่วยเหลืองานวัดวาพระศาสนาอยู่บ่อยๆครั้ง แต่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านได้พบกับ “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” โดยท่านได้เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงว่า ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยได้มา แต่ลักษณะของการได้มานั้นค่อนข้างมหัศจรรย์อยู่ กล่าวคือในบางครั้งที่พระอาจารย์โอท่านกำลังนั่งบริกรรมภาวนา หรือเผาปรอทอยู่ จะมีวัตถุบางอย่างคล้ายแมลงบินมาตอมรอบตัวท่าน พอเอามือปัดออกโดนวัตถุที่ว่า ก็ร่วงลงมาเป็นพระทองคำองค์จิ๋วๆ แทนที่จะเป็นซากแมลง พระอาจารย์โอจึงเรียก “เอ็กกิ๊ยะพญาประดาสุ่ย” อีกชื่อหนึ่งว่า “พระบิน”


Flying Mini Golden Buddha.

This mini Buddha statue has age about 1,000 years old already. It was made from alchemical gold by transforming substance method of the great Burmese alchemist. Sometimes, this mini Buddha…Like
bottom of page