top of page

พิธีจุดเทียนพระมหาอุปคุตชนะมาร "Upagupta Won Mara Candle" Candle Ritual


ขอเชิญผู้สนใจในศาสตร์ล้านนา บูชา เทียนพระมหาอุปคุตชนะมาร เนื่องในคืนเป็งปุ๊ด (เพ็ญวันพุธ) (วันที่ 4 เมษายน 2566)


Invitation for those who are interested in Lanna magic to worship "Upagupta Won Mara Candle" lighting on the night of "Peng-pud


🕯#ขอเชิญผู้สนใจในศาสตร์ล้านนา 😇บูชา #เทียนพระมหาอุปคุตชนะมาร เนื่องในคืนเป็งปุ๊ด (เพ็ญวันพุธ) ✨#บูชาพระรัตนตรัยด้วยแสงไฟ ✨#สว่างนอกด้วยแสงไฟ #สว่างในด้วยแสงธรรม

🙏🏻#พุทธคุณเทียนพระมหาอุปคุตชนะมาร “พระอุปคุตมหาเถระ” พระมหาเถระองค์สำคัญในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาล ผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ สามารถปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนา ท่านเนรมิตเรือนแก้ว(กุฏิแก้ว) ขึ้นในท้องทะเลหลวง (สะดือทะเล) แล้วก็ลงไปอยู่ประจำที่กุฏิแก้วตลอดเวลา

เมื่อมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นในพระศาสนา หรือเมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆ หรือมีผู้นิมนต์ ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชนเป็นอย่างมาก จึงได้สร้างรูปเคารพเพื่อกราบไหว้บูชา ทั้งในลักษณะพระบูชาและพระเครื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเชื่อว่าจะเกิดโชคลาภ คุ้มกันภัยพิบัติ และขจัดอุปสรรคภยันตรายทั้งปวง

ดังนั้นเทียนพระมหาอุปคุตชนะมารจะช่วยหนุนดวงชะตาที่กำลังตกต่ำ ปรับชะตาที่ซวยให้ดีขึ้น ช่วยขจัดปัดเป่าภัยทุกเข็ญให้ผ่อนปรน ให้ได้โชคลาภ เสริมการเงินการงาน ผ่อนเรื่องหนักให้เบา ปลดเรื่องเศร้าให้คลาย [[ บูชา 189 บาท ]]


🌅#ทำพิธีอธิษฐานจิตโดย: 🙇‍♂️ #ประธานฝ่ายสงฆ์: พระครูปลัดชัยนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี จ.ลำพูน สหธรรมมิกครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

🗓#วันเวลาทำพิธีที่: วันที่ 4 เมษายน 2566 (เวลา 01.00 น.)

📍#สถานที่: วัดดงฤาษี จ.ลำพูน (https://maps.app.goo.gl/E99K39Hu2RnY3aDn6?g_st=ic)

💁‍♀️ #กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนจะเริ่มตั้งคำถามนะคะ 📌เทียน 1 เล่ม ต่อ 1 คน 📌ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก และจำนวนเทียนที่ต้องการกับทางร้านได้เลยค่ะ ทางร้านจะนำรายชื่อ ส่งไปให้ทางวัดโดยตรง เพื่อดำเนินการพิมพ์รายชื่อไว้ สำหรับเตรียมเข้าพิธีในวันเวลานัดหมาย 🙏🏻ขอรับวันสุดท้ายวันที่ 2 เมษายน 2566 นี้เท่านั้นนะค่ะ


🕯️Invitation for those who are interested in Lanna magic to worship 😇"Upagupta Won Mara Candle" lighting on the night of "Peng-pud or Midnight alms"(Full Moon on Wednesday). ✨Worship the Triple Gems with light. ✨Brilliant outside with candle light, Shining inside in the light of Dharma.

🙏🏻The functions of "Upagupta Won Mara Candle". Upagupta, the fourth patriarch, who attained realization in a single week, was the son of an incense seller. He was ordained by Shanavasika, the third patriarch, who, after passing into nirvana, entrusted him with the Buddha's doctrine. The Buddha had predicted that no one would surpass Upagupta in compassion for living beings.

His preaching attracted so many thousands of people that it is said that Mara, lord of illusion, began making magical displays to distract the listeners. Upagupta engaged Mara in magical contests, defeating him completely. The great reverence that this victory produced in Upagupta's followers allowed them to listen all night to his teachings, and in the morning hundreds achieved realization.

Therefore, "Upagupta Won Mara Candle" will support the destiny of the worshipper, improve unlucky destiny, help to dispel all misadventures, give relief, gain fortune, enhance work & finances, clear out things and relieve sadness. [[ Price 189 thb. ]]

🌅Perform ceremony by: 🙇‍♂️Monkhood ceremony principle: Kruba Chainarin, The Abbot of Wat Dong Ruesi, Lamphun Province, the close friend of Kruba Ariyachat, Wat Sang Kaew Phothiyan.

🗓Ceremony Date: April 4, 2023 (1.00 am)

📍Location: Wat Dong Ruesi, Lamphun Province.

⚠️Who want to join this ceremony plese give the information below for us: 1. Your Real Name. 2. Your Real Surname. 3. Your Birth Date. 📌One candle for one person only. 📌If you want to light for others people such as your family members also can. ‼️PS: All payment must be done for joining this ceremony. Last day to join is April 2, 2023 .

23 views0 comments
bottom of page