top of page

พิธีจุดเทียนมหามงคลล้านนา " เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์" ในเทศาตรีฤกษ์ Invitation for Lanna Candle.


#ขอเชิญผู้สนใจในศาสตร์ล้านนา

บูชา #เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์

#มนต์เรียกเนื้อ#เรียกปลา#ชุบตัว#เปิดดวง

#ดั่งเงาะกายดำ#กลายเป็น#พระสังข์กายทอง


#พุทธคุณเทียนพระสังข์เรียกทรัพย์

สุดยอดวิชาทางโภคทรัพย์ของล้านนาเมืองเหนือ ที่ปัจจุบันหาผู้สำเร็จได้ยากจนแทบจะสาบสูญ ถือเป็นวิชาเทียนที่ใครรู้ต่างหวงแหนและยกย่องเชิดชูไว้ไม่ต่างกับเพชรนิลจินดา ยากนักจะนำมาเผยแผ่ เพราะคุณวิเศษของเทียนนี้อำนวยผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้จุดบูชาได้จริงอย่างไม่ต้องสงสัย


เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์ มีอานุภาพทางด้านเรียกทรัพย์ เงินทอง ข้าวของสมบัติ ดั่งพระสังข์ร่าย "มนต์จินดามณี" เรียกเนื้อเรียกปลาให้เกลื่อนกล่นหลั่งไหลกันมาเป็นแสนทะนานละลานตาปานห่าฝน ทั้งยังช่วยดึงดูดโชคลาภ เจริญลาภผล เจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยเมตตา บริบูรณ์ด้วยโภชนาข้าวปลาอาหารไม่ขาดเหลือสิ่งใด และอำนวยให้ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง ด้วยอานุภาพแห่ง "มนต์จินดามณี"


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนผู้ประสบปัญหาทางด้านการเงินการงาน ค้าขายฝืดเคือง ลูกค้าไม่เข้า ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มสินทรัพย์ให้มั่งมี เพิ่มเงินทองให้มั่งคั่ง ซึ่งการจุดบูชาเทียนพระสังข์เรียกทรัพย์นี้ประหนึ่งว่าผู้จุดบูชาได้ทำการอามิสบูชาพระสังข์ทอง ผู้เป็นหน่อเนื้อโพธิสิตว์ เมื่ออานิสงค์แห่งการจุดเทียนบูชานี้ผนวกกับมนต์จินดามณี เทียนนี้จึงให้ผลในการช่วยเหลือหนุนนำผู้ศรัทธาได้จริง ตามที่ครูอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านเชื่อถือ ส่งมอบวิชาให้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันกาล

[[ บูชา 399 บาท ]]


#ทำพิธีอธิษฐานจิตโดย:

#ประธานฝ่ายสงฆ์: พระครูปลัดชัยนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี จ.ลำพูน สหธรรมมิกครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ


#วันเวลาทำพิธีที่: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (เวลา 21.19 น.) ซึ่งในวันเวลาดังกล่าว ในทางโหราศาสตร์เรียกว่า "#เทศาตรีฤกษ์" อันเป็นยามดีดิถีมงคลสำหรับ พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ และผู้แสวงหากำไร อย่างดีเยี่ยม


#สถานที่: วัดดงฤาษี จ.ลำพูน (https://maps.app.goo.gl/E99K39Hu2RnY3aDn6?g_st=ic)


#กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนจะเริ่มตั้งคำถามนะคะ

เทียน 1 เล่ม ต่อ 1 คน

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก และจำนวนเทียนที่ต้องการกับทางร้านได้เลยค่ะ ทางร้านจะนำรายชื่อ ส่งไปให้ทางวัดโดยตรง เพื่อดำเนินการพิมพ์รายชื่อไว้ สำหรับเตรียมเข้าพิธีในวันเวลานัดหมาย

ขอรับวันสุดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้นนะค่ะ


Invitation for those who are interested in Lanna magic to worship

"Richest Sangthong Candle".

The Great Magic To Summon Animals, Call Money, Open Luck.

Like A Black Skin Sakai Turned Into Golden Body Sangthong.


The functions of "Richest Sangthong Candle".

The ultimate wealthy magic subject of the Lanna kingdom. Nowadays, finding a successful master in this subject is almost lost. It is regarded as a magic candle that anyone who knows will keep in secret and cherish it as the most valuable treasure, because the magic power of this candle is so beneficial to the person who lights it up undoubtedly.


The "Richest Sangthong Candle" will call wealth, bring good fortune, & attract prosperity. The prayer of this candle will be abundant with necessary things in life as Sangthong recites "Jindamanee Mantra" to summon animals on the ground and fishes in the ocean to come over to him countlessly.


This candle is very suitable for those who are experiencing financial problems, slow business and losing customers, because the magic ability of this candle will boost sales, increase wealth, and multiply for the prayer. In which the lighting ceremony of "Richest Sangthong Candle", as if the worshiper had performed an offering to worship Sangthong, the bodhisattva avatar. When the virtue of this candle is combined with Jindamanee Mantra, the prayer will receive true support and sacred blessing, as the old masters believed, and handing over this subject to be inherited until the present time.

[[ Price 399 thb. ]]


Perform ceremony by:

Monkhood ceremony principle: Kruba Chainarin, The Abbot of Wat Dong Ruesi, Lamphun Province, the close friend of Kruba Ariyachat, Wat Sang Kaew Phothiyan.


Ceremony Date: May 31, 2023 (9.19 pm), which in astrology is called "Thesatri Ruek", the auspicious occasion for merchants, business people and profit seekers.


Location: Wat Dong Ruesi, Lamphun Province.


Who want to join this ceremony plese give the information below for us:

1. Your Real Name.

2. Your Real Surname.

3. Your Birth Date.

One candle for one person only.

If you want to light for others people such as your family members also can.

PS: All payment must be done for joining this ceremony. Last day to join is May 29, 2023 .

89 views6 comments

6 Comments


MellaOfficial
MellaOfficial
Jun 01, 2023

ขอให้ผู้ศรัธาทุกท่านเฮงๆร่ำรวยๆสุขสมปรารถนายิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะ ทั้งนี้ปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่าย ทางวัดดงฤาษีจะนำไปทำนุบำรุงสานกิจการงานวัดวาพระศาสนาต่อไปคะ มาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอบพระคุณคะ


May all happiness, endless wealthiness be with you always ka. The income after expenses from all believers will be used in various Buddhist activities of Wat Dong Ruesi for Buddhism. Let’s rejoice in this merit together. Many thanks again.Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Jun 01, 2023

พระครูปลัดชัยนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี

จ.ลำพูน #ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ทำพิธีจุด

#เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์ ใน #เทศาตรีฤกษ์

อันเป็นยามดีดิถีมงคลสำหรับพ่อค้าแม่ขาย

นักธุรกิจ และผู้แสวงหากำไร อย่างดีเยี่ยม

พร้อมอธิษฐานจิต สวดสาธยายพุทธมนต์

เบื้องหน้า #วิหารยูงคำ อย่างงดงามอลังการ

เพื่อให้อานุภาพของเทียนมงคลชนิดนี้

ประสิทธิ์สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

ให้แก่ทุกชื่อทุกนามของผู้ศรัทธาที่ได้เข้าร่วมพิธี


Kruba Chainarin, The Abbot of Wat Dong Ruesi, Lamphun Province, Monkhood ceremony principle is praying auspicious mantra and lighting "Richest Sangthong Candle" on “Thesatri Ruek”, the auspicious occasion for merchants, business people and profit seekers in front of “Golden Peacock Hall” so beautifully. The power of this kind of magic candle will bless a ton of auspiciousness to every name of every believer who has attended the ceremony.


Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Jun 01, 2023

พระครูปลัดชัยนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี

จ.ลำพูน #ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ทำพิธีจุด

#เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์ ใน #เทศาตรีฤกษ์

อันเป็นยามดีดิถีมงคลสำหรับพ่อค้าแม่ขาย

นักธุรกิจ และผู้แสวงหากำไร อย่างดีเยี่ยม

พร้อมอธิษฐานจิต สวดสาธยายพุทธมนต์

เบื้องหน้า #วิหารยูงคำ อย่างงดงามอลังการ

เพื่อให้อานุภาพของเทียนมงคลชนิดนี้

ประสิทธิ์สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

ให้แก่ทุกชื่อทุกนามของผู้ศรัทธาที่ได้เข้าร่วมพิธี


Kruba Chainarin, The Abbot of Wat Dong Ruesi, Lamphun Province, Monkhood ceremony principle is praying auspicious mantra and lighting "Richest Sangthong Candle" on “Thesatri Ruek”, the auspicious occasion for merchants, business people and profit seekers in front of “Golden Peacock Hall” so beautifully. The power of this kind of magic candle will bless a ton of auspiciousness to every name of every believer who has attended the ceremony.

Like

MellaOfficial
MellaOfficial
May 20, 2023

พุทธคุณ #เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์

สุดยอดวิชาทางโภคทรัพย์ของล้านนาเมืองเหนือ ที่ปัจจุบันหาผู้สำเร็จได้ยากจนแทบจะสาบสูญ ถือเป็นวิชาเทียนที่ใครรู้ต่างหวงแหนและยกย่องเชิดชูไว้ไม่ต่างกับเพชรนิลจินดา ยากนักจะนำมาเผยแผ่ เพราะคุณวิเศษของเทียนนี้อำนวยผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้จุดบูชาได้จริงอย่างไม่ต้องสงสัย


เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์ มีอานุภาพทางด้านเรียกทรัพย์ เงินทอง ข้าวของสมบัติ ดั่งพระสังข์ร่าย "มนต์จินดามณี" เรียกเนื้อเรียกปลาให้เกลื่อนกล่นหลั่งไหลกันมาเป็นแสนทะนานละลานตาปานห่าฝน ทั้งยังช่วยดึงดูดโชคลาภ เจริญลาภผล เจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยเมตตา บริบูรณ์ด้วยโภชนาข้าวปลาอาหารไม่ขาดเหลือสิ่งใด และอำนวยให้ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง ด้วยอานุภาพแห่ง "มนต์จินดามณี"


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนผู้ประสบปัญหาทางด้านการเงินการงาน ค้าขายฝืดเคือง ลูกค้าไม่เข้า ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มสินทรัพย์ให้มั่งมี เพิ่มเงินทองให้มั่งคั่ง ซึ่งการจุดบูชาเทียนพระสังข์เรียกทรัพย์นี้ประหนึ่งว่าผู้จุดบูชาได้ทำการอามิสบูชาพระสังข์ทอง ผู้เป็นหน่อเนื้อโพธิสิตว์ เมื่ออานิสงค์แห่งการจุดเทียนบูชานี้ผนวกกับมนต์จินดามณี เทียนนี้จึงให้ผลในการช่วยเหลือหนุนนำผู้ศรัทธาได้จริง ตามที่ครูอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านเชื่อถือ ส่งมอบวิชาให้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันกาล


The functions of "Richest Sangthong Candle".

The ultimate wealthy magic subject of the Lanna kingdom. Nowadays, finding a successful master in this subject is almost lost. It is regarded as a magic candle that anyone who knows will keep in secret and cherish it as the most valuable treasure, because the magic power of this candle is so beneficial to the person who lights it up undoubtedly.


The "Richest Sangthong Candle" will call wealth, bring good fortune, & attract prosperity. The prayer of this candle will…Like

MellaOfficial
MellaOfficial
May 20, 2023

#เทียนพระสังข์เรียกทรัพย์ ใครจุดก็ปัง

ใครบูชาก็เฮง ดั่งพระสังข์ทองร่ายมนต์จินดามณี!!


“Richest Sangthong Candle”, who join this lighting magic candle ceremony will be rich and brilliant as golden body Sangthong recites Jindamanee Mantra.


Like
bottom of page