top of page

พิธีจุดเทียนใน วันมาฆบูชา "เทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์" และ "เทียนเศรษฐีทั้ง5"🕯️ขอเชิญผู้สนใจในศาสตร์ล้านนา

😇บูชา "เทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์" และ "เทียนเศรษฐีทั้ง5"

🌈เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องใน "วันมาฆบูชา"

✨บูชาพระรัตนตรัยด้วยแสงไฟ

✨สว่างนอกด้วยแสงไฟ สว่างในด้วยแสงธรรม

🙏🏻พุทธคุณเทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์เทียนนี้ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่หาทางออกไม่ได้ จากร้ายจะกลายเป็นดี จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาก็จะหายไป อีกทั้งยังเป็นการผ่อนปรนในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปอันส่งผลให้ชีวิตเดือดร้อน ตกต่ำ ติดขัด และยังเป็นการบูชาขอพรต่อองค์เทพประจำตัวเราเพื่อทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีเงินทอง มีโชคลาภ มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี


🙏🏻พุทธคุณของเทียนเศรษฐีทั้ง5

เป็นเทียนทางล้านนาที่ว่าด้วย "หัวใจของมหาเศรษฐีทั้ง 5 ท่านในสมัยพุทธกาล"

ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา

มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ

และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า

ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง

เทียนนี้จึงมีพุทธคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา

มีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 5 ท่าน

[[ บูชาชุดละ 399บาท ]]


🌅ทำพิธีอธิษฐานจิตโดย:

🙇‍♂️ประธานฝ่ายสงฆ์: พระครูปลัดชัยนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี จ.ลำพูน.

🗓วันเวลาทำพิธีที่: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (ตรงกับวันมาฆบูชา)

📍สถานที่: วัดดงฤาษี จ.ลำพูน (https://maps.app.goo.gl/E99K39Hu2RnY3aDn6?g_st=ic)

💁‍♀️กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนจะเริ่มตั้งคำถามนะคะ


📌เทียน 1 ชุด ต่อ 1 คน

📌ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก

และจำนวนเทียนที่ต้องการกับทางร้านได้เลยค่ะ ทางร้านจะนำรายชื่อ ส่งไปให้ทางวัดโดยตรง

เพื่อดำเนินการพิมพ์รายชื่อไว้ สำหรับเตรียมเข้าพิธีในวันเวลานัดหมาย

🙏🏻ขอรับวันสุดท้ายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้นนะคะ


🕯️Invitation for those who are interested in Lanna magic to worship

😇"God Escapes Misfortune Candle" and "5 Billionaires Candle".

🌈On “Makha Bucha Day”.

Worship the Triple Gems with light.

Brilliant outside with candle light, Shining inside in the light of Dharma.


🙏🏻The functions of "God Escapes Misfortune Candle".

This candle is made for solving life problems for those who are experiencing various difficulties that cannot find a solution. From bad will be good, from heavy will be light, from light will be disappeared. "God Escapes Misfortune Candle" will fix troubles, obstacles, and depression in life that resulted from what the prayer had made mistakes before. The burning of this candle is the brilliant way to worship the gods of each personal deities to make life become prosperous, lucky, and wealthy.


🙏🏻The functions of "5 Billionaires Candle".

It is a Lanna magic candle that was written with Yant "Heart Of 5 Billionaires In Buddha Era". It refers to the name of 5 Billionaires that Buddha praised to be the most richnest billionaire who spent a lot of money for donation and merit. This candle is excellent for money and luck. It will bring success and progress to the prayer by the power and authority of the great 5 Billionaires during Buddha Era.

[[ Price per set 399 thb. ]]


🌅Perform ceremony by:🙇‍♂️Monkhood ceremony principle: Kruba Chainarin, The Abbot of Wat Dong Ruesi, Lamphun Province.🗓

Ceremony Date: February 24, 2024 (Makha Bucha Day)

📍Location: Wat Dong Ruesi, Lamphun Province.

⚠️Who want to join this ceremony plese give the information below for us:

1. Your Real Name.

2. Your Real Surname.

3. Your Birth Date.

📌One set for one person only.

📌If you want to light for others people such as your family members also can.‼️PS: All payment must be done for joining this ceremony.

Last day to join is February 22, 2024.42 views2 comments

2 commentaires


MellaOfficial
MellaOfficial
17 févr.


🙏🏻พุทธคุณของ "เทียนเศรษฐีทั้ง5"

เป็นเทียนทางล้านนาที่ว่าด้วย "หัวใจของมหาเศรษฐีทั้ง 5 ท่านในสมัยพุทธกาล"

ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง

เทียนนี้จึงมีพุทธคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา มีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 5 ท่าน


🙏🏻The functions of "5 Billionaires Candle".

It is a Lanna magic candle that was written with Yant

"Heart Of 5 Billionaires In Buddha Era". It refers to the name of 5 Billionaires that Buddha praised to be the most richnest billionaire who spent a lot of money for donation and merit.

This candle is excellent for money and luck.

It will bring success and progress to the prayer by the power and authority of the great 5 Billionaires during Buddha Era.

J'aime

MellaOfficial
MellaOfficial
17 févr.

.

🙏🏻พุทธคุณ "เทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์"

เทียนนี้ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่หาทางออกไม่ได้

จากร้ายจะกลายเป็นดี จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาก็จะหายไป

อีกทั้งยังเป็นการผ่อนปรนในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปอันส่งผลให้ชีวิตเดือดร้อน ตกต่ำ ติดขัด

และยังเป็นการบูชาขอพรต่อองค์เทพประจำตัวเราเพื่อทำให้ชีวิต

เจริญรุ่งเรือง มีเงินทอง มีโชคลาภ มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี


🙏🏻The functions of "God Escapes Misfortune Candle".

This candle is made for solving life problems for those who are experiencing various difficulties that cannot find a solution.

From bad will be good, from heavy will be light, from light will be disappeared.

"God Escapes Misfortune Candle" will fix troubles, obstacles, and depression in life that resulted from what the prayer had made mistakes before. The burning of this candle is the brilliant way to worship the gods of each personal deities to

make life become prosperous, lucky, and wealthy.

J'aime
bottom of page