top of page

พิธีมังกรทองมหามงคล Golden Dragon Auspicious Ceremony.


#พิธีมังกรทองมหามงคล ปีใหม่นี้มีที่สวดมนต์ไหว้พระ จุดเทียนขอพรกันหรือยัง!! พิธีสำคัญที่ 1 ปี จะจัดเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น โอกาสพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด!! เพื่อชีวิตที่ส่องสว่างสดใส เตรียมรับสิ่งดีๆในพุทธศักราชใหม่ร่วมกัน ปีหน้าต้องดีกว่าปังกว่าทุกๆปี!!


#เปิดโชคลาภวาสนา #หนุนดวงชะตา #ขจัดสิ่งอัปมงคล #เสริมส่งสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต

สำหรับผู้ที่สนใจประกอบพิธีมงคลกับทางวัดดงฤาษีเป็นประจำนั้น ก็จะทราบดีว่า พิธีกรรมพิธีการต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้น ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างกำลังขวัญ เสริมกำลังใจให้แก่ญาติโยมได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่ผู้มีความเชื่อความศรัทธาในศาสตร์เทียนล้านนาสามารถมุ่งหวังในผลลัพธ์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ ทางวัดดงฤาษีจึงได้จัด “พิธีมังกรทองมหามงคล” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นวาระดิถีพิเศษที่ 1 ปีจะจัดขึ้นเพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยในพิธีมังกรทองมหามงคลครั้งนี้ ทางวัดดงฤาษีจะประกอบพิธีมงคลถึง3พิธีใหญ่ด้วยกันคือ 1. #พิธีสวดมนต์ข้ามปี 2. #พิธีสวดสะเดาะพระนพเคราะห์ 3. #พิธีจุดเทียนพระพุทธามหาชะตาสิทธิ (เทียนพระพุทธากลับดวง) ซึ่งชื่อนามของผู้ร่วมพิธีมังกรทองมหามงคลครั้งนี้ทุกคนทุกท่าน จะถูกนำเข้าพิธีครบองค์3ดั่งที่กล่าวมาครบถ้วนในคราวเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอันเกิดขึ้นได้ยาก

โดย “#เทียนพระพุทธามหาชะตาสิทธิ” หรือเทียนพระพุทธากลับดวง ถือเป็นยอดเทียนมงคลจากมหายันต์เทียนชุดพิเศษ ที่ท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นให้กับญาติโยมและผู้ที่สนใจในศาสตร์ของการจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามแบบฉบับล้านนา เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะ ถือเป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หนักถึง 9 บาท และยาวถึง 16 นิ้ว

#พุทธคุณเทียนพระพุทธามหาชะตาสิทธิ เชื่อกันว่าพุทธคุณของเทียนนี้ ผู้ใดที่ได้ทำการจุดบูชา ย่อมบังเกิดซึ่งความสุขสวัสดี ได้รับสรรพมงคลทั้งปวงอันเป็นที่ปรารถนาของสาธุชนทั้งหลาย สำหรับผู้ที่ดวงชะตามีความขาดตกบกพร่อง ได้รับความลำบากเดือดร้อน ธุรกิจการงานติดขัด รู้สึกว่าดวงชะตาที่เคยราบรื่น กลับมีอุปสรรคต่างๆขัดขวาง ทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรัก รวมไปถึงเรื่องไม่สบายใจที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ก็จะได้รับการค้ำชูหนุนนำให้ผ่านเรื่องขุ่นข้องหมองใจต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี

เพราะตามความเชื่อของชาวล้านนา เชื่อถือกันมานานว่าอานิสงค์แห่งการจุดเทียนพระพุทธามหาชะตาสิทธิเป็นเครื่องสักการะบูชาเบื้องหน้าพระรัตนตรัย อานุภาพแห่งเทียนจะบังเกิดเป็นแสงโอภาสอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงให้มอดไหม้มลายสูญ กลับร้ายกลายเป็นดี สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งเลิศล้ำผลิดอกออกผลเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไป

#สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมพิธี สำหรับญาติโยมผู้ศรัทธาที่ได้ฝากรายชื่อรายนามมาร่วมพิธีมังกรทองมหามงคลในครั้งนี้ ทางวัดดงฤาษีจะนำชื่อนามเหล่านั้นจารึกลงในแผ่นยันต์ดวงชะตา แล้วนำเข้าประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี และพิธีส่งพระนพเคราะห์ ตามแบบล้านนาดั้งเดิมด้วย เพื่อปัดเคราะห์เลาะภัย ขจัดเสนียดจัญไรทั้งหลายทั้งปวง ตลอดถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ให้เคลื่อนคล้ายย้ายไปกับปีเก่า ปีหน้าจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีที่งาม รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เป็นมงคลต่อชีวิตแก่เราท่านทั้งหลาย

#ทำพิธีอธิษฐานจิตโดย: 🙇‍♂‍ #ประธานฝ่ายสงฆ์: พระครูปลัดชัยนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี จ.ลำพูน สหธรรมมิกครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

#วันเวลาทำพิธีที่: วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 (เวลาเที่ยงคืนตรง)

#สถานที่: วัดดงฤาษี จ.ลำพูน (https://maps.app.goo.gl/E99K39Hu2RnY3aDn6?g_st=ic)

💁‍♀‍ #กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนจะเริ่มตั้งคำถามนะคะ เทียน 1 เล่ม ต่อ 1 คน ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก และจำนวนเทียนที่ต้องการกับทางร้านได้เลยค่ะ ทางร้านจะนำรายชื่อ ส่งไปให้ทางวัดโดยตรง เพื่อดำเนินการพิมพ์รายชื่อไว้ สำหรับเตรียมเข้าพิธีในวันเวลานัดหมาย ขอรับวันสุดท้ายวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นนะคะ

- ร่วมพิธี 399 บาทค่ะ


Golden Dragon Auspicious Ceremony. For this coming new year, do you have a place for praying or lighting holy candle yet? Important ceremony that will be happened only once a year. The special opportunity like this must not be missed.!! For a brighter life, receive good things along the next year together. Next year must be better than every previous year.!!

Open luck, Support destiny, Eliminate bad luck, Enhancing good things in life. Those who are interested in performing auspicious ceremonies with Wat Dong Ruesi on a regular basis will know that various ceremonies are held by the temple can build strong morale and enhance mental encouragement for all believers. Moreover, it is something that those who have faith in Lanna candle magic can undoubtedly hope for a fascinating result.

On December 31, 2023, Wat Dong Ruesi will celebrate the golden dragon auspicious ceremony to bid farewell to the old year and welcome the new year. It is a special occasion that is held only once a year. In this Golden Dragon Auspicious Ceremony, Wat Dong Ruesi will hold 3 main auspicious ceremonies: 1. Midnight Chanting Ceremony. 2. Dispel Bad Luck Ceremony. 3. Lighting Buddha Lifts Destiny Candle. The names of all those believers who participated in this auspicious ceremony will be brought into the 3 complete ceremonies mentioned above at the same time. This is considered a special occasion that is very rare to happen.

The “Buddha Lifts Destiny Candle” or “Buddha Maha Chatasitthi Candle” is considered the best auspicious candle from a special set of magic candle talisman (Yant Tien) that Kruba Chainarin has intended to prepare for kith and kin and believers who are interested in the ancient indigenous knowledge of lighting candles to worship the Three Jewels of Buddhism (Buddha, Dharma, Sangha) in the Lanna style. Especially on the occasion of bidding farewell to the old year and welcoming the new year. This candle is an extra large candle, weighing up to 135 grams and being 16 inches long.

The functions of "Buddha Lifts Destiny Candle". It is believed that the Buddhist virtues of this candle will lead anyone who has lighted this candle to worship the Triple Gem to receive all the happiness and auspicious things desired by all people. For those whose destiny is down, suffering hardship, falling on hard time, facing business problems, having various obstacles blocking them in life from work, finance, love, including uncomfortable things that happen within the family, they will be supported to overcome those various grievances well.

Because according to the beliefs of the Lanna people. It has been believed for a long time that the benefit of lighting Buddha Lifts Destiny Candle in front of the Three Jewels of Buddhism. The power of the candle will create a sacred light to dispel all obstacles until they burn up and disappear, turn misfortune into fortune, and things that are already good will become even more excellent and fruitful.

Special privilege for participants of ceremony. For the faithful kith and kin who have left their names to join this golden dragon auspicious ceremony, Wat Dong Ruesi will take those names to inscribe on the special horoscope talisman and import them into “Midnight Chanting Ceremony” and “Dispel Bad Luck Ceremony” according to the traditional Lanna style as well to ward off misfortune and eliminate all evil things to be ended with the old year so, next year will encounter good situations and receive only wonderful things that will be auspicious for all believer’s lives.

Perform ceremony by: 🙇‍♂‍Monkhood ceremony principle: Kruba Chainarin, The Abbot of Wat Dong Ruesi, Lamphun Province, the close friend of Kruba Ariyachat, Wat Sang Kaew Phothiyan.

Ceremony Date: December 31, 2023. (Midnight Time)

Location: Wat Dong Ruesi, Lamphun Province.


Who want to join this ceremony plese give the information below for us: 1. Your Real Name. 2. Your Real Surname. 3. Your Birth Date. One candle for one person only. If you want to light for others people such as your family members also can. PS: All payment must be done for joining this ceremony.

Last day to join is December 27, 2023.

- Price 399 THB

32 views1 comment

1 Comment


MellaOfficial
MellaOfficial
Dec 17, 2023


Like
bottom of page