top of page

ยอดยาพลิกชะตาฟ้ากับเหว Holy Medicines Of Wern Gang.


#ยาวิเศษแห่งแก๊งเวินพันธมิตรวินไกน์

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถือครองยาวิเศษเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นราวฟ้ากับเหว ด้วยฤทธานุภาพของยาที่ค่อยๆแผ่ซ่านซึมออกมาสู้ธาตุขันธ์วิญญาณธาตุของผู้ถือครอง ลองสังเกตุดูได้ หากเป็นคนที่ชอบดื่มของมึนเมาเป็นประจำ เมื่อได้พกยาวิเศษชุดนี้ไปสักพักนึง จะรู้สึกได้ว่าอาการอยากดื่มของมึนเมาเหล่านั้นค่อยๆลดหายลงไป เปรียบดั่งสำนวนที่ว่า "คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” คือยาวิเศษเหล่านี้เป็นวัตถุมงคลทางเจริญรุ่งเรือง ผู้ถือครองยาก็ย่อมถูกคุณวิเศษของยานำทางไปในทางเจริญรุ่งเรืองด้วย เมื่ออยู่ใกล้สิ่งไหนก็ย่อมเป็นสิ่งนั้น


ยาชุดนี้พระอาจารย์โอท่านได้มาจาก "สย่าไทใหญ่" ท่านหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วชื่อเสียงศักดิ์ศรีของเกจิอาจารย์ไทใหญ่อาจจะเป็นรองพม่า แต่ความสามารถของสย่าไทยใหญ่ท่านนี้ เก่งกาจจนแม้แต่นิกายวินไกน์ในพม่ายังให้ความยอมรับนับถือ แม้จะเป็นคนไทใหญ่บนเขาบนดอยแต่หาญกล้าท้าทุกนิกายใหญ่ๆได้ ก็เรียกว่าไม่ธรรมดา


สย่าไทใหญ่ท่านนี้จึงได้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม "แก๊งเวิน" คือกลุ่มผู้วิเศษอันเป็นเสมือนพันธมิตรของนิกายนุกาหม่านวินไกน์ "แก๊งเวิน" จึงเป็นกลุ่มแก๊งนิกายย่อยที่แตกออกมาจากนิกายวินไกน์ มีทั้งนิกายที่มีคำว่า "วินไกน์" อยู่หลังเป็นนามสกุล และมีทั้งกลุ่มวินไกน์ที่แยกตัวเองออกมาแล้วตั้งชื่อนิกายใหม่เองโดยไม่ใช้แซ่นามสกุลวินไกน์ต่อท้าย อย่างนิกาย "มโน จิต ตุป ปาท"


ซึ่งมีหลายเหตุผลในการแตกกลุ่มย่อยออกมาจากนิกายนุกาหม่านวินไกน์ อย่างเช่นว่าฝ่ายที่ทำยาประเภท "เข้าผี" ก็มักแยกออกไปเป็นกลุ่มแก๊งนอกนิกาย เนื่องด้วยไม่อยากให้นิกายหลักด่างพร้อยหรือถูกกล่าวว่าในทางเสื่อมเสีย อย่างยาวิเศษของวินไกน์นั้นจะมีอยู่สองฝ่ายสองประเภทคือ นิกายย่อยมักจะทำยาประเภท "เข้าผี" ส่วนนิกายหลักมักจะทำยาประเภท "ไม่เข้าผี"


คำว่าเข้าผี เข้าพรายในที่นี้ไม่ใช่ว่าเอากายสังขารของมนุษย์ผู้วายชนม์มาทำ แต่แค่นำมาเป็นองค์ประกอบในพิธีกรรมการสร้างยาเฉยๆ อย่างเช่นว่า การทำสีผึ้งบางขนิด จะต้องอาศัยตัวยาพิเศษที่ได้มาจาก การนำว่านตัวนึงไปผสมกับแป้งผัดหน้า แล้วค่อยนำแป้งนั้นไปผัดหน้าหญิงตายทั้งกลม พอทำพิธีเสร็จสรรพจึงขูดเอาแป้งผัดหน้านั้น มาเข้าเครื่องยา แล้วค่อยนำไปเป็นส่วนผสมในการทำสีผึ้งอีกที แบบนี้เป็นต้น แต่ยาวิเศษที่พระอาจารย์โอท่านได้มาจากสย่าไทยใหญ่ชุดนี้ยังจัดอยู่ในประเภท "ไม่เข้าผี" อยู่


The Holy Medicines Of Wern Gang, the alliance of "Nu Kar Marn Win Kai" Sect.

The life of the holders of these holy medicines would gradually improve like raising from the abyss to the heaven sky with the power of the medicine that slowly permeated out into the possessor's soul & body essence. For visible example, the people who like to drink alcoholic beverage regularly. After carrying this set of holy medicines for a while, they will feel that the symptoms that make them want to drink all the time will gradually disappear. It likes the idiom saying that "Keep not ill men company lest you increase the number” is that these holy medicines are auspicious objects for prosperity. The holder of the medicine would also be guided by the magic of the medicine to prosper in life as well. When you are near something, it will be like that always.


For this set of holy medicines, Phra Arjarn O obtained from "Tai Yai Saya (Shan Senior Master)". Normally, the magic masters of Shan or Tai Yai are usually have inferior reputation when comparing with Burma masters but, the ability of this "Tai Yai Saya" is so adept and skillful that even the Win Kai sect in Burma respect him. Even though he is a Shan person on a hill but, he has the superior powerful magic skills to challenge all major sects in Burma which is unusual phenomenon.


Therefore, this Tai Yai Saya was invited and acredited to become a member of the group "Wern Gang", a group of legendary magicians who are like an alliance of the most mighty sect of "Nu Kar Marn Win Kai". “Wern Gang” also refers to the sub-sect that separated out of the Nu Ka Marn Win Kai sect. There are even sects that have the word "Win Kai" after their last name. And there are groups of Win Kai who have separated themselves and named their new sect without using the surname Win Kai, such as the sect "Mano Chit Tupa" (Mno cit tup pāth).


There are many reasons for the split from Nu Kar Marn Win Kai sect. For example, the faction that produces "Ghost Composition" medicines tends to split into gangs outside the main sect because they didn't want the main sect to be tainted or to be said in a derogatory way. For example, there are two types of Win Kai's holy medicines. The subsects usually make "Ghost Composition" medicines, while the main sects often make "Non Ghost Composition" medicines.


The meaning of "Ghost Composition" here, it's not something that made from some parts of corpse directly but, it means the corpse will be used as an composition in the ritual of making medicine. For example, some types of magic wax must rely on a special medicine obtained from mixing a special herb with face powder. Then, bring that face powder to cover the face of the dead woman who died during pregnancy. When the ceremony is finished, all of face powder will be scraped off her face and then the face powder will be used as an ingredient to make that magic wax. But, this set of holy medicines that Phra Arjarn O got from Tai Yai Saya are still classified as "Non Ghost Composition" medicines

78 views26 comments
bottom of page