top of page

วิชานลาฏเพชร กะโหลกแก้ว Legend Of Diamond Skull

#วิชานลาฏเพชร

#มนต์เป่าเพชรแสกหน้า

#เวทย์มนตร์ในตำนานแห่งมลายู

#สูงค่าและแกร่งคงดุจเพชรน้ำงามไร้ราคี

สุดยอดวิชาที่พระอาจารย์โอท่านได้มาจากอินโดนิเซีย สมัยที่ท่านได้เดินทางไปโปรดลูกศิษย์ที่นั่น เรื่องมีอยู่ว่า เมืองที่พระอาจารย์โอท่านไป จะมีจอมขมังเวทย์หรือที่เรียกว่า "ชาแมน" ชาวอินโดคนนึง ถือเป็นผู้มีวิชาและเชี่ยวชาญในคาถาอาคมในศาสตร์ของมลายูหลายแขนง ทั้งเวทย์ขาว และเวทย์ดำ


ซึ่งหนึ่งในงานอดิเรกของชาแมนผู้นี้ คือการทดสอบบรรดาเกจิอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศด้วยวิชาต่างๆ เพื่อทดสอบดูว่าผู้มาเยือนเหล่านั้นจะเก่งแน่สักแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์องค์เจ้าที่ชาวอินโดให้ความเคารพนับถือ จะถูกชาแมนผู้นี้ทดสอบเป็นกรณีพิเศษ


เมื่อพระอาจารย์โอท่านเดินทางไปถึงบ้านลูกศิษย์ที่นิมนต์ท่านไป ท่านก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้น เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ก็มีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้น จนทำให้พระอาจารย์ท่านแน่ใจแล้วว่า สิ่งที่ท่านหยั่งรู้มาก่อนหน้านี้ เป็นอย่างที่ท่านคิดเอาไว้จริงๆ เพราะชาแมนชาวอินโดได้ใช้เวทย์มนตร์ต้องห้ามบางประเภท ส่งบางสิ่งบางอย่างมาหาพระอาจารย์โอ เพื่อทดสอบว่าท่านมีวิชาดีมากบารมีดั่งที่เขาร่ำลือกันหรือไม่


พอท่านทราบดังนั้น ท่านก็ได้ปัดสิ่งที่มองไม่เห็นที่ถูกชาแมนชาวอินโดส่งมาเพื่อประทุษร้ายท่านออกไป ในคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่ามีชายชาวอินโดคนนึง โพกผ้าบนหัว ตามตัวมีรอยสักแปลกๆที่ไม่คุ้นตา ในเอวมีกริซเหน็บไว้ และยังพกพาเครื่องประดับที่เหมือนเครื่องรางของขลังอยู่หลายชิ้น


เขาบอกว่าตั้งใจเดินทางมาหาพระอาจารย์โอโดยเฉพาะ พร้อมแสดงตัวให้ทราบว่า เขาคือชาแมนที่ส่งของมาทดสอบพระอาจารย์โอ วันนี้ที่เดินทางมาก็เพื่อต้องการแสดงความเคารพและขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินพระอาจารย์โอไปตามธรรมเนียมของคนที่นี่


ซึ่งตามธรรมเนียมของชาแมนหรือพ่อมดที่อินโดนั้น หากพ่ายแพ้ในการประลองเวทย์ หรือยอมรับคารวะในความเก่งกล้าสามารถของผู้ใดแล้ว จะต้องมอบของสำคัญของตนเองให้แก่บุคคลผู้นั้น เพื่อแสดงถึงการยอมรับและให้เกียรติสูงสุด ชาแมนชาวอินโดจึงได้นำ "กริช" ที่เป็นของตกทอดประจำตระกูลมาถวายพระอาจารย์โอ


พอลูกศิษย์ชาวอินโดที่ทำหน้าที่เป็นล่าม แจ้งให้พระอาจารย์โอท่านทราบถึงเรื่องราวและความประสงค์ที่ชาแมนคนนี้ได้เดินทางมาหา พระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มีความถือโทษโกรธเคืองอันใด และปฏิเสธสิ่งที่ชาแมนนำมาถวายทันทีด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา พร้อมกับกล่าวว่า "ขอไม่เอาได้ไหม มันล้ำค่าไป" ชาแมนชาวอินโดจึงได้ขอมอบวิชาอันล้ำค่าแทนกริชประจำตระกูลให้พระอาจารย์โอแทน ซึ่งพระอาจารย์โอก็ได้รับไว้ตามเจตจำนงค์ของชาแมนแห่งอินโด เพื่อไม่ให้ผิดธรรมเนียม


วิชาล้ำค่านั้นก็คือวิชาเป่า "เพชร" เข้าหน้าผากคน เป็นศาสตร์เก่าแก่เวทย์มนตร์โบราณแห่งมลายูที่ใกล้จะสาบสูญ ผู้สำเร็จวิชานี้สามารถนำเอาเพชรนิลจินดาอัญมณีพิเศษอันมีค่ามีพลังบางชนิดเข้าไปในร่างกายคนให้เกิดอำนาจวิเศษได้ มีทั้งการฝังและการเป่าขึ้นอยู่กับอำนาจจิตของผู้กระทำ คล้ายกับวิชา "เข็มทอง"


เพื่อเสริมให้บุคคลผู้นั้นมีสง่าราศี ใครได้มองก็ว่ารูปงาม มีเสน่ห์ มากชื่อเสียง และเป็นที่สรรเสริญของคนทั้งหลาย กันคุณ กันของ พร้อมสรรพ ทั้งยังเสริมวาสนาบารมี ไม่ให้ตก ไม่ให้ต่ำ เป็นผู้สูงค่าและแกร่งคง ดุจเพชรน้ำงามไร้ราคี ถือเป็นเวทย์มนตร์ชั้นสูงในตำนาน ที่พระอาจารย์โอท่านสืบทอดมาจากต่างแดน และได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริง ดูได้จากชีวิตความเป็นอยู่ของลูกศิษย์แต่ละคนที่ท่านเคยเป่าเพชรเข้าหน้าผากให้ ล้วนแล้วแต่เจริญรุ่งเรืองทุกรายไป


The Magic Of Diamond Skull.

Blowing Diamonds Into Human Face.

Legendary Magic Of Melayu.

Valuable & Strong Like The Flawless Diamond.


The best subject that Phra Arjarn O has acquired from Indonesia when he traveled to please his disciples there. There is a story that the city where Phra Arjarn O visited, there will be a skillful sorcerer, also known as "shaman", he is Indonesian people. He is an expert in many fields of Malay magic, both white magic and black magic.


Which one of the hobbies of this Indo shaman is to test the masters who come from abroad with various subjects to test how good those visitor masters are. Especially the monks that Indonesian people respect will be tested by this shaman in a special case.


Since Phra Arjarn O arrived at the house of the disciple who invited him, then he had a strange intuition immediately. Only a few days have passed, then some phenomenon happened until he was sure that what he has intuition before is exactly what he thought. Because the Indo shaman has used some kind of forbidden magic to send something to Phra Arjarn O to test that whether Phra Arjarn O has very good magic skills as he has been rumored or not.


When Phra Arjarn O aware of it, so he brushed off the invisible things sent by the Indonesian shamans to injure him. That night went well but, by the next morning, it appeared that there was an Indonesian man with a turban on his head, unfamiliar tattoos on his skin, a dagger tucked into waistband and he also carry many pieces of talisman look like ornaments.


That Indonesian man said that he intended to visit Phra Arjarn O especially and ready to confess that he was the Indo shaman who sent mysterious things to test Phra Arjarn O. Today, he came here to pay respects and apologize for what happened to Phra Arjarn O according to the traditions of the Indonesian people.


According to the tradition of shamanism or wizards at Indonesia, if someone is defeated in a magic duel or having reverence for the ability of anyone, the loser must give his own important things to the winner to show the highest respect and honor. Therefore, the Indo shaman brought a "Dagger" that was the hereditary item to Phra Arjarn O.


When an Indonesian disciple who acted as an interpreter informed Phra Arjarn O about the story and wishes that this Indo shaman came for. Phra Arjarn O did not have any anger and immediately rejected the offering of the Indo shaman with a full of mercy heart along with saying "Could I Deny To Accept This Dagger, It's Too Precious For Me". So, the Indo shaman asked to give a valuable magic skill instead of the hereditary dagger to Phra Arjarn O instead. Phra Arjarn O received according to the will of the Indo shaman in order not to violate the folkways.


That valuable magic skill is blowing "Diamond" into people's foreheads. It is an ancient magic of ancient Malay that is near extinction. The graduates of this subject can bring special precious gems that have some kind of holy power into the human body to create magical powers. There are both burying and blowing technique depending on the user's mental power, quite similar to the "Golden Needle".


The magic diamond will enhance the receiver's glory, beauty and charm. Being very famous, and will be praised by all people. Moreover, it can create the diamond barrier to protect the owner to be safe from any black magics or dangers. It also enhances the fortune and prestige of the receiver, not to fall, not to be low, to be highly valuable and strong like a flawless diamond. This magic diamond subject is considered to be the high level magic in legend that Phra Arjarn O has inherited from foreign land and has proven to be real by seeing from the life of each disciple that he used to blow diamonds into their foreheads, all of them are prosperous in life.73 views11 comments
bottom of page