top of page

สีผึ้งพระนางมัทรี Princess Madri Wax

#สีผึ้งพระนางมัทรี, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

หากกล่าวถึงสีผึ้งทางมหานิยมที่ถูกกล่าวขานกันมาแต่กรุงเก่าแล้ว "สีผึ้งพระนางมัทรี" คือหนึ่งในสีผึ้งยอดนิยมตลอดกาลที่ไม่ถูกเอ่ยถึงคงไม่ได้ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสีผึ้งที่อาศัยอำนาจพุทธคุณอันมีอานุภาพทางเมตตามหานิยมอย่างเอกอุที่สุดชนิดหนึ่งเลยทีเดียว ด้วยอุปเท่ห์ที่ให้ผลทางด้านเมตตาความรักอย่างโดดเด่น ดั่งรักบริสุทธิ์ของมารดาที่มีต่อบุตรประดุจแก้วตาดวงใจ อ้างอิงตามเนื้อเรื่องใจความของพระเวสสันดรชาดกที่กล่าวถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางมัทรีที่มีต่อสองกุมารคือกัณหาและชาลี


เป็นที่เลื่องลือกันมาแต่โบราณ​ว่าสีผึ้งพระนางมัทรี มีอิทธิคุณ​ทางด้านเมตตามหานิยมอย่างวิเศษ ผู้ใดมีไว้บูชาบนหลักของศีลธรรม จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สมปรารถนาทั้งการงานและความรัก ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังมีคุณอเนกทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปัทวันตรายทั้งหลาย ซึ่งหาได้ยากในสีผึ้งทางเมตตาชนิดอื่นๆ


ก่อนออกให้บูชา อาจารย์เจคได้ทดลองให้ลูกศิษย์นำไปลองใช้ดู ซึ่งผลลัพธ์ก็ปรากฏเป็นที่น่าพอใจยิ่ง จากประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ท่านมาแชร์ให้ฟัง สามารถการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าสีผึ้งพระนางมัทรีนี้ใช้ได้ใช้ดี นอกจากกลิ่นที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์แล้ว ก็มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ดูแลช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเป็นพิเศษ ประหนึ่งว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านเลยก็ว่าได้

ตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ท่านหนึ่งทำงานราชการ เกิดทำงานใหญ่ผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ตามหลักแล้วต้องรับผิดชอบเป็นเงินหลายหมื่นบาท แต่พอเจ้าตัวอธิษฐานกับสีผึ้งพระนางมัทรีนี้ เจ้านายก็กลับยกโทษให้อภัยไม่เอาเรื่องเอาราว ซ้ำยังหาวิถีหนทางในการช่วยเหลือทางอ้อมอีกด้วย


Princess Madri Wax by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.


If talking about the magic wax of mercy that has been talked about since the old times, "Lady Madri Wax" or called "Si Phueng Phra Nang Matsee" is one of the most popular of all time that has always been mentioned. It can be said that it is one of the best magic wax that full of Buddha's power that gives outstanding results in mercy, kindness and love, like the pure love of a mother for her child, based on the story of "Vessantara Jātaka" that tells about the great love of Princess Madri for her two children, Kunhar & Charlee.


It has been known since ancient times that Princess Madri Wax had the power of great mercy. Those who use it in a moral way will flourish, work and love fulfillment, be promoted, be loved by their boss and colleagues. Moreover, there also have the holy power of safety from all dangers, which is quite rare in other types of magic wax.


Before Arjarn Jake released this wax for the believers, he gave it to his disciples to try it out. The results were very satisfactory from the experience that his disciples shared with him. Most of them said in the same voice that this Princess Madri Wax is excellent to use, having uniquely sweet scent, its sacred power is outstanding in terms of mercy, because their bosses always take care and support them as if they were beloved children.


For example, one disciple works in government service. She unintentionally made a big mistake and normally she must be responsible for paying a lot of money. But when she prayed with Princess Madri Wax, her boss forgived her and also found ways to help her free from problems as well.34 views11 comments
bottom of page