top of page

สีผึ้งพะยองคำ Pa Yong Khum Wax

Updated: Feb 25


#สีผึ้งพะยองคำ (ตลับเงินแถบ), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

#อุปเท่ห์และวิธีการใช้สีผึ้งพะยองคำ: เหล่ายักษ์และปีศาจไก่น์ จึงขอตั้งข้อเงื่อนไขว่า หากผู้ใดจะใช้ยอดยามหาโอสถทิพย์สีผึ้งพะยองคำนี้ ให้ตั้งสัจจะสาบานว่าดังนี้:

"หากการงานที่ต้องการนั้นสำเร็จ จะกระทำเพื่อกิจการของวัดวาพระศาสนาแบบไหนประการใด ก็ขอให้กล่าวไว้ให้ชัดเจน"

เพียงเท่านี้เหล่าบรรดาเทพ(นัต)ทั้งปวง ฤาษี(นักพรตผู้มีฤทธิ์)ทั้งปวง เจ้าแม่(สุระตะตี่)รวมถึงเทพฝ่ายหญิงทั้งปวง อีกทั้งเหล่าบรรดาเผ่าพันธุ์ยักษ์ เผ่าพันธุ์ปีศาจไก่น์ จะร่วมแรงร่วมใจช่วยให้เรื่องที่ร้องขอนั้นสำเร็จสมปรารถนา ให้เป็นไปได้ในทุกสิ่งอย่าง แต่ต้องไม่ขัดกับศีลธรรม และไม่ใช่เป็นการฝืนเวรกรรม เพราะเหตุมนุษย์เคยได้ช่วยให้ยักษ์และปีศาจได้อานิสงค์เข้าใกล้พระพุทธศาสนา ได้มีโอกาศได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา จึงขอช่วยเต็มที่

หากสิ่งสรรพที่ต้องการใดนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้โดยชอบธรรม พวกตนพร้อมจะช่วยเหลือทุกเมื่อ โดยมีสีผึ้งพะยองคำเป็นสื่อกลาง และมีเจ้าแม่(สุระตะตี่)เป็นองค์ควบคุมดูแลสีผึ้งพะยองคำนี้อยู่ตลอดเวลา โดยก่อนจะกระทำการใดๆ ให้ตั้งนะโมฯลฯ 3 จบ แล้วตั้งสัจจะสาบานขึ้นมาได้เลย (การตั้งสัจจะสาบานนี้คล้ายกับการบนบานศาลกล่าวที่ไทยคุ้นชินกัน แต่ในที่นี้จะให้บนประมาณว่า หากสำเร็จจะทำบุญเท่าไร ทำอะไรให้วัดวาพระศาสนาแบบไหนยังไง โดยเจาะจงให้ทำกับวัดวาพระศาสนาเป็นหลัก เพราะมูลเหตุของการรวบรวมของวิเศษเกิดขึ้นในการขัดแย้งเรื่องพระศาสนา)

"สีผึ้งพะยองคำ" นี้มีฤทธานุภาพมาก มีคำกล่าวไว้ว่า:

• หากคราใด "จะทำการยกทัพจับศึก" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาที่ศาตราวุธต่างๆ พร้อมทั้งทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ชนะ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

การรบทัพกับผู้ใด จะชนะได้ราบคาบ ดุจมีกองทัพยักษ์และปีศาจเป็นบริวาร

• หากคราใด "จะเจรจาต่อรองตกลงอันใด" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าเจรจาได้เปรียบชนะ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

เมื่อไปเจรจา ก็จะได้ข้อตกลงที่พอใจ ได้เปรียบแก่เรา

• หากคราใด "จะขายที่ขายบ้าน" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าขายได้ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

แล้วจึงไปทาที่หน้าบ้าน หน้าที่ดิน และที่สี่มุมบ้าน หรือสี่มุมที่ดิน ในเวลาเดียวกันเป็นเวลาติดกัน 27 วัน (ปล.สมมติว่าวันแรกเริ่มทาสีผึ้งเวลาบ่าย2 ก็ต้องทาสีผึ้งในเวลาบ่าย2จนครบ27วันเช่นกัน) แล้วจะขายได้ จะขายเท่าไร ให้ใครมาซื้อ ได้หมด

• หากคราใด "ปรารถนาหาความนิยมชมชอบจากผู้คนจำนวนมาก" เช่นพวกดารา นักร้อง นักแสดง ผู้นำชุมชน ผู้นำตำบล ผู้นำอำเภอ ผู้นำจังหวัด หรือแม้กระทั่งผู้นำแว้นแคว้นดินแดน ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่เจริญเนื้อเจริญในต่อคนหมู่มาก แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

จะไปใหนมาไหน ให้พกพาสีผึ้งพะยองคำนี้ไป และใช้ตามจังหวะ และโอกาสที่พบปะผู้คนจำนวนมาก ผู้คนจะนิยมชมชอบดึงจิตดึงใจมาที่เราเป็นอันมาก

• หากคราใด "ไปในที่ๆมีอันตราย หรือทำงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย งานสีเทา ทำงานเสี่ยงตายไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ทาอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัว ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวง หากรอดไปได้ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

อันตรายแค่ไหน จะผ่านไปได้ หากมีภัยอันตรายมาถึงตัว จะช่วยให้ล่องหนกำบังตาศัตรูได้ ไม่ต้องกังวล

• หากคราใด "ตนเองหรือคนแก่สูงอายุในบ้านเกิดเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วจึงเอาตลับสีผึ้งพะยองคำนี้ใส่ไว้ใต้หมอน แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ (ข้าพเจ้าหรือชื่อคนที่เจ็บป่วย) หายจากการเจ็บป่วยนี้ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

ให้กราบหมอนในตอนเช้าเวลาตี5ของทุกๆเช้า โดยให้ตั้งนะโม3จบก่อน อาการเจ็บป่วยไข้ที่ไม่ขัดต่อเวรกรรมจะหายไปในทันทีหรือในเร็ววัน

• หากคราใด "ดวงตก ถูกคุณถูกไสย ถูกกระทำทางเวทย์มนต์ให้มีอันเป็นไปต่างๆ" ให้หาเอาเทียนอะไรก็ได้ แล้วให้ตั้งนะโม3จบ ก่อนใช้ตะปูเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเราลงไปในเทียนนั้น แล้วเอาสีผึ้งพะยองคำ ทาที่ชื่อเราบนเทียนเพื่อจุดถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้อาถรรพ์ไม่ดี ดวงไม่ดี สิ่งขัดข้อง ทั้งหลายจงหายไป แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

โดยให้จุดเทียนในตอนเช้าเวลาตี5.30 ในวันที่ตรงกับวันเกิดตน เช่นเกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ หรือวันเสาร์ เกิดวันไหนให้จุดที่วันนั้น แล้วอธิษฐานเอาตามปรารถนา จะเป็นการชำระชะล้างสิ่งอาถรรพ์ต่างๆ สิ่งขัดข้องต่างๆ ออกจากชีวิต ยังจะเป็นการเปิดสง่าเปิดราศีของคนผู้นั้น กิจการงานธุระที่ขัดข้องทั้งหลาย จะผ่านไปด้วยดี และจะเป็นปีเงินปีทองปีโชคปีลาภทั้งปี

• หากคราใด "ปรารถนาอยากให้เป็นเสน่ห์อย่างเอกอุ" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วจ้องมองที่รูปของคนที่เราต้องการ จะคนเดียวหรือหลายๆคนก็แล้วแต่ ทั้งนึกถึงว่าให้เขามาหาเราแบบไหนยังไง แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าได้คนนี้ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

หรือถ้าจะไปหาคนๆนั้นด้วยตนเอง ก็อย่าพูดกับใครหลังจากทาสีผึ้งไปแล้วจนกว่าจะได้พูดคุยกับบุคคลผู้นั้น และหากมีโอกาส ก็ให้เอาสีผึ้งผยองคำป้ายของยื่นให้เขา ป้ายเสื้อผ้าเขา หรือยิ่งโดนตัวได้ยิ่งดี จะป้ายเอาสีผึ้งที่หน้าผากตนเอง หรือจะป้ายเอาจากในตลับก็ได้ ไม่นานจะดึงจิตดึงใจคนนั้นให้ได้ร่วมสมสู่กับเรา หญิงใช้ให้ได้ชาย ชายใช้ให้ได้หญิง หรือจะใช้ชายได้ชาย หญิงได้หญิงก็ได้ หากไม่ใช่เป็นการแย่งคู่คนอื่นย่อมสำเร็จ

• หากคราใด "ต้องการจะเสี่ยงโชคมีโชคมีลาภหรือใช้ทางการเงิน" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม แล้วให้ทาสีผึ้งที่เงิน หรือที่ทรัพย์สินเงินทองที่เรามี แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าได้เงินได้ทรัพย์เพื่มพูนมีกำไรจากการเสี่ยงโชคหรือการค้านั้นๆ แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

แล้วให้จ้องมองเงินทองทรัพย์สินต่างๆ พร้อมทั้งให้นึกถึงภาพทรัพย์สินเงินทองนั้นนั้น หมุนเวียนเปลี่ยนไป ดึงดูดเอาเงินอื่นๆกลับเข้ามาหาเราอย่างมากมาย หรือจะใช้ทาที่กระเป๋าเงินก็ได้ที่เก็บเงินก็ได้ ขณะที่ทำอย่าพูดกับใคร การเสี่ยงโชคและโชคลาภพนันหรือการค้าธุรกิจนั้น ก็จะประสบผลสำเร็จในเวลาไม่นาน

• หากคราใด "มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นความเป็นคดี (เฉพาะในกรณีที่เราถูกใส่ความใส่ร้ายเท่านั้น ถ้าทำผิดเป็นถูก จะใช้ไม่ได้)" ให้เอาสีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม ตอนไปศาลติดต่อธุระเรื่องคดีความหรือไปแก้ต่าง แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าชนะ พ้นข้อมลทินทั้งปวง (หรือจะให้คู่ความชดใช้อะไรยังไง) แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

ก็จะชนะความพ้นผิด ได้ค่าชดใช้ความเสียหาย

• หากคราใด "คู่รักจากไปอยากได้กลับคืน" ให้ใช้ตะปูเขียนชื่อคู่รักลงในเทียนอะไรก็ได้ แล้วเอาสีผึ้งพะยองคำทาที่ชื่อนั้น แล้วให้กล่าวสาบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

"ขอให้ข้าพเจ้าได้คู่รักกลับมาอยู่ด้วยกัน แล้วข้าพเจ้าจะบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม เพื่อการงานแห่งศาสนา โดยข้าพเจ้าจะทำการ...(ทำแบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้)..."

แล้วจึงจุดเทียนในเวลา 19.00 น. ทำเช่นนี้เป็นเวลา3วัน หรือไม่เกิน7วัน คู่รักจะกลับมา โดยในระหว่าง3-7วันนั้น ให้ใช้สีผึ้งพะยองคำนี้ ทาริมฝีปากบน(แบบไม่ข้ามศูนย์ปาก) ทาคิ้วทั้งสองข้าง ทาหน้าผาก และทาผมแบบเสยผม รอไว้เลย

- - - - - - - - -

#ข้อห้าม:

สีผึ้งพะยองคำนึ้มีเจ้าแม่ตุระตะตีที่รักษาสีผึ้งอยู่ตลอด ไม่มีคาถาจำเพาะ จะทำอะไรก่อนจะใช้ให้ตั้งนะโม3จบ แล้วอธิษฐานสัจจะสาบานด้วยความจริง จะชนะ จะสมหวัง ใช้ได้ทุกอย่าง ทั้งยังใช้ได้อีกมากมายกล่าวไม่หมดตามแต่ อธิษฐานตามเงื่อนไขเพื่อการงานแห่งวัดวาพระศาสนาเถิด ไม่ควรใช้ในทางผิดศีล หากใช้ในทางผิดศีล สีผึ้งจะทำร้ายคนใช้เสียเอง ให้ทาได้แต่คอขึ้นไป ทาต่ำกว่าคอใช้ไม่ได้ เพราะเป็นของสูง

อุปเท่ห์ของสีผึ้งพะยองคำนี้ ยิ่งใหญ่วิเศษมากมายนานับประการนัก สมแล้วที่ถูกสร้างจากยอดยาตะเส่ผิ่ว และยอดยาวิเศษ ว่านวิเศษ ของอาถรรพ์วิเศษ แห่งตำนานของไสยเวทย์ดึกดำบรรพ์ แต่ทว่าถึงกระนั้นก็ไม่ได้ใช้ง่ายๆตามจริตของปุถุชน เพราะต้องใช้โดยอย่างมีสติตั้งมั่น ด้วยผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามสัจจะอธิษฐาน เป็นครั้งๆเป็นคราวๆไป ไม่ใช่ว่าจะต้องได้ในสิ่งที่ขอทันที หรือได้ตลอดไป จึงให้ใช้เพื่อความเป็นไปเพื่องานวัดวาพระศาสนา

ตามธรรมดาของโลกที่ว่า “ของฟรีไม่มีในโลก อำนาจอันยิ่งใหญ่ ย่อมมาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่ง“ หากไม่ทำตามคำพูด ก็เตรียมรับกับการคิดดอกเบี้ยจากยักษ์และปีศาจไก่น์อย่างสาสม ดังนั้นพึงระลึกไว้ว่า ตั้งสัจจะสาบานอธิษฐานไว้แบบไหนอย่างไร ต้องกล่าวให้ชัด และให้ทำตามที่พูดไว้

อนึ่งสีผึ้งพะยองคำนี้ จะกำชับในการที่ "ผู้ใช้เป็นหญิง" ไว้ว่า หากมีประจำเดือนช่วงนั้น ให้เว้นจากการใช้การพกพาไปก่อน เพราะเหตุที่ว่าฤทธิ์ของสีผึ้งพะยองคำนี้มีมาก จึงอาจจะทำให้ระบบเลือดลมในตัวนั้นไม่ปกติได้ ประจำเดือนหายแล้วจึงใช้ได้ปกติ


Pa Yong Khum Wax (Special Silver Cassette) by Phra Arjarn O, Phetchabun.


The ability and method to use of "Pa Yong Khum Wax":

• If at any time you want to "Raise An Army For The Battle", let's take this wax apply to your various weapons and paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I win and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)...".

You will be the winner in that battle completely like having an army of giants and demons.

• If at any time you want to "Negotiate Any Agreement", let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I get an advantage from the negotiation and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

When you have negotiation, you will get the satisfactory agreement that will be advantage for you.

• If at any time you want to "Sell The Place Or Sell The House", let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I can sell and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

Then, you have to paint the wax on the front and 4 corners of the house, in front of the land and 4 corners of land you want to sell. You have to do this procedure for 27 days in a row (ps.if on the 1st day, you paint the wax on 2 pm, you must do it on 2 pm for 27 days also). No matter, how much you want to sell or whoever you want to sell, you can specify as your desire.

• If at any time you want to "Be Popular Among A Large Number Of People" such as celebrities, singers, actors, community leaders, district leaders, provincial leaders, or even country leaders. Let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I became popular and beloved by everyone and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

Wherever you go outside, carry this wax to meet a lot of people, people will give their hearts to you.

• If at any time you want to "Travel To Dangerous Place Or Have To Do Risky Work, Gray Work", let's take this wax apply to your self-defense weapons and paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I be safe from all dangers and still survive and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

No matter how dangerous it is, you will pass it safely. If the danger comes closer to you, you will be invisible in the enemy's eyes, don't be worry.

• If at any time you want to "Cure Sickness For Yourself Or Elderly Family Members", let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I (Or the name of sick person) can recover from the illness and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

After that, you have to bow down to your bed pillow in the morning at 5 am every morning. Before you bow to your pillow, you have to chant "Na Mo Tas Sa, Pa Ka Wa Toh, Ar Ra Ha Toh, Sum Ma, Sum Put Tas Sa" (3 times). Any ailments that are not interrupt the law of karma will disappear immediately or soon.

• If at any time you have to handle with "Misfortune Or Black Magic", let's find any candle then chant "Na Mo Tas Sa, Pa Ka Wa Toh, Ar Ra Ha Toh, Sum Ma, Sum Put Tas Sa" (3 times) before using a nail to write your name and date of birth on the candle. Then, paint the wax on your name before lighting the candle to worship to the Lord Buddha. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I be free from bad spells, bad luck, black magic, all obstacles and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

After that, you have to light the candle in the morning at 5:30 AM on the same day as your birthdate (For example, if your birthdate is sunday so, you have to light the candle on sunday). Then, you can pray as you wish. This ritual will wash away the negative mystical things and disruptions out of your life, will also open up your fortune destiny to have successful life and it will be a golden year for you.

• If at any time you want to "Be Super Charming Person", let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. Then, you have to look at the picture of the person you want whether it's just one person or more and then thinking about how he/she come to you. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I get this person and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

Or if you are going to find that person by yourself, don't talk to anyone after painting the wax until you meet that person in front of you. And if there is a good chance, you can paint the wax on any object and give it to that person also. Moreover, you also can paint this wax directly on that person's skin if you can. It will not take long time to attract that person's mind to have special feeling with you. Every gender can use. If it's not a scramble for someone else's mate, it will be successful.

• If at any time you want to "Play Gambling Or Use For Financial Issue", let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair. After that, paint the wax on money or valuable assets you have. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I earn more money, wealth, profit from gambling or this financial issue and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

After that, you have to look at the money and your assets as well as to think of the image of that wealth turnover around to attract a lot of other money or valuable things back to you. Or you can paint this wax on your wallet or any storage place. While doing the ritual, please don't talk to anyone. The gambling game or trading you are handling will be successful in no time.

• If at any time you want to "Fight For The Case In The Court". (Only if you have been slandered, if use to change wrong to be right, it will not be useful)", let's paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair before going to court, contacting business about a lawsuit or going to defend. Then, you have to look at the picture of the person you want whether it's just one person or more and then thinking about how he/she come to you. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I have a victory and be free from all contaminations (Or how much you want your litigant to pay) and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

You will win acquittal and get compensation for damage.

• If at any time you want to "Get Your Lover Back", let's find any candle before using a nail to write your lover name on the candle and paint the wax on that name. Then, you have to make an oath and sincerely pray that

"May I get my lover back to live together and I will maintain and support Buddhism, temples, and religious works by...(How will you do it? you must say clearly and do as you promised when your wish come true)..."

After that, you have to light the candle at 7:00 PM. Do this ritual for 3 days or not more than 7 days, your lover will come back. During that 3-7 days, you have to paint the wax to your upper lip (without crossing the center of the mouth), both eyebrows, forehead, and brush your hair also.

- - - - - - - - -

Prohibition:

"Pa Yong Khum Wax" has the goddess Turatati who keeps preserve inside all the time. There is no specific spell to use this wax. Before using this wax, just pray "Na Mo Tas Sa, Pa Ka Wa Toh, Ar Ra Ha Toh, Sum Ma, Sum Put Tas Sa" (3 times) and then you have to make an oath and sincerely pray with the truth, you will win, you will be fulfilled. Moreover, this wax can still be used in many ways as much as your promise to maintain and support Buddhism, temples, and religious works when your wish come true. Anyway, this wax should not be used in an unethical way. If used in an unethical way, the wax will hurt people who use it. Please apply or use this wax only on the face part, apply below the face can't be used because it is high class wax.

The ability of this "Pa Yong Khum Wax" is great and wonderful than words. Deserves that it was made from the top of the holy myanmar medicine named "Ta s̄è p̄hìw", the great magic medicines, the magic herbs and many more powerful materials from the legend of the ancient occult magic. Anyway, it is not easy to use according to the morals of the common people because it must be used consciously as well. The user must comply with the conditions according to promise and oath from time to time. It's not that you have to get what you're asking for right away or forever. Therefore, the magic masters stated that this wax should be used base on compensation for religious work.

According to the normal world that “There Is No Free Thing In The World, Great Power Inevitably Comes With A Great Burden.” If you did not do what you already promised with this wax when your wish already came true, the giants and demons will try to ask for a debt of gratitude that you have ever promised with them. Therefore, please keep in your mind that what you will promise, you must say clearly and do as you promised when your wish come true.

Incidentally, this wax is not allowed for "Female user During Menstruation Period" because the power of this wax is very powerful. Therefore, it may affect the blood circulation system in the body. Anyway, when the menstrual period is gone, it can be used normally.

18 views1 comment
bottom of page