top of page

สีผึ้งมหาราชทั้ง4, Fantastic Four Maharart Wax.

"#สีผึ้งมหาราชทั้ง4"

สำเร็จขึ้นด้วยวิชามหาราชทั้ง4จากคัมภีร์มหาราช ที่เป็นเลิศทางเสน่ห์โชคลาภเจริญรุ่งเรืองชั้นสูง "สิ่งใดที่ปรารถนามิต้องขอก็มาเอง" ประกอบไปด้วย

1. [มหาราชพิสดาร] คุณวิเศษสุดเข้มขลังพิสดารศักดิ์สิทธิ์มากปาฏิหารย์สมชื่อนั้นแล ,

2. [มหาราชหงส์] ดึงหงส์มาชมกา,

3. [มหาราชขาดตัว] เป็นเอกที่สุดในกลบทคัมภีร์มหาราช, และ

4. [มหาราชครูเสน่ห์] เหนือชั้นกว่า "อิทธิเจ" ตรงที่ว่าเป็นทั้งเสน่ห์และโภคทรัพย์ในตัวพร้อมกัน

มีคุณวิเศษเหนือสีผึ้งอื่นๆตรงที่ว่า "แม้แต่เจ้าขุนมูลนาย หรือบุคคลชั้นสูง

หากเห็นหน้าเราเมื่อไหร่ก็เป็นต้องรัก ได้ยินเสียงเราเมื่อไหร่ก็เป็นต้องเอ็นดู

ดั่งว่าเราเป็นเจ้าชาย และเจ้าหญิงของบุคคลทั้งหลายก็ว่าได้"


มวลสารทั้งหมดถูกนำมาหุงเข้าด้วยกันโดยไม่ใช้ไฟ เพื่อรักษาฤทธิ์ของตัวยาและว่านไว้

พระอาจารย์โอปลุกเสกเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2562 ทั้งยังปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในคืนวันเพ็ญ

ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยทุกครั้งที่ท่านเสกสีผึ้งนี้ ท่านจะทำการ "ลบถมผึ้ง"

ด้วยสารพัดพระยันต์จากคัมภีร์มหาราชทุกครั้งจนครบตำรา

การลบถมผึ้งนี้ถือเป็นเคล็ดลับที่พระอาจารย์ใช้ในการสร้างสีผึ้งขึ้นชื่อของท่านหลายๆรุ่น

เริ่มจากการนำแผ่นขี้ผึ้งแท้หรือสีผึ้งมาทำการลงยันต์ตามสูตรทีละขั้นๆ

แล้วจึงทำการละลายแผ่นขี้ผึ้งหรือสีผึ้ง รอจนแข็งตัวก่อนจะเขียนยันต์ซ้ำลงไปอีก

พระอาจารย์โอได้ทำการลงยันต์ซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้อยู่หลายครา

โดยกรรมวิธีนี้จะเสมือนเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้แก่ตัวขี้ผึ้งหรือสีผึ้งนั้นๆ

ให้มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นร้อย


หุงขึ้นจากมวลสารพิเศษมากมายบรรยายไม่หมด อาทิเช่น:

- "น้ำมันข้าวทิพย์" ที่มีสรรพคุณทางยามากมาย คุณวิเศษมงคลครบครัน พระอาจารย์โอเก็บบ่มไว้ และปลุกเสกเรื่อยมาตั้งแต่พิธีกวนข้าวทิพย์ปี 2559

- "ขึ้ผึ้งพระปาติโมกข์" ซึ่งตามธรรมเนียมช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา คณะสงฆ์ทั่วทุกวัดในเขตอำเภอจะพร้อมใจกันลงพระอุโบสถเพื่อสดับรับฟังพระปาติโมกข์ และตรวจสอบองค์พระปาติโมกข์เพื่อความถูกต้อง โดยมีพระสงฆ์ทรงคุณวุฒิในการสวด ทั้งนี้ในความกรุณาของคณะสงฆ์ทั่วทั้งอำเภอได้อนุเคราะห์อนุญาติให้พระอาจารย์เอาขี้ผึ้งแท้เข้าไปร่วมการทำสังฆกรรมลงอุโบสถในทุกๆครั้งตลอดพรรษานี้ โบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า “ขึ้ผึ้งพระปาติโมกข์นั้นเลิศล้ำยิ่งกว่าขี้ผึ้งใดใด”

- “ลูกอมเทียนชัยมหาราช” ที่พระอาจารย์โอได้น้ำตาเทียนจากการทำ "น้ำมนต์มหาปทุม” มาปั้นเป็นลูกๆ แล้วเก็บสะสมไว้เรื่อยมา ตามตำรากล่าวไว้ว่า “น้ำมนต์มหาปทุม” นี้สามารถพลิกชะตาชีวิต กำจัดทุกข์โศกโรคภัยมลทินโทษทั้งหลายให้มลายหายสิ้นไป ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์


"Fantastic Four Maharart Wax", this wax was accomplished with fantastic four subjects from Maharart Scripture that is very excellent in case of charm, wealth & progress "Whatever the devotee wants, will be fulfilled automatically"

consists of

1. [Extraordinary Maharart] wonderful, magical, miracle, and full of extraordinariness that lives up to its name.,

2. [Maharart Chahong] “Attracting White Swan To Love Black Crow”.,

3. [Definitive Maharart] the final perfect one from Maharart scripture.

4. [Maharart Chakru Sanae] superior than "Itthije" because it can support the devotee in case of wealth & luck simultaneously.


There is a special virtue over other types of magical wax that “Even The Nobles Or High-Ranking Person, When They See Your Face, They Must Love You. Whenever They Hear Your Voice, They Have To Be Affectionate As If You Were Prince Or Princess Of All Peoples."


All the materials were cooked together without fire to maintain the performance of those materials. Phra Arjarn O has continually blessed this wax since 2019 and also specially blessed on the full moon nights along 2 years.

Moreover, every time he blessed this wax, he would use the special technique called "Repetitious Enhancement" with various Yants from Maharart Scripture every time until complete all of the scripture.

"Repetitious Enhancement" is the special technique that Phra Arjarn O has used to make many generations of his wax. Firstly, Phra Arjarn O wrote magical Yant follow the procedure in magic scripture step by step on pure beeswax or magic wax and then it will be melted. After that, when it is harden, Phra Arjarn O continued to write the Yant on that beeswax or magic wax repeatedly to increase the power until he has confidence in its power.

This method will make the beeswax or magic wax has magical power inside and be powerful than normal technique about 100-1,000 times.

Made from many special magic substances that cannot be fully described such as:

- "Celestial Cereal Oil (Nam Mun Khao Thip)" that has many medicinal properties and auspicious power. Phra Arjarn O has kept it and continually blessed since the rice porridge ceremony in 2016.

- "Patimokkha Wax", during the Buddhist Lent season, the monks from all temples in the same district will join together to enter the temple to listen to Patimokkha chanting from the qualified monk. Luckily, this beeswax is in the auspicious ceremony every time throughout this year, the ancient teacher said that "The Patimokkha Wax Is More Excellent Than Any Wax."

- "Holy Maharart Candle Tears Ball" that Phra Arjarn O collected candle tears from the making of “Mahar Patoom Holy Water” to mold into balls. It is said that this holy water will recuperating life to be better & eliminate misfortune by the holy power of 5 Buddha’s virtues.

23 views7 comments
bottom of page