top of page

ส่อจี่ซีแกว้ดซีโป Zawgyi Riding Owl.

#ส่อจี่ซีแกว้ดซีโป (รูปสลักส่อจี่ขี่นกฮูก)

#คุรุศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานความมั่งคั่ง

#ด้วยวิชาพลังโลกธาตุจักรวาล

- - - - - - - - -

[•ตอนที่ ๑•]

- - - - - - - - -

รูปสลักนี้มักจะพบเห็นทั่วไปตามสถานที่ต่างๆในประเทศพม่า เช่นตามวัดวาอาราม สถานที่ราชการ จุดสำคัญของประเทศพม่า ร้านค้า ห้างร้าน บริษัท หรือตามบ้านเรือนต่างๆ หากสังเกตุดีๆจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีของเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่มีวุฒิปัญญาที่สามารถจะเสาะแสวงหาและเข้าถึง เพื่อได้มาครอบครองเท่านั้น ถึงจะมีใว้ได้ โดยเฉพาะชนชั้นปัญญาชน ชนชั้นนำของประเทศ และผู้มีอันจะกิน นับลงมาถึงชนชั้นกลางบ้างเล็กน้อย


จึงมีข้อสังเกตุว่าทำไมของสิ่งนี้ จะมีอยู่แต่กับชนชั้นมีอันจะกินทั้งนั้นที่จะมี หรือเพราะของสิ่งนี้ทำให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้มีอันจะกินขึ้นมากันแน่ จะด้วยเหตุผลอะไร เรามาติดตามกันดังนี้


53 views20 comments
bottom of page