top of page

สังข์หัตถ์นารายณ์ Narai's Fingerprint Conch.

Updated: Aug 19, 2021

#สังข์หัตถ์นารายณ์, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์ สังข์เป็นวัตถุมงคลชั้นสูงบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ เชื่อถือลือนามมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ ยอดฉัตรวงเกลียวสังข์มีมนต์ขลังดึงดูด "สรรพมงคล" ทุกความผาสุขมาสู่ผู้ถือครองบูชา เป็นของศักดิ์สิทธิ์อันวิเศษ ที่ว่ากันว่ากาลครั้งหนึ่งเคยมี "น้ำอมฤต" เมื่อครั้งเกษียรสมุทร กักเก็บอยู่ภายใน พระนารายณ์เคยกึ่งสาปกึ่งให้พรว่า ทุกสรรพสิ่งที่ออกมาจากปากสังข์ ล้วนแล้วแต่เป็นมหามงคล ทุกสายลมที่ถูกเป่าผ่านสังข์ คือเสียงศักดิ์สิทธิ์อันเทพเทวดาต้องร่วมแซ่ซ้องยินดี

พระอาจารย์โอเลือกสรรนำเฉพาะสังข์ที่มี "รอยนิ้วพระนารายณ์" มาทำ โดยมีมวลสารที่แพงสุดๆ พิเศษสุดๆ และหายากสุดๆ ส่วนรายนามของมวลสารเหล่านั้น ก็สุดจะพรรณนา ประดุจว่าพระอาจารย์ยกทั้งสวนพฤกษามาทำเครื่องยาอันยอดยิ่ง อาทิเช่นดอกตะไคร้, ดอกวาสนา, ดอกไผ่, ดอกหญ้าคาตอแหล, ไม้ไก่กุก คลุกเคล้าตำทุบเข้ากับผงปถมัง มากฤทธิ์เดชา, ผงอิทธิเจ สุดเสน่ห์หา, ผงมหาราช เป็นยอดรุ่งเรือง และมหาผงวิเศษอีกมากมาย พร้อมด้วยตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกวางประทับที่ปากสังข์

โดยที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือ "มหาสังข์ทักษิณาวัตร" มูลค่าหลักล้าน ที่พระอาจารย์โอท่านตั้งใจบดพลีนำมาสร้างสังข์หัตถ์นารายณ์ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสหนึ่งในล้าน เป็นผู้มีสิทธิ์ถือครองมหาสังข์ทักษิณาวัตรที่หาได้ยากยิ่งอย่างทั่วถึง โดยปกติตามธรรมชาติแล้ว ร้อยทั้งร้อยสังข์จะมี “ลายวนซ้าย” แต่จะมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นที่สังข์จะมี “ลายวนขวา” ซึ่งเรียกว่า “มหาสังข์ทักษิณาวัตร” เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นสุดยอดของมงคลค้ำคูนที่วิเศษที่สุด เทียบได้กับ เพชรตาแมว, งาช้างน้ำ, และปรอทสำเร็จ หากใครได้ครอบครองจะนำความเจริญรุ่งเรือง และเป็นวาสนาสูงสุดของผู้ได้ครอบครอง ส่วนใหญ่มักจะพบเห็นในงานพิธีใหญ่ๆที่สำคัญเท่านั้น อย่างเช่นพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆจะขาดเครื่องพิธีอย่างสังข์ไม่ได้เลย และว่ากันว่ามหาเศรษฐีระดับประเทศต่างก็ล้วนแล้วแต่มีมหาสังข์ทักษิณาวัตรอยู่ในครอบครองด้วยกันทั้งสิ้น

มวลสารทั้งหมดนั้นถูกเติมเต็มสู่ตัวสังข์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ก่อนเข้าพิธีสวดมนต์ข้ามปี ปลุกเสกต่อเนื่องอีก 3 เดือน แล้วออกเผยแผ่ให้บูชาช่วง "ดาวพฤหัสย้ายราศี" ของปีหกสี่ เพื่อปลดเปลื้องทุกข์ ต้อนรับมวลความสุข จากอิทธิพลอันส่งผลต่อทุกชีวี แห่งหนึ่งในดวงดาวนพเคราะพ์อันชื่อว่า "พฤหัสบดี"

ผู้บูชาสามารถภาวนาขอพรจากพระเป็นเจ้าทั้ง3พระองค์ตามปรารถนา ใช้พกพาติดตัวป้องกันภูตผีปีศาจ คุณไสย มนต์ดำ แช่น้ำอธิฐานทำน้ำมนต์ ประพรมร่างกายอาบดื่มรักษา อาการเจ็บป่วย จากอาถรรพ์ต่างๆ แช่น้ำทำน้ำมนต์ประพรมบ้านเรือนป้องกันคุณผีคุณคน สารพัดพกติดตัวอธิษฐาน เมตตาโชคลาภ เข้าหาบุคคลผู้ใดให้เขาเมตตา ใช้ได้สารพัดตามแต่จะอธิษฐานเถิด เป็นของหายาก ทำได้ยาก ประเสริฐนัก หากใครได้เจอ

-สังข์หัตถ์นารายณ์ ,สร้าง 87 ขอน, บูชาขอนละ 3,600 บาท

-สังข์หัตถ์นารายณ์ (ชุดสังข์4วรรณะ), สร้าง 9 ชุด, บูชาชุดละ 16,000 บาท สีขาว = วรรณะพราหมณ์ คือ ผู้ทำพิธีทางศาสนา เขาถือว่าเป็นชนชั้นสูงสุด สีชมพู = วรรณะกษัตริย์ คือ ชนชั้นปกครอง มีฐานะสูงรองจากพวกพราหมณ์ สีเหลือง = วรรณะแพศย์ คือ เหล่าผู้ทำมาค้าขาย ดูแลเศรษฐกิจ สีเทา = วรรณะศูทร คือ ผู้ทำหน้าที่รับใช้ เป็นชนชั้นแรงงานและเป็นทาส

Narai's Fingerprint Conch by Phra Arjarn O, Phetchabun. Conch is a sacred object of pure nobility by nature since ancient times. The spiral of the conch is magical attracting "All Auspicious Things" to the charmed life of the owner. It is a wonderful sacred object that has been said it has "Elixir" of the churning of the Ocean of Milk inside its stomach. Moreover, Lord Narayana (Narai or Vishnu) used to be half cursed, half blessing to conch that all kinds of everything that come out from the mouth of the conch are all auspicious, every wind that blow through the conch is the divine voice that all deities love to celebrate with joyful exhilaration.

Phra Arjarn O carefully chose only the conch that has "Fingerprints Of Lord Narayana" to make this amulet. The very expensive, super special and extremely rare materials were filled into the white space inside the holy conch on December 30, 2020. The list of those sacred substances is indescribable as if Phra Arjarn O raised the flora garden to make the excellent holy medicine such as Lemongrass flower, Dracaena fragrans flower, Bamboo flower, Glowing glass flower and Kai kook stick. These were mashed and pounded with Pattamung Powder the almighty, Itthije Powder the charm, Maharart Powder the wealthiness and a lot of holy powder. Moreover, there is a "8 Great Men Takrud" was attached at the mouth of conch.

The most highlight is "Dakshinavarti Shankh" which worth millions that Phra Arjarn O used to grind into powder to fill inside this Narai's Fingerprint Conch so that everyone can has a one in a million chance to be the lucky person who has the right to own the very rare and expensive reverse-turning spiral conch.

Normally in the nature, mostly 100% of conch shells will have “Left Side Whirl” but, there is only 1 from 1,000,000% that conch shell will has “Right Side Whirl”, we call this kind of unnatural conch shell as “Dakshinavarti Shankh (Great Clockwise Conch Shell or also called the great conch)” that has been believed by people since the former times to be the most valuable holy thing in case of supporting life same level as Diamond Cat’s Eye, Water Elephant’s Ivory and Alchemical Mercury. Who has the great conch will progress in the highest point of life. Normally, this kind of conch shell will be seen in the auspicious & important ceremonies by Brahman because any ceremonies will not be complete perfectly if it happens without conch shell. Moreover, most of billionaires have Dakshinavarti Shankh, the most auspicious conch in their own also.

After that, Phra Arjarn O blessed them throughed the Exploding Fortune New Year Ritual across the year. And then, Phra Arjarn O continuously blessed for 3 months before give the believers worship during "Jupiter Transit" of the year 2021 to relieve suffering & say welcome to mass of happiness due to the strong influences that affecting all lives on earth.

This “Narai's Fingerprint Conch” can be used to pray for many purposes as much as possible like as praying wish directly with "Tridev", the trinity of Gods. It can be also used to soak in the water for being holy water for drinking and washing body. It will protect the owner from wraith, ghost, and black magic. This is the great amulet that nearly be the legend in this generation.

The worshiper can pray everything for the blessings from "Tridev", the trinity of Gods as they wish. This holy conch should be with the person who is seeking powerful item to protect against the ghost, the occult, & black magic. It can be also used to soak in the water to make elixir for drinking, washing body & healing illness from various mysteries. Who has a chance to have this conch is very lucky because it is so difficult to exist on this world.

-Narai's Fingerprint Conch. Made 87 pieces. Price per piece is 3,600 thb.

-Narai's Fingerprint Conch.(4 Castes Conch Collection) Made 9 collections. Price per collection is 16,000 thb. White Color = Brahmins, priests, scholars and teachers. Pink Color = Kshatriyas, rulers, warriors and administrators. Yellow Color = Vaishyas, agriculturalists and merchants. Grey Color = Shudras, laborers and service providers.


121 views12 comments
bottom of page