top of page

สีผึ้งมัสยาหลงสมุทร Charming Mermaid Magnetic Wax

💕🧜‍♀️ #สีผึ้งมัสยาหลงสมุทร, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

"มัสยาหลงสมุทร" ขื่อนี้การันตีความแรงด้วยประสบการณ์กระฉ่อนทั้งไทยและเทศ สร้างความประทับใจให้ผู้บูชามาแล้วทุกรุ่น บางคนที่มีครอบครัวแล้วถึงขนาดไม่กล้าพก ไม่กล้าใช้ เพราะกลัวใจตัวเองจะพลั้งเผลอนอกลู่นอกทางไป


สีผึ้งรุ่นนี้พระอาจารย์โอท่านปลุกเสกนานมาก ตามศาสตร์วิชาโบราณ จากสายวิชาวัดปากคลองมะขามเฒ่า ที่พระอาจารย์โอ พุทโธรักษาได้เรียนมาจากอาจารย์ผจญ น้อยรอด (อาจารย์เล็ก เฮกังกิงอังกะโลมหาลาภ) ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งวิชาหินเบาเก้าเฮ เป็นวิชาที่มีจริงไม่ได้อุปโลกขึ้นมา ซึ่งมีอานุภาพที่รุนแรงขนาดที่ว่าคนที่หมายปองจะยอมทิ้งทุกสิ่งเพื่อมาหาเรา เสมือนพระอภัยมณียอมทิ้งทุกสิ่งเพื่อมาอยู่กับนางเงือก


อธิษฐานตามความปรารถนา จะไปหาใครติดต่อธุระการงานหรือ ทั้งเรื่องคู่ครองความรักและเรื่องโชคลาภต่าง ตำรากล่าวว่า หากใครได้ใว้แล้วสวดบูชาอธิษญานตามเหตุปัจจัยอันพึงมีได้ จักสัมฤทธิ์ได้ไม่ยากเลย หากได้ดังหวังแล้ว พึงทำบุญให้อุทิศแด่ แม่น้ำค้าง และครูเจ้าของวิชาด้วยจะเป็นการดีและเจริญยิ่ง ห้ามใช้ทางผิดศีลธรรม เวรกรรมรับเอาเอง ขอเสน่ห์ไม่ควรขอกับคนที่มีคู่อยู่แล้ว เพราะมวลสารขั้นรุนแรงแม้แต่คนที่มีคู่รักแล้วจะยอมทิ้งคู่รักเพื่อมาหา(ไม่แนะนำกรณีใช้เพื่อแย่งสามีภรรยา แต่หากยังไม่เข้าพิธี หรือยังไม่จดทะเบียนไม่ถือว่าผิด)


💁‍♀️วิธีการใช้:

1. หากไปพบคนที่มีอายุ "มาก" กว่า หรือมีสถานะทางสังคมที่ "สูง" กว่าเรา ให้นำสีผึ้งป้ายปาก, หน้าผาก, และกระหม่อม ตามลำดับ

2. หากไปพบคนที่มีอายุ "น้อย" กว่า หรือมีสถานะทางสังคมที่ "ต่ำ" กว่าเรา ให้นำสีผึ้งป้ายกระหม่อม, หน้าผาก, และปาก ตามลำดับ

3. หากใช้ทางเสน่ห์ชู้สาวโดยเฉพาะ ให้นำสีผึ้งป้ายปาก, วนรอบสะดือ, และบริเวณของลับ ตามลำดับ


💕🧜‍♀️Charming Mermaid Magnetic Wax by Phra Arjarn O, Phetchabun.

"Charming Mermaid" is one of the most famous Phra Arjarn O's amulet which is rumored not only in Thailand but, also around the world. Every batch of Charming mermaid always made the believers have impressive experience. Some married persons don't brave to use this amulet because they are afraid that its power will influence them betray their lovers.


Phra Arjarn O had been blessed this "Charming Mermaid Magnetic Wax" very long time according to the ancient magic subject of Wat Pakklong Makarmtao that Phra Arjarn O studied from Arjarn Pajon Noirort (Arjarn Lek Hekungkingangkalomahalarb) so, it is the magic subject that is exist from the reliable source.

Therefore, this wax is powerful charm that was described in the magical scripture that "Even if you pray to make someone fascinate you, that person will sacrifice all things to find you". For example, Phra Arpaimanee sacrificed all things to live with mermaid.


Pray for your wishes, charm, negotiation and love. When the wish was succeed, the prayer should make merit and share to Mae Narmkang and the magic teacher who is the owner of this subject too. Don't use with the person who already married because this amulet is very powerful even married person can leave their love to be with you.


💁‍♀️Using Method:

1. If you meet the person who has age "Older" or has social status "Higher" than you, you can use this wax to anoint on your lip, forehead, and then top of the head (Fontanelle) respectively.

2. If you meet the person who has age "Younger" or has social status "Lower" than you, you can use this wax to anoint on your top of the head (Fontanelle), forehead, and then lip respectively.

3. If you want to use for charming & adulterous purpose specifically, you can use this wax to anoint on your your lip, around navel, and then sexual organ respectively.


106 views7 comments
bottom of page