top of page

สีผึ้งสุวรรณมาลี Suwan Malee Wax

Updated: Aug 19, 2021

#สีผึ้งสุวรรณมาลี, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์ "สีผึ้งสุวรรณมาลี" ใช้ได้ทุกทาง เมตตาค้าขายคือดี๊ดีย์ จะพกพาเจิมหน้าหรือสีปากก็เป็นมหาเสน่ห์ดั่งดอกไม้ทองคำ จะแต้มสินค้าก็ขายดีเหมือนหมู่ภมรรุมดอมดมกลิ่นผกา จะป้ายของให้ใครจับ เขาก็มีใจแอบคิดเสน่หา สารพัดจะใช้สมถวิลจินตนา ต้องบอกว่าได้หมดถ้าสดชื่นนนน

ทำจากขี้ผึ้งแท้ที่ได้จากน้ำตาเทียนบูชาครูอาจารย์ ผสมกับน้ำมันมนต์สูตรลับชวนลุ่มหลง แม้จะมีกรรมวิธีการทำคล้ายกับสีผึ้งพรายเทียน แต่จะต่างกันคือ พระอาจารย์ท่านต้องลงยันต์บังคับสีเทียนขึ้นมาจุดครั้งละ 7 เล่ม ด้วยการจุดครั้งละ 7 เล่ม จึงทำให้มีโอกาสได้น้ำตาเทียนที่มากกว่าการจุดเล่มเดียว 7 เท่า แต่ก็อย่างที่รู้กันว่า น้ำตาเทียนจะเหลือมากหรือได้น้อย ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกว่าพระอาจารย์จะรวบรวมมาทำในปริมาณที่เพียงพอต่อผู้ศรัทธาหวังหาที่พึ่ง ก็เรียกว่านานนับปีเหมือนกัน

และที่ทำให้สีผึ้งสุวรรณมาลีนี้โดดเด่นเป็นพิเศษ ก็อยู่ตรงที่พระอาจารย์ท่านได้อัญเชิญ นางเอื้อยอารี นางอี่อาราม นางงามกาหลง นางจงควดี พร้อมทั้งบริวารของพระพี่สาวทั้ง4คือ อีสา อีสี อีมา อีมี อีนี่ อีนั่น อีทะขัน อีนันทะโก รวมทั้งสิ้นเป็น 12 นาง มาสถิตอยู่ในสีผึ้ง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สีผึ้งนางสิบสอง" จัดได้ว่าเป็นสีผึ้งที่เป็นการเชิญนางฟ้าระดับดารา เรียกเทวดาจากทุกวิมานมาร่วมยินดี

ภายในตลับมี "ตะกรุดดอกไม้ทอง" อยู่หนึ่งดอกสำทับคุณวิชาให้คงไว้ไม่มีเสื่อม อุปเท่ห์ของตะกรุดดอกไม้ทองนั้นจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เป็นหัวใจสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องคุ้มครองป้องกัน มหาอุด คงกระพัน รวมไปถึงโชคลาภก็มีอยู่ด้วยอย่างครบครัน เรียกว่าครอบจักรวาล ประทับด้วยยันต์ตัณหาทั้ง3 อันประกอบไปด้วย กามตัณหา (ความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่), ภวตัณหา (ความทะยานอยากในความมีความเป็น) และวิภวตัณหา (ความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็น) เป็นเคล็ดว่า อยากได้ต้องได้ อยากมีต้องมี ไม่อยากเจอก็จะไม่เจอ ไม่อยากให้เกิดก็จะไม่เกิด ม้วนด้วยกรรมวิธีเคล็ดลับสำคัญ คือเวลาม้วนตะกรุด ต้องทำการม้วนแผ่นตะกรุด 1 แผ่นให้เป็นเกลียวทรงกลม 3 เกลียว หมายถึง “ความรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

พระอาจารย์โอท่านกล่าวไว้ว่า "จริงๆทำยากมาก แต่ที่ทำให้บูชาราคาถูก เพราะเห็นว่ายุคข้าวยากหมากแพง จึงเผยแผ่บารมีครูสายวิชา เป็นทานบารมีด้วย เพื่ออณุเคราะห์คนผู้ที่ยังแสวงหาที่พึ่ง ตอนนี้คนทุกข์ยากมาก ให้ทางรอดเขาได้มีลมหายใจต่อ สีผึ้งชุดนี้แรงจริง"

Suwan Malee Wax by Phra Arjarn O, Phetchabun. "Suwan Malee Wax" can be used in every way as you want, for mercy & charm is excellent. Whether carrying as amulet or anointing on face or lip, you will be charming as a golden flower. If you anoint wax on a product, it will be sold faster like a group of bumblebees sniffing sweetie pollens. If you anoint wax on an item for someone to touch, his/her will suddenly be enchanted. In conclusion, you can use this wax as your imagination which various than the description. Magic is might that's why this wax is good.

It made from real beeswax that Phra Arjarn O got from candle tears he lights to worship his teachers, mixed with secret recipe magic oil that can mysticize everyone to be enchanted. Although the process of making is similar to "Prai Tien Wax", but the different point is that Phra Arjarn O had to make special 7 candles for lighting each time, so there was a chance of getting candle tears that was 7 times more than burning a single candle. But as you know, there will be more or less candle tears is depending on the willingness of the sacred teachers. It is about a year that Phra Arjarn O could gather candle tears in sufficient amount to make this "Suwan Malee Wax" for every believer who needs magic to improve the quality of life.

Moreover, there is a special factor that make this wax so special. That factor is Phra Arjarn O had summoned the 4 lady queens of angel consisted of Nang Euiay Aree, Nang E Ararm, Nang Ngarm Khalong and Nang Jong Kawadee together with their retinue namely E Sar, E See, E Mar, E Mee, E Nee, E Nun, E Thakun, E Nunthago total of 12 angles to remain as the guardians in this wax. Therefore, Suwan Malee Wax is also called "12 Angels Wax". It can be classified as the special magic wax that was sanctified and celebrated by the star-level fairy and angels from all castles in the air.

There is a "Golden Flower Takrud" inside the wax container also, this Takrud will enhance the power of wax to be always full. The ability of “Golden Flower Takrud” is mainly focused on charm and attraction. Meanwhile, it is also good for protection, invulnerability, wealth and luck. Therefore, this Takrud is the universal function amulet. It was stamped with 3 Lustful Yants consisted of Karma passion (The ambition of desire), Parwa passion (The ambition of existence) and Wiparwa passion (The ambition of nonexistence). That’s why the owner of this “Golden Flower Takrud” will get what they want to get, will have what they want to have, will have no what they don’t want to have. Takrud was rolled to be 3 rolls from 1 metal plate which means “Harmonious Unity Of Love”.

Phra Arjarn O said, “It's really hard to do, but the price of worshipping is cheap because I realized that this time is the famine period. Therefore, I made this wax for spreading the prestige of my teachers and it is also the way of alms-giving from me to help those who are still seeking a refuge or magical power to support their lifes. Now people are very miserable, let's them have a way of salvation to continue breathing. This wax is really strong."


103 views2 comments
bottom of page