top of page

อาจารย์องอาจ สีงาม Arjarn Ongart Seengam.


#หนุมานชนะศึก, อาจารย์องอาจ สีงาม "หนุมานชนะศึก" เป็นหนุมานที่อาจารย์หำหรือ "อาจารย์หาญ อ่อนตา" ฆราวาสสักยันต์ชื่อดังแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ได้เมตตาถ่ายทอดวิชานี้ให้อาจารย์องอาจ และได้กำชับให้สืบทอดวิชานี้ไว้อย่าให้สาบสูญไปไหน และด้วยเอกลักษณ์ที่ชัดเจนไม่มีที่ไหนเหมือน อาจารย์องอาจได้สร้างไว้บูชาครูที่ได้เมตตาถ่ายทอดวิชาให้

หนุมานชนะศึก (หนุมานสายพยนต์) วิชาวรมัน รุ่นนี้จะเน้นโลหะสัมฤทธิ์นับพันๆปี ถือเคล็ดว่าจะทำการใด ก็สัมฤทธิ์สำเร็จผล และก้านชนวนจากการสร้างวัตถุมงคลจากรุ่นต่างๆของอาจารย์องอาจอีกนับไม่ถ้วน

หนุมานนั้นได้ชื่อว่าเป็นทั้งนักรบและนักรักอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอยู่ใต้เพียงหนึ่งอยู่เหนือทั้งหมด เพราะหนุมานนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ยอมเป็นทหารเอกรับใช้พระรามแต่เพียงผู้เดียว และยังมีภรรยาถึง5,006คนเพราะพระรามได้ประทานนางสนมทั้ง5000คนพร้อมกับเมืองนพบุรีให้หนุมานหลังจากเสร็จศึกกรุงลงกา ส่วนภรรยาอีก6คนนั้นประกอบไปด้วยนางสุพรรณมัจฉา, นางวารินทร์, นางบุษมาลี, นางเบญกาย, นางสุวรรณกันยุมาและนางมณโฑ เรียกได้ว่าขุนแผนที่ถูกกล่าวขานว่าเจ้าชู้เป็นที่หนึ่งก็ยังมีภรรยาน้อยกว่าหนุมานเสียอีก

ขึ้นชื่อลือชาชาญสมร ว่าผู้ใดมีไว้บูชา ย่อมนำชัยชนะ ความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆมาให้ ตราบใดที่ลมพัดผ่าน ย่อมไม่อับจบหนทาง มีโอกาศเสมอ ดั่งวลีที่ว่า "ลูกพระพายตายไม่เป็น" ว่ากันว่าหนุมานรูปแบบนี้เป็นรูปของหนุมานเชิญธงรบนำทัพพระรามปราบทหารทศกัณฐ์ หนุมานภาคนี้จึงมีฤทธานุภาพมากทางมหาปราบ เป็นผู้นำทัพกองกำลังรบไร้พ่าย ออกศึกสงครามเพื่อประกาศชัย

ผู้ใดมีไว้บูชาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง, สมปรารถนาทั้งการงานและความรัก, ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง, เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายและพวกพ้อง, ชนะคู่แข่งศัตรู, ใครเห็นก็รักก็หลง, ดึงดูดโชคลาภเงินทอง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากวิบัติภยันตรายต่างๆ เรียกว่าครบถ้วนกระบวนการองค์เดียวครบครันเอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยทีเดียว


Warlord Hanuman by Arjarn Ongart Seengam. "Warlord Hanuman" is a Hanuman amulet that Arjarn Ongart studied from Arjarn Hum or "Arjarn Harn Onntar" of Ban Nam Ko Kae Khruea, Lom Sak District, Phetchabun Province, the legendary master of Sak Yant of the ancient town Si Thep. His reputation is guaranteed by the vast experience of hundreds of thousands of his believers. Arjarn Hum instructed Arjarn Ongart to inherit this magic subject to not to be lost. This Warlord Hanuman has a very unique design that is different from others. Arjarn Ongart made this Warlord Hanuman, to worship Arjarn Hum, who had kindly passed on this subject to him.

"Warlord Hanuman" from this magic of Jayavarman, the material of this version will focus thousand years bronze metal (Samrit) with ancient bronze that got from underground because ancient bronze is the secret material which will make the amulet has magical power in case of fulfillment & success. Moreover, there are metallic material that left from making Arjarn Ongart's amulet for many generations.

Monkey King or named Hunuman is the great warrior because he is more superordinate than others, but obeys and works as the right-hand controlee of only Rama. Moreover, Hanuman is a great lover too, because he has 5,006 wives consisting of 5,000 concubines that Rama rewarded Hanuman after finishing the Krung Longka’s war and 6 wives are Mrs.Supanmatchar, Mrs.Warin, Mrs.Bootsamalee, Mrs.Benjakai, Mrs.Suwankalyuma and Mrs.Montho. Even Khunpaen is well-known as the most licentious person, but it is incommensurable when comparing with Hanuman because Khunpaen just has only 5 wives.

It has been praised that whoever has "Warlord Hanuman" for worship will bring victory and success in various tasks. As long as the wind blows, there is always a solution, there is always an opportunity for life, like the phrase "The Son Of Wind God Is Deathless". Moreover, it is said that this is the image of Hanuman grabbing the battle flag to lead Rama's army to defeat Ravana's soldiers. Therefore, Hanuman in this posture has great power in the way of suppressing enemies and leading the unbeatable army in the war to declare victory.

Who has this Hanuman will be flourishing, work and love fulfillment, be promoted, be loved by boss and colleagues, superior than opponents, charming and attraction, be wealthy, and safe from dangers. Therefore, this Hanuman is the absolute amulet that suits everyone for every situation unanimously.

46 views34 comments
bottom of page