เข็มปรอท Mercury Needle

ถ้า “#เข็มทอง” คือตำนาน “#เข็มปรอท” ก็คือตำนานเหนือตำนาน ผู้ใดมีไว้ครอบครอง ดุจได้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ

If "Golden Needle" is a legend, “Mercury Needle” is a legend beyond legend. Whoever owns as if acquiring the emperor's treasure.68 views13 comments