top of page

เทียนคล้า Light Of Calathea (Theīyn Khl̂ā)

#เทียนคล้า, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

ของวิเศษในตำนานที่มีแต่คนพูดถึง แต่แทบไม่มีใครเคยเจอ หายากยิ่งจนทุกคนคิดว่าไม่น่ามีอยู่จริง ไร้ร่องรอยให้สืบค้นจนกลายเป็นเรื่องปรัมปรา จะเผาเป็นร้อยๆป่า ก็อย่าหวังเจอ ถ้าโชคดีก็คงได้แค่พบ “ไข่นกคุ้ม”


อาจารย์หนานกา อาจารย์หนานจัน ผู้เป็นครูบาอาจารย์อาวุโสยังเคยขอพระอาจารย์โอไปฝังเข้าตัว พระอาจารย์จึงถามว่า “อายุ70-80แล้วจะฝังสิพ่อ” อาจารย์ทั้งสองตอบว่า “แก่แล้วให้กูได้ฝังสมใจเถอะ ตายวันตายพรุ่งไม่รู้ เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้ว”


เทียนคล้าชุดนี้ มีกลุ่มคนที่นิยมสะสมของวิเศษในตำนานตามตะบี้ตะบันจากพระอาจารย์โอมากว่า 20 ปีแล้ว เพราะเป็นที่ทราบกันดีในบรรดาพวกที่เล่นของกายสิทธิ์ทนสิทธิ์ทั้งหมดว่า การจะหาเทียนคล้าตัวจริงๆนั้น หาตัวแทบไม่มี และไม่มีใครรู้ว่าเทียนคล้าจริงๆต้องออกมาจากปล้องไผ่


พระอาจารย์โอท่านได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของกายสิทธิ์ชนิดนี้ว่า "เทียนคล้า" แรกเริ่มเดิมทีเป็นกายสิทธิ์ที่เกิดจากต้นคล้า เมื่อมีฤทธิ์มีกำลังกายสิทธิ์เต็มเปี่ยม ก็จะบินออกจากต้นคล้าไปทันที และจะไปอาศัยอยู่ในปล้องไผ่อันเป็นสถานที่มิดชิดและปลอดภัยกว่าต้นคล้าที่สูงแค่หัวเข่า


เป็นกายสิทธิ์ที่สามารถออกเที่ยวไปไหนมาไหน แต่ก็จะกลับมาอยู่ในปล้องไผ่ที่ถูกเลือกดังเดิม คนที่รอว่าจะได้เทียนคล้าจากต้นคล้าจึงไม่มีใครเคยเอาทัน หลายคนที่มุ่งไปล่าเทียนคล้าจากต้นคล้า ให้ตายก็หาไม่เจอหรอก แม้แต่คนที่ปลูกบ้านอยู่ในป่าคล้าทุ่งคล้าเลยก็ไม่เคยเจอ จึงเป็นเหตุให้หลายคนลงความเห็นว่า เทียนคล้าคงเป็นแค่เรื่องเล่าไม่เคยมีจริง


เทียนคล้า เกิดจากการสมาสของคำสองคำ "เทียน" ในที่นี้คือ มีวรรณะกึ่งทึบกึ่งโปร่งแสง ดั่งเทียนไขขี้ผึ้งที่แสงผ่านได้ และยังหมายถึงวัตถุที่เรืองแสง ออกแสง และเคลื่อนที่ด้วยแสงอีกด้วย ส่วนคำว่า "คล้า" ในที่นี้ก็คือเกิดจากต้นคล้า คำว่า "เทียนคล้า" ก็จึงมีนัยยะอันหมายถึง แสงจากต้นคล้า


เป็นของวิเศษที่เป็นทั้ง "แสง" คือวัตถุที่มีแสงในตัว แสงส่องผ่านได้ และออกแสงเรืองแสงเองในวันดิถี เป็นทั้ง "คด" คือไม่ตรง ผิดแผกไปจากธรรมชาติที่ควรจะเป็น และเป็นทั้ง "กายสิทธิ์" คือมีชีวิตจิตใจเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง เป็นของวิเศษ "ไตรภาคี" เสร็จสรรพในตัว


"เทียนคล้า" ชุดนี้ตั้งแต่มาอยู่กับพระอาจารย์โอท่านก็ทำพิธีเลี้ยงเรื่อยมา ท่านว่ามันงอกและเพิ่มจำนวนขึ้นด้วย เพราะแต่ก่อนมีไม่เยอะแบบนี้ ถือเป็นของดีของวิเศษที่ผู้เป็นเจ้าของสามารถเอาไปใช้ได้ทุกทาง เป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งค้ำคูณ เป็นของชุ่มเย็น ที่ช่วยไม่เลือก ไร้กฏเกณฑ์ ไร้เงื่อนไง อยู่เหนือสมมติ ดูตัวอย่างได้จาก "ตาแป" จากคนไม่พอจะมีก็มี ไม่พอจะรวยก็รวย แคล้วคลาดปลอดภัย ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ทั้งๆที่ไม่ใช่คนดีอะไรมากมาย


ขนาดตรีเพชรกล้ายังฝังไว้ที่แผ่นหลังเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย อยู่ยงคงศาสตราวุธ เก่งกาจจนได้เป็นแม่ทัพเมืองเชียงใหม่ เป็นยอดขุนพลในตำนานที่ว่ากันว่าไม่เป็นรองใครนอกจากขุนแผนแสนสะท้านเลยทีเดียว พระอาจารย์เคยนำเทียนคล้าชุดนี้ใส่วัตถุมงคลพิเศษรุ่นนึงไปไม่กี่องค์ ตอนนั้นออกให้บูชาหลักแสน แต่คนที่ได้ไปล้วนกำไรหลักล้าน


พระอาจารย์โอได้นำมาบรรจุลงในตลับรูปหัวใจพร้อมกับ “สีผึ้งมหาราชทั้ง4” สำหรับผู้มีวาสนาที่อยากได้อยากมีอยากดีด้วยอิทธิฤทธิ์คุณวิเศษของกายสิทธิ์หนึ่งเดียวในตำนาน


Light Of Calathea by Phra Arjarn O, Phetchabun.

The legendary supernatural amulet that people always talk about but, almost no one has ever seen. It's so rare that everyone thinks it never been existed because there is no enough information about it for someone to seek until it becomes a myth. Even burning hundreds of forests, don't expect to find it. If lucky, might be found only a “Quail Egg”.


Arjarn Nangar & Arjarn Nanchan, the senior magic masters also asked Phra Arjarn O to bury this “Light Of Calathea” in their backs. Then, Phra Arjarn O asked them “You are 70-80 years old already my fathers, why both of you still want it?” Both masters replied same answer that, “I am so old, let’s bury it for me. I don't know I will die today or tomorrow. It will be precious prestige of my life.”


For this set of “Light Of Calathea”, there is a group of people who have been collecting legendary magic items waiting to get from Phra Arjarn O for more than 20 years, because it is well known among all the collectors of supernatural amulet that finding a “Light of Calathea” is really really difficult until it seems to be impossible. And no one knows that the authentic “Light Of Calathea” must come out of the bamboo culm.


Phra Arjarn O said about the emergence of this kind of supernatural stone that "Light Of Calathea" is originally born from Calathea plant. When it is full of fantastic power, it will fly out of Calathea plant immediately and will go to live in a bamboo culm which is suitable place that is safer and more secure than a knee-high Calathea plant.


It's a supernatural stone that can travel around but, will return to the original selected bamboo culm. So, people who are waiting to get a “Light Of Calathea” from the Calathea plant, no one could catch it. Many people who are aiming to hunt it from the Calathea plant will never find. Even people who built a house in the Calathea forest have never met. That's why many people agree that “Light Of Calathea” is probably just a fairy tale that has never been true.


“Light Of Calathea” or called in Thai language as “Tian Khla” is formed from the compound of two words. The word “Tian" here means the semi-opaque, semi-transparent color like the beeswax which the light can shine pass through. It also refers to objects that can glow in the dark and move with light by itself as well. While the word "Khla" here means something that is originated from Calathea plant.


It is the magical amulet that is called "Light (TH:Sang)", means the object which has its own light from its body, light can pass through, and glow on the auspicious day by itself. Moreover, it is “Supernatural Solid Object” (TH:Kot)", means the supernatural object that is not straight, different from the nature it should be. Furthermore, it is"Fantastic (TH:Kaiyasit)", means something that having a soul & become alive that can move around on its own thinking. Therefore, “Light Of Calathea” is the wonderful "Tripartite" amulet which has complete ability of Sang, Kot and Kaiyasit altogether in one.


Since this set of "Light Of Calathea (Tian Khla)" has been with Phra Arjarn O, he has continued to feast it until it could sprout and increase in number. It is considered as a holy wonderful gift that the owner can use in every way, as a refuge, as a support. It never deny to help the owner, it will support the possessor without rules, without conditions, beyond the imagination. Can see an example from the life of "Tar Pae (Uncle Pae)", from poor to be rich, from lack to be full, always safe like as the Thai idiom stated that “Fall in the water, not get washed away. Fall in the fire, not get burnt” even Tar Pae is not a good person.


Even “Tri Petch Kla” also embedded on his back for the great protection and became invulnerable for every deadly weapons. He was so skillful until he was promoted to be the great commander of Chiang Mai army. He was a legendary commander-in-chief that is said to be second to none excepting “Khunpaen”. Phra Arjarn O had ever put “Light Of Calathea” in few pieces of special edition amulet. At that time, that amulet was issued to worship at hundred thousand baht but, all those who have that amulet got millions of profits later.


Phra Arjarn O has brought it into a heart-shaped cassette along with "Fantastic Four Maharart Wax" for those who wish to have extraordinary amulet for good luck and better life from the magical power of the supernatural amulet in the legend.


63 views11 comments
bottom of page