top of page

เบี้ยแก้มหาสะท้อนมหาระงับ Guardian Barrier Great Reflection Magic Shell

#เบี้ยแก้มหาสะท้อนมหาระงับ, อาจารย์อินทร์แก้ว, สำนักดงพญาธรรม

"#คนจ้องจะทำ#กับคนระวัง#มันต่างกัน"

อาจารย์อินทร์แก้วได้กล่าวไว้ว่า "หลายคนบอกเรื่องไสยศาสตร์มันไม่มี มันไกลตัว แต่ทุกวันนี้คนที่พูดแบบนี้ละ ที่มาให้ผมช่วยรักษาอยู่ทุกวัน บางคนชีวิตตกต่ำ บางคนเจ็บป่วยหนักไป รพ.หาโรคไม่เจอ บางคนเพ้อเสียสติ หลากหลายอาการ ก็เพราะคำว่าไม่เชื่อไม่มี หรือไม่รู้นี่ละ บางทีก็โดนลมเพลมพัด โดนเขาทำเสน่ห์เล่กล น้ำมันพรายน้ำมันผีเสน่ห์ยาแฝดให้กินนานไปชีวิตก็เริ่มวิบัติ ดิ่งลงเพ้อเหมือนคนบ้า จากคนดีๆก็เป็น ไปทั่ว จึงค่อยเชื่อว่ามีจริง ถ้าใครได้เห็นได้สัมผัสถึงความทุกข์ของเขาเหล่านี้จะรู้ว่ามันน่าสงสารแค่ไหน"


"เบี้ยแก้มหาสะท้อนมหาระงับ" สร้างด้วยวิชา13ครูบา อาจารย์อินทร์แก้วเชิญญาณท่านลงมาเสกให้อยู่ครึ่งเดือนทุกๆวัน โดย "วิชาธรรมพระศรีอริยเมตไตรย์" หรือวิชา13ครูบานี้ เป็นครูที่อาจารย์อินทร์แก้วยอมรับว่าแรงมาก ดีมากที่สุดเท่าที่ท่านเคยเจอมา และท่านยังใช้รักษาคนช่วยเหลือคนอยู่ทุกวันด้วยวิชานี้ แบบเห็นผลทันตาในเวลานั้นได้เลย


เนื่องด้วยว่าคนที่มาหาล้วนแล้วแต่ถูกคุณไสย์ โดนกระทำสิ่งไม่ดี หรือดวงตกหนัก เคราะห์ร้ายที่มาหา ท่านจึงได้ถือโอากาสสร้างเบี้ยแก้ “มหาสะท้อนมหาระงับ" ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ต้องการจะป้องกันตัว จากเหล่าอวิชชาคุณไสย์ คุณผี คุณคน กันได้แม้กระทั่งเทวดามิจฉาทิฐิ (เทวดาที่มีความหลงผิดไม่มีศีลธรรม) กันบ้านเรือนที่ทางแรง เป็นอาถรรพ์ เสนียดเสียดแทง ต่างๆนาๆกันดวงตกเคราะห์ร้าย ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงได้108 อย่าง และท่านยังได้ประจุวิชามนต์พระกาฬ มหาสะท้อนเข้าไป เป็นมหาสะท้อนศัตรู ทั้งมนุษย์และ อมนุษย์ ที่คิดปองร้ายเราให้ย้อนเข้าตัวเขาเอง และยังประจุวิชาบังตัว เพื่อกันคนใส่คนลองกันได้108อย่างตามปราถนา คุ้มได้ทั้งครองครัวแล


และในตัวเบี้ยนั้นท่านได้บรรจุ "ทรายเสก" ที่ใช้จุดธูปเทียนในกระถางธูปที่ได้สวดมนต์เชิญครูอยู่ทุกวันเป็นเวลาหลายปีมาก จึงนำทรายเสกนั้นมาเข้าพิธีลบผงด้วยวิชา13ครูบา108ครั้ง ลงไปสวดไปถมไป ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการลบผง ก่อนนำบรรจุในเบี้ย มาบรรจุเสร็จต้องเสกอีก 1,200 คาบ เสกใส่ทั้งวิชา13 ครูบา มนต์บังหลวง มหาระงับ


อาจารย์อินทร์แก้วใช้ทรายเสกบรรจุเบี้ยแทนปรอทก็เพราะ ในวิชา13ครูบานี้ ได้มีบทนึงที่กล่าวเชิญ "พระเเม่นางธรณี" ให้มารักษาวิชา มาช่วยเหลือ ขจัดหมู่มาร เป็นการระลึกถึงพระคุณของพระแม่ธรณี ผู้ทรงเป็นเทพีแห่งผืนแผ่นดิน สรรพชีวิตทั้งมวลที่อยู่บนแผ่นดินนี้ก็เป็นเสมือนลูกของท่าน หากผู้ใดระลึกนึกถึงพระคุณของพระแม่ธรณี ท่านก็ย่อมให้การปกป้องดูแลคุ้มครอง ให้ความสงบสุขและร่มเย็น ดั่งมารดารักษาบุตรธิดา เพราะความรักของแม่ที่มาต่อลูกนั้นคือรักแท้อันบริสุทธิ์


คนโบราณเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ธรณีมาก ตัวอย่างเช่น ก่อนจะนอนก็ต้องปลุกพระแม่ธรณีก่อนด้วยคาถาว่า “แม่ธรณีเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง สังขาตัง โลกังกะวิทู” เพื่อขอบารมีพระแม่ธรณีช่วยปกปักษ์รักษา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดคืนจวบจนตะวันขึ้น และเมื่ออ้างอิงตามพุทธประวัติแล้ว พระแม่ธรณีทรงมีความเคารพนับถือพระมหาสมณโคดมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นอย่างยิ่ง ดั่งตำนานเมื่อครั้งพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ในครั้งนั้น ดังนั้นพระแม่ธรณีจึงถือเป็นเทพีที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็ว่าได้


ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ อาจารย์อินทร์แก้วจึงเลือกที่จะใส่ทรายใส่ดิน แทนปรอท ก่อนจะอุดเบี้ยด้วยผงมวลสารที่ใช้ในการสร้าง "พระผง13ครูบา" ที่ท่านได้รวมรวมมวลสารที่เป็นมงคล และแร่บางชนิดที่ครูบาท่านว่าใช้ดูดอาถรรพ์ได้ทั้งหมด รวมไปถึงผงดอกไม้ขันครูของครูบาบุญองค์ที่13อีกด้วย นับว่าเป็นมงคลที่สุด ท่านว่า "ไม่รักไม่ให้บูชาเพราะทำยากมากใช้ความเพียรทำมาก"

...ขอบารมีครูบาทั้ง 13 องค์จงรักษาพวกข้าพเจ้าด้วยเทอญ...


Guardian Barrier Great Reflection Magic Shell by Arjarn Inkaew, Dong Phaya Tham Institution.

"Guardian Barrier Great Reflection Magic Shell" will protect the owner from wraiths, ghosts, and black magic. You can take it to soak in the water to make the normal water to be holy water for drinking and washing your body. Moreover, it can be used to touch your body because of unusual symptoms. Furthermore, you can pray for your wish to come true or pray for charm also. When you carry this magic shell (Beer Kae), it will help to protect you from danger, accident, avoid misfortune, turn a bad situation into a good situation. This is the great amulet that has nearly been a legend in this era.


"Guardian Barrier Great Reflection Magic Shell" created with "13 Kruba (13 masters)" subject. Arjarn Inkaew invited the sacred divinity of 13 Kruba to bless this magic shell for half a month every day. For this, "Dhamma Of Phra Sri Ariya Mettrai" or called 13 Kruba is the most divine master that Arjarn Inkaew respects and believes. He always says that 13 Kruba is the most powerful magic subject that is very strong and superb since he has ever met. Arjarn Inkaew uses this magic to heal people, helping people every day and the result is immediately effective.


Arjarn Inkaew contained "Holy Sand" into every piece of magic shells. This "Holy Sand" is in the incense burner that Arjarn Inkaew used to light incense sticks and candles to worship and pray Buddha, monks and his magic masters everyday for many years. Therefore, Arjarn Inkaew brought holy sand to perform auspicious ceremony by using the 13 Kruba subject for 108 times, it took more than 3 hours to finish this step. After that, Arjarn Inkaew contained holy sand into magic shells before blessed them with holy mantra for 1,200 times that are powerful in terms of guardian barrier and great reflection.


Interestingly, Arjarn Inkaew used holy sand to fill into a magic shell instead of using liquid mercury because in the mantra od 13 Kruba magic subject, there is a chapter about inviting "Mother Earth (Phra Mae Thorani)" to help and eliminate the demons, which refers to the grace of Mother Earth who is the goddess of the earth. All living beings on this earth are like her children. If anyone remembers the grace of Mother Earth, she will protect & give peace with tranquility like a mother protects her children, because a mother's love for her child is true & pure love.


The ancient people believed in the sanctity of Mother Earth very much. For example, before sleeping, they will chant a mantra "Mother Earth, are you already here? Sangkhatang Lokangkawitu" to ask for the blessing of Mother Earth to help and protect the prayer to be safe all night until the sun rises. Moreover, when referring to the Buddha's history, Mother Earth has a great respect for Gautama buddha when she squeezed her bun as a witness of Gautama buddha's enlightenment at that time. Therefore, Mother Earth is considered a goddess that has been highly important to Buddhism since Buddha's lifetime.


From all of the above-mentioned, Arjarn Inkaew chose to add holy sand and sacred soil into this magic shell instead of liquid mercury. After that, Arjarn Inkaew closed the mouth pads of the magic shell with the sacred holy powder materials that he used to make "13 Kruba" amulet that he has gathered auspicious materials, some auspicious minerals, including flower powder that Arjarn Inkaew got from the flowers that he used to worship 13 Kruba. So, this "Guardian Barrier Great Reflection Magic Shell" is considered the most auspicious amulet. Arjarn Inkaew said, "If I didn't love my disciples, I would not create this magic shell because it is very difficult to do and takes a lot of effort to make."

...May all 13 Kruba protect us...
12 views2 comments
bottom of page