top of page

เหรียญท้าวสนังกุมารพรหม

#มวลสารเหรียญท้าวสนังกุมารพรหม

ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในการจัดสร้างได้แก่ แผ่นจารหลวงปู่สีห์ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา, แผ่นจารญาท่านสวน วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี, แผ่นจารครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด จ.พะเยา, แผ่นจารย์ครูบาครอง วัดท่ามะเกว๋น จ.ลำปาง, แผ่นจารเจ้าคุณเย็นอี่ วัดโพธิ์เย็น จ.กาญจนบุรี, แผ่นจารหลวงปู่สาย วัดหนองรี จ.ราชบุรี, แผ่นจารหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา, แผ่นจารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม, ขันสัมฤทธิ์โบราณ, ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์, ยันต์เสริมดวงพระเจ้าห้ามสมุทร วัดเตาเหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา, ชนวนเงินศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สีห์ วัดสะแก, ยันต์เสริมดวงพระพุทธเจ้า, เมล็ดผลคุณจารึกพระสูตรของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานห้าคัมภีร์ ทั้งท่านอาจารย์ประคองยังได้มอบชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วยเหรียญหลักแสนของพระคณาจารย์ยุคเก่า, พระกรุ, ตะกรุดและแผ่นยันต์ ฯลฯ ทั้งยังเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นจารและมวลสารให้อีก 3 วาระ
15 views7 comments
bottom of page