top of page

เหรียญฤาษีพรหมมา (รุ่น:โชคดี), อาจารย์นิว อกุนิวงศ์


#เหรียญฤาษีพรหมมา (รุ่น:โชคดี), อาจารย์นิว อกุนิวงศ์, ตำหนักปู่ฤๅษีพรหมมา, จ.นนทบุรี

อาจารย์นิวมีดำริจัดสร้างขึ้นในปี 2565 เพื่อให้ "ลูกพระฤาษีพรหมมา" ทุกคนได้อาราธนาเป็นมงคลติดตัว เป็นเหรียญเนื้อชินเงิน เนื้อเดียวกับพระมเหศวรหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระยอดขุนพลในตำนาน อาจารย์นิวสร้างเหรียญรุ่นนี้ตามสูตรพิธีกรรมแบบโบราณไว้เพียงเนื้อเดียวเท่านั้น


โดยอาจารย์นิวให้เหตุผลไว้อย่างแยบคายว่า "ผมไม่ชอบสร้างวัตถุมงคลที่มีเนื้อพิเศษ ชอบสร้างเนื้อเดียวเสมอภาคไปเลย เหตุเพราะคนไม่มีเงินก็แตะเนื้อพิเศษไม่ได้ ถ้ารักศรัทธาเชื่อใจก็เอาไป คนที่เขานับถือครูผมสมควรได้ใช้ของดี"


มวลสารเป็นตะกรุดเงินหลวงพ่อตี๋วัดหูช้าง, ตะกรุดวัดหน้าต่างนอก, ตะกรุดวัดเขาหนองบัวธรรมสถาน, และตะกรุดรุ่นเก่ามากมายเป็นกำมือที่อาจารย์นิวท่านจัดสร้างและสะสมไว้มากกว่า10ปี และที่พิเศษไม่แพ้กันคือแผ่นยันต์จารมือเนื้อดีบุกและเนื้อเงินที่ลงด้วย "#ยันต์ตรีนิสิงเห (ตำรับอาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง)" และ "#ยันต์นะฤาชา" (ตำรับหลวงพ่อชาญณรงค์ วัดทอง)


"ยันต์ตรีนิสิงเห" พุทธคุณเน้นเรื่องป้องกันอุบาทว์ทั้งปวง ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ถือเป็นยันต์ที่สูงค่ามาก ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์ที่ลูกศิษย์อาจารย์นิวได้มาบอกกล่าวเล่าให้ฟัง จึงเป็นเหตุให้อาจารย์นิวจึงน้อมนำยันต์ตรีนิสิงเหนี้มาประทับไว้หลังเหรียญเพียงยันต์เดียวโดดๆเท่านั้น เพราะท่านมั่นและศรัทธาในพุทธคุณของยันต์นี้อย่างสนิทใจ


ส่วน "ยันต์นะฤาชา" นับเป็นยันต์ที่มากด้วยเสน่ห์เมตตา โชคลาภ ซึ่งในโลกของเวทย์มนต์คาถา ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน “นะฤๅชา” ถือเป็นยอดวิชาที่ขึ้นชื่อทางด้านเมตตามหานิยม, โชคลาภค้าขาย, และเสน่ห์เลื่องลือ เชื่อถือกันมากว่าอักขระ “ฤๅ” มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในตัว สถิตอยู่ที่ใดที่แห่งนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีงามเลื่องลือระบือนาม ซึ่งในแต่ละสำนักที่มีชื่อเสียงว่าเป็นของจริงแท้แน่แล้ว ล้วนแล้วแต่มี “วิชานะฤๅชา” กันทั้งสิ้น ดังนั้นยันต์นี้จึงให้ผลทางด้านความมีชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล เป็นที่รักใคร่แก่มหาชน ประสบความสำเร็จไม่อับจนซึ่งหนทาง


โดยยันต์ตรีนิสิงเห และยันต์นะฤาชา ยอดวิชาเยี่ยมยุทธทั้ง2นี้ อาจารย์นิวได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากท่าน "#อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค)" แห่ง #บ้านไมตรียานุสรณ์ เหรียญรุ่นนี้ผ่านการปลุกเสกโดยอาจารย์นิวและเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณเป็นเวลา10วัน และยังได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เจคทำพิธีอธิษฐานจิตให้อีก3คืน จึงมั่นใจได้เลยว่าเป็นเหรียญดีนอกดีใน เปี่ยมด้วยพุทธคุณและแรงครูอย่างแท้จริง


#ด้านหน้าเหรียญ:

เป็นรูปพระฤาษีพรหมมา แบบประติมากรรมนูนต่ำ ทรงศาสตร์เข้มขลัง ศิลปะงดงามหาใดเสมอเหมือนในปฐพี ด้านบนมีคำว่า "โชคดี" ดังนั้นการพกพาเหรียญนี้เอาไว้เสมือนหนึ่งคุณมีโชคดีอยู่กับตัวคุณ และผู้ที่พบเห็นก็รับรู้โดยทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า "โชคดี" ตามอักษรที่สถิตอยู่บนเหรียญนี้ จึงเท่ากับว่ามีคนให้พรคุณว่าโชคดีอยู่ร่ำไป ส่วนด้านล่างมีคำว่า "ลูกพระฤาษีพรหมมา" เป็นเคล็ดขวัญกำลังใจ ว่าใครมีไว้บูชาเสมือนมีพ่อผู้เมตตา คอยปกป้องปัดภัยพาล


#ด้านหลังเหรียญ:

ประทับด้วย "ยันต์ตรีนิสิงเห (ตำรับอาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง)" ที่อาจารย์นิวได้ร่ำเรียนมาจากท่านอาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค)


เมื่อกล่าวถึงวิชา "ตรีนิสิงเห" ชื่อนี้หลายคนคงคุ้นหู แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ยังคงมีความสงสัย ว่าจริงๆตรีนิสิงเหเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอะไร ให้คุณทางไหนกันแน่ ซึ่งตรงนี้อาจารย์เจคท่านจึงได้เมตตาหยิบยกมาอธิบายขยายความให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้


"ในบรรดาสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าทั้งหลายในพงไพร ราชสีห์ถือเป็นราชาแห่งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมวล ในพุทธศาสนาก็มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระรัตนตรัย ที่ถือเป็นราชาในไตรโลก ไม่ว่าจะมีสรรพสัตว์ใดอุบัติใน3โลกนี้ 3สิ่งนี้ก็ถือเป็นราชาสูงสุด อานุภาพของพระรัตนตรัยจึงเปรียบประดุจได้กับ พญาราชสีห์บันลือสีหนาท อันสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องยอมจำนนด้วยความเคารพยำเกรง


ตรีนิสิงเหจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพึ่งพระบารมีอานุภาพแห่งพระพุทธองค์ ผู้ทรงบรรลือสีหนาท ตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองอาจดังพญาราชสีห์ เพื่อเทศนาโปรดสัตว์ให้เห็นหนทางดับทุกข์ ดังนั้นต่อให้สิ่งชั่วร้ายอมุษย์ทั้งหลาย จนไปถึงแม้แต่เทพยุดาองค์ใด มีประสงค์ให้โทษแก่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากเลขยันต์คาถากลศาสตร์แห่งวิชาตรีนิสิงเหนี้


พลังงานลบจากสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมให้โทษอะไรแก่เขาไม่ได้ เพราะถือว่าบุคคลผู้นั้นได้ถือพระพุทธคุณ พระธรรมมคุณพระสังฆคุณ เป็นที่ตั้ง ที่ระลึก ที่สูงสุด ได้ถือพระรัตนตรัยไว้เป็นหลักชัยในใจ ยกไว้เป็นแก่นแท้ในมโนความคิด จากการบันลือสีหนาทเทศนาของพระพุทธองค์


ดังนั้นบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจักพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปได้ ประดุจว่าได้รับความคุ้มครองจากสุรเสียงคร้ามคำรามแห่งพญาราชสีห์ที่บรรลือสีหนาทก้องไปในไตรโลก สิ่งใดที่จะมาทำร้ายให้โทษแก่เราก็ย่อมล่าถอยมลายสิ้นไป"


ตรีนิสิงเหสูตรนี้ อาจารย์เจคท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันกับท่าน "อาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ" อาจารย์เจคท่านว่าท่านชอบสูตรนี้เป็นพิเศษเพราะมีอุปเท่ห์ "วิจิตรพิสดาร” อาจารย์ประคองท่านว่า ท่านเรียนมาจากท่าน "อาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง" จ้าวตำนานสักเสร็จยิงซ้ำ และสีผึ้ง7ร้านมหาเสน่ห์อันลือลั่น ถือเป็นอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ประคองให้เคารพนับถือมาก


อาจารย์ประคองเห็นว่าอาจารย์เจคชอบลบผงตรีนิสิงเหเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ก็เลยมอบวิชานี้ให้อาจารย์เจคไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งพออาจารย์เจคได้เรียนแล้วนำมาใช้จริงด้วยการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เมตตา ก็เห็นผลได้ยลประสบการณ์กันมานักต่อนัก จากการที่อาจารย์เจคท่านนำมาใช้ช่วยลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธา แล้วพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาเล่าให้อาจารย์เจคฟัง


หนึ่งในอุปเท่ห์พิเศษของตรีนิสิงเหสูตรนี้ คือมีอานุภาพทางด้านเสริมสร้างความร่มเย็นและป้องกันอัคคีภัยไปในตัวด้วย เส้นสายของลายยันต์ตรีนิสิงเหสูตรนี้จึงดูลื่นไหลคล้ายกับกระแสน้ำ โดยถือนัยยะว่า พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นสามารถดับซึ่งเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสให้มอดลงได้


ดั่งที่พระพุทธองค์ ทรงเปรียบกิเลสไว้ว่า ไฟคือราคะ ติดใจ กระสันอยาก (ราคัคคิ), ไฟคือโทสะ ความขัดเคืองใจความไม่พอใจ คิดประทุษร้าย (โทสัคคิ), ไฟคือโมหะ ความหลง ไม่รู้ ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง (โมหัคคิ) ดังนั้นเมื่อพระคุณของพระพุทธเจ้าสามารถดับเพลิงอันละเอียดที่เกิดจากใจเหล่านั้นได้ ก็ย่อมสามารถดับเพลิงจากอัคคีภัยซึ่งเป็นเพลิงอันหยาบได้เช่นกัน


นอกจากนี้ท่านอาจารย์เจคยังได้ล้อมยันต์ตรีนิสิงเหด้วย "คาถาพระเจ้า 16 พระองค์" มีอานุภาพครอบจักรวาล ฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมด ใช้ได้สารพัด โบราณกล่าวไว้ว่า พระอาจารย์เจ้าให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์กุลบุตร พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดได้ภาวนา ได้อานิสงค์มาก ปราศจากภัยพิบัติฯ

8 views8 comments
bottom of page