top of page

เหรียญฤาษีพรหมมา (รุ่น:โชคดี), อาจารย์นิว อกุนิวงศ์

Updated: Feb 10


#เหรียญฤาษีพรหมมา (รุ่น:โชคดี), อาจารย์นิว อกุนิวงศ์, ตำหนักปู่ฤๅษีพรหมมา, จ.นนทบุรี

อาจารย์นิวมีดำริจัดสร้างขึ้นในปี 2565 เพื่อให้ "ลูกพระฤาษีพรหมมา" ทุกคนได้อาราธนาเป็นมงคลติดตัว เป็นเหรียญเนื้อชินเงิน เนื้อเดียวกับพระมเหศวรหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระยอดขุนพลในตำนาน อาจารย์นิวสร้างเหรียญรุ่นนี้ตามสูตรพิธีกรรมแบบโบราณไว้เพียงเนื้อเดียวเท่านั้น


โดยอาจารย์นิวให้เหตุผลไว้อย่างแยบคายว่า "ผมไม่ชอบสร้างวัตถุมงคลที่มีเนื้อพิเศษ ชอบสร้างเนื้อเดียวเสมอภาคไปเลย เหตุเพราะคนไม่มีเงินก็แตะเนื้อพิเศษไม่ได้ ถ้ารักศรัทธาเชื่อใจก็เอาไป คนที่เขานับถือครูผมสมควรได้ใช้ของดี"


มวลสารเป็นตะกรุดเงินหลวงพ่อตี๋วัดหูช้าง, ตะกรุดวัดหน้าต่างนอก, ตะกรุดวัดเขาหนองบัวธรรมสถาน, และตะกรุดรุ่นเก่ามากมายเป็นกำมือที่อาจารย์นิวท่านจัดสร้างและสะสมไว้มากกว่า10ปี และที่พิเศษไม่แพ้กันคือแผ่นยันต์จารมือเนื้อดีบุกและเนื้อเงินที่ลงด้วย "#ยันต์ตรีนิสิงเห (ตำรับอาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง)" และ "#ยันต์นะฤาชา" (ตำรับหลวงพ่อชาญณรงค์ วัดทอง)


"ยันต์ตรีนิสิงเห" พุทธคุณเน้นเรื่องป้องกันอุบาทว์ทั้งปวง ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ถือเป็นยันต์ที่สูงค่ามาก ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์ที่ลูกศิษย์อาจารย์นิวได้มาบอกกล่าวเล่าให้ฟัง จึงเป็นเหตุให้อาจารย์นิวจึงน้อมนำยันต์ตรีนิสิงเหนี้มาประทับไว้หลังเหรียญเพียงยันต์เดียวโดดๆเท่านั้น เพราะท่านมั่นและศรัทธาในพุทธคุณของยันต์นี้อย่างสนิทใจ


ส่วน "ยันต์นะฤาชา" นับเป็นยันต์ที่มากด้วยเสน่ห์เมตตา โชคลาภ ซึ่งในโลกของเวทย์มนต์คาถา ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน “นะฤๅชา” ถือเป็นยอดวิชาที่ขึ้นชื่อทางด้านเมตตามหานิยม, โชคลาภค้าขาย, และเสน่ห์เลื่องลือ เชื่อถือกันมากว่าอักขระ “ฤๅ” มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในตัว สถิตอยู่ที่ใดที่แห่งนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีงามเลื่องลือระบือนาม ซึ่งในแต่ละสำนักที่มีชื่อเสียงว่าเป็นของจริงแท้แน่แล้ว ล้วนแล้วแต่มี “วิชานะฤๅชา” กันทั้งสิ้น ดังนั้นยันต์นี้จึงให้ผลทางด้านความมีชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล เป็นที่รักใคร่แก่มหาชน ประสบความสำเร็จไม่อับจนซึ่งหนทาง


โดยยันต์ตรีนิสิงเห และยันต์นะฤาชา ยอดวิชาเยี่ยมยุทธทั้ง2นี้ อาจารย์นิวได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากท่าน "#อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค)" แห่ง #บ้านไมตรียานุสรณ์ เหรียญรุ่นนี้ผ่านการปลุกเสกโดยอาจารย์นิวและเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณเป็นเวลา10วัน และยังได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เจคทำพิธีอธิษฐานจิตให้อีก3คืน จึงมั่นใจได้เลยว่าเป็นเหรียญดีนอกดีใน เปี่ยมด้วยพุทธคุณและแรงครูอย่างแท้จริง


#ด้านหน้าเหรียญ:

เป็นรูปพระฤาษีพรหมมา แบบประติมากรรมนูนต่ำ ทรงศาสตร์เข้มขลัง ศิลปะงดงามหาใดเสมอเหมือนในปฐพี ด้านบนมีคำว่า "โชคดี" ดังนั้นการพกพาเหรียญนี้เอาไว้เสมือนหนึ่งคุณมีโชคดีอยู่กับตัวคุณ และผู้ที่พบเห็นก็รับรู้โดยทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า "โชคดี" ตามอักษรที่สถิตอยู่บนเหรียญนี้ จึงเท่ากับว่ามีคนให้พรคุณว่าโชคดีอยู่ร่ำไป ส่วนด้านล่างมีคำว่า "ลูกพระฤาษีพรหมมา" เป็นเคล็ดขวัญกำลังใจ ว่าใครมีไว้บูชาเสมือนมีพ่อผู้เมตตา คอยปกป้องปัดภัยพาล


#ด้านหลังเหรียญ:

ประทับด้วย "ยันต์ตรีนิสิงเห (ตำรับอาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง)" ที่อาจารย์นิวได้ร่ำเรียนมาจากท่านอาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค)


เมื่อกล่าวถึงวิชา "ตรีนิสิงเห" ชื่อนี้หลายคนคงคุ้นหู แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ยังคงมีความสงสัย ว่าจริงๆตรีนิสิงเหเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอะไร ให้คุณทางไหนกันแน่ ซึ่งตรงนี้อาจารย์เจคท่านจึงได้เมตตาหยิบยกมาอธิบายขยายความให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้


"ในบรรดาสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าทั้งหลายในพงไพร ราชสีห์ถือเป็นราชาแห่งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมวล ในพุทธศาสนาก็มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระรัตนตรัย ที่ถือเป็นราชาในไตรโลก ไม่ว่าจะมีสรรพสัตว์ใดอุบัติใน3โลกนี้ 3สิ่งนี้ก็ถือเป็นราชาสูงสุด อานุภาพของพระรัตนตรัยจึงเปรียบประดุจได้กับ พญาราชสีห์บันลือสีหนาท อันสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องยอมจำนนด้วยความเคารพยำเกรง


ตรีนิสิงเหจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพึ่งพระบารมีอานุภาพแห่งพระพุทธองค์ ผู้ทรงบรรลือสีหนาท ตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองอาจดังพญาราชสีห์ เพื่อเทศนาโปรดสัตว์ให้เห็นหนทางดับทุกข์ ดังนั้นต่อให้สิ่งชั่วร้ายอมุษย์ทั้งหลาย จนไปถึงแม้แต่เทพยุดาองค์ใด มีประสงค์ให้โทษแก่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากเลขยันต์คาถากลศาสตร์แห่งวิชาตรีนิสิงเหนี้


พลังงานลบจากสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมให้โทษอะไรแก่เขาไม่ได้ เพราะถือว่าบุคคลผู้นั้นได้ถือพระพุทธคุณ พระธรรมมคุณพระสังฆคุณ เป็นที่ตั้ง ที่ระลึก ที่สูงสุด ได้ถือพระรัตนตรัยไว้เป็นหลักชัยในใจ ยกไว้เป็นแก่นแท้ในมโนความคิด จากการบันลือสีหนาทเทศนาของพระพุทธองค์


ดังนั้นบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจักพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปได้ ประดุจว่าได้รับความคุ้มครองจากสุรเสียงคร้ามคำรามแห่งพญาราชสีห์ที่บรรลือสีหนาทก้องไปในไตรโลก สิ่งใดที่จะมาทำร้ายให้โทษแก่เราก็ย่อมล่าถอยมลายสิ้นไป"


ตรีนิสิงเหสูตรนี้ อาจารย์เจคท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันกับท่าน "อาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ" อาจารย์เจคท่านว่าท่านชอบสูตรนี้เป็นพิเศษเพราะมีอุปเท่ห์ "วิจิตรพิสดาร” อาจารย์ประคองท่านว่า ท่านเรียนมาจากท่าน "อาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง" จ้าวตำนานสักเสร็จยิงซ้ำ และสีผึ้ง7ร้านมหาเสน่ห์อันลือลั่น ถือเป็นอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ประคองให้เคารพนับถือมาก


อาจารย์ประคองเห็นว่าอาจารย์เจคชอบลบผงตรีนิสิงเหเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ก็เลยมอบวิชานี้ให้อาจารย์เจคไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งพออาจารย์เจคได้เรียนแล้วนำมาใช้จริงด้วยการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เมตตา ก็เห็นผลได้ยลประสบการณ์กันมานักต่อนัก จากการที่อาจารย์เจคท่านนำมาใช้ช่วยลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธา แล้วพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาเล่าให้อาจารย์เจคฟัง


หนึ่งในอุปเท่ห์พิเศษของตรีนิสิงเหสูตรนี้ คือมีอานุภาพทางด้านเสริมสร้างความร่มเย็นและป้องกันอัคคีภัยไปในตัวด้วย เส้นสายของลายยันต์ตรีนิสิงเหสูตรนี้จึงดูลื่นไหลคล้ายกับกระแสน้ำ โดยถือนัยยะว่า พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นสามารถดับซึ่งเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสให้มอดลงได้


ดั่งที่พระพุทธองค์ ทรงเปรียบกิเลสไว้ว่า ไฟคือราคะ ติดใจ กระสันอยาก (ราคัคคิ), ไฟคือโทสะ ความขัดเคืองใจความไม่พอใจ คิดประทุษร้าย (โทสัคคิ), ไฟคือโมหะ ความหลง ไม่รู้ ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง (โมหัคคิ) ดังนั้นเมื่อพระคุณของพระพุทธเจ้าสามารถดับเพลิงอันละเอียดที่เกิดจากใจเหล่านั้นได้ ก็ย่อมสามารถดับเพลิงจากอัคคีภัยซึ่งเป็นเพลิงอันหยาบได้เช่นกัน


นอกจากนี้ท่านอาจารย์เจคยังได้ล้อมยันต์ตรีนิสิงเหด้วย "คาถาพระเจ้า 16 พระองค์" มีอานุภาพครอบจักรวาล ฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมด ใช้ได้สารพัด โบราณกล่าวไว้ว่า พระอาจารย์เจ้าให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์กุลบุตร พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดได้ภาวนา ได้อานิสงค์มาก ปราศจากภัยพิบัติฯ


Lersi Promma Coin (Version:Good Luck),

Arjarn New Akuniwong, Samnak Sakyant Pu Lersi Promma,

Nonthaburi Province.


Arjarn New has an intention to create this coin in the year 2022 to be the auspicious amulet for all "Devotee Of Lersi Promma". The material of this coin is mixed lead–tin (TH:Chin Ngern) as same as the material of Phra Mahesuan, one of the legendary Phra Yod Khunphon Benjaphakee sets. Arjarn New made this coin according to the ancient ritual for only one material.

Because Arjarn New gave the reason ingeniously that “I Don't Like Creating An Amulet In Various Materials. I Like To Create Just One Material. It Is An Equitable Privilege For Everyone Because People Without Money Can't Reach Expensive Materials. If You Love, Believe, And Trust In Me, You Can Take To Worship. People Who Respect My Teachers Deserve Good Things.”


The holy materials of this coin is LP.Odd, Wat Hu Chang's Silver Takrud, Wat Na Tang Nok's Takrud, Wat Khao Nong Bua Thamsathan's Takrud, and many old Takruds created and accumulated by Arjarn New more than 10 years ago Moreover, there are tin and silver handwritten Yantra plates that were written with "Trinisinghe Yantra (Arjarn Odd Sananthung's Formula)" and "Na Rue Char Yantra (LP.Channarong Wat Thong's Formula)".

"Trinisinghe Yantra" has holy power to prevent all evil spirits and accidents. It is considered a very valuable Yantra that is full of holiness with impressive experience from Arjarn New's disciples. That's why Arjarn New brought Trinisinghe Yantra to be stamped on the back of this coin just only one without others Yantra because Arjarn New has complete confidence and faith in the Buddha's grace of Trinisinghe Yantra without any doubts.

As for "Na Rue Char Yantra", it is the great magic subject which was celebrated in the case of charm, money, and reputation. Many magic masters highly value and believe that the magic Yantra “ฤๅ” has power itself. Wherever this Yantra appears will be a famous and auspicious place. Therefore, this Yantra has excellent ability in the field of reputation, prestige, being greatly loved by the people, and success with a good opportunity.


"Trinisinghe Yantra" and "Na Rue Char Yantra" are the bilateral magic subjects that Arjarn New has been transmitted directly from Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home. This coin has been consecrated by Arjarn New together with magic masters for 10 days. And also received mercy from Arjarn Jake to bless again for 3 nights. Therefore, the worshipers can be confident that this coin is good outside and inside, filled with Buddha's grace and teacher's strength.

Frontside of the coin: It is an image of the hermit Brahma "Pu Lersi Promma" in low relief sculpture that looks so beautiful and powerful, not the same as anything else in the world. The top has the word "Good Luck (TH:โชคดี)", so carrying this "Lucky Coin" is like having luck with you always. And those who see it directly or indirectly will perceive the literal "Luck (TH:โชคดี)" that resides on this coin. So, whenever they see this coin from you, it's like having someone always blessing you with good luck. The bottom part contains the words "Devotee Of Lersi Promma", which means that those who worship this coin as if they have a merciful father to protect them against any dangers.

Backside of the coin: Stamped with "Trinisinghe Yantra (Arjarn Odd Sananthung's Formula)"" that Arjarn New has learned from Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake).

"Trinisinghe", this name is probably familiar to many people, while some people still have doubts about what Trinisinghe is really about? Here, Arjarn Jake has mercy to bring it up to explain to the general public to understand more easily as follows.

"Among all living things in the forest, the lion is considered to be the highest king of all creatures, either big or small. In Buddhism, there are the Buddha, the Dharma, the Sangha or called the Triple Gem that is considered to be the highest king in the three worlds (heaven, earth, hell). No matter what kind of creatures arise in the three worlds 3, the Triple Gem is always considered to be the supreme monarch. So, the power of the Triple Gem is like a royal lion king echoing a battle cry voice that all beings must surrender with reverence.

Therefore, Trinisinghe is a magic subject that relies on the majesty of the Lord Buddha who expounded the doctrine with valiant action as magnificent as the lion king's roaring to preach the ultimate truth for all living things to understand the way to end suffering. That’s why if all the evil things, even any deity or angel intended to harm the person who is protected from the sacred power of Trinisinghe.

Those negative energies or attacks from enemies will not be able to harm that person, because it means that person has held the Buddha, the Dharma, and the Sangha as the highest remembrance and set the Triple Gem as a mental core in the mind due to the Buddha’s preaching.

So, that person will be able to escape all dangers as if protected by the sacred roaring echo of the lion king that resonates in the three worlds, whatever harms or dangers will be retreated and vanished away.”

For this formula of Trinisinghe, Arjarn Jake exchanged knowledge with "Arjarn Prakong Rooncharoen", Arjarn Jake said that he likes this formula because it is "Extraordinary & Exquisite". Arjarn Prakong learned from "Arjarn Odd Sananthung" the legendary Sak Yant master and the originator of "7 Shops Wax". He is the headmaster who Arjarn Prakong highly respects.

Arjarn Prakong realized that Arjarn Jake likes to write & erase Trinisinghe chalkboard powder as a routine. So, Arjarn Prakong gave this formula of Trinisinghe to Arjarn Jake. When Arjarn Jake has learned and applied it in practice to help his disciples, he could see the results and effectiveness of this Yantra from real experiences when his disciples came back and updated him.

One of the special unique things of this formula of Trinisinghe is strengthen peacefulness and fire prevention as well. Therefore, the structure of Yantra looks like water flowing by implying that the grace of the Buddha is able to extinguish the fire of suffering and the fire of passion.

As the Buddha compared defilements as fire because lust (Ràga), anger (Dosa) and delusion (Moha) are all invisible fires that make the mind be impatient. Therefore, when the grace of the Lord Buddha is able to extinguish the fires that arise from invisible factors, then the fire accidents that arise from visible factors can also be extinguished as well.

11 views9 comments