top of page

เหล็กไหลขะมาย


#เหล็กไหลขะมาย (ที่ไม่ใช่ขโมย)

เป็นเหล็กไหลที่พระอาจารย์ใช้ “เป่า”

เข้าตัวลูกศิษย์ โดยมากมักเป็นทหารหรือตำรวจ

ที่จำเป็นต้องมีของดีไว้คุ้มตัว ให้แคล้วคลาดปลอดภัย

จากการปฏิบัติหน้าที่อันเต็มไปด้วยอันตราย


แต่การเป่าเหล็กไหลเข้าตัวแบบนี้

จะต่างกับการเป่าเข็มทองตรงที่ว่า

พระอาจารย์ต้องใช้พลังปราณ

ในการขับวัตถุเข้าตัวคนมากกว่าปกติ

จึงค่อนข้างเป่าได้ยากกว่าเข็มทอง

ซึ่งหลายครั้งหลังจากท่านเป่าเหล็กไหล

เข้าไปในตัวศิษย์ ท่านจะมีอาการหน้ามืดทันที


จึงมีเพียงไม่กี่คนที่ได้ไป ไม่ใช่แค่ใช้พลังเยอะ

แต่เพราะมีจำนวนจำกัดอีกด้วย

ถือเป็นของพิเศษชุดหวงแหนอีกหนึ่งอย่าง

ที่พระอาจารย์ไม่ค่อยนำออกมาให้ชมกันคะ

100 views14 comments
bottom of page