top of page

แหวนปรอทสุริยันจันทราผสาน Fusion Of Sun & Moon Mercury Ring.

Updated: Aug 19, 2021


🌞🌙#แหวนปรอทสุริยันจันทราผสาน, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์


ศิลปะรูปทรงของ "แหวนปรอทสุริยันจันทราผสาน" ที่ดูคล้ายกับงู2ตัวเลื้อยเกี้ยวกันอยู่นั้น ถือเป็นที่คุ้นตาในหมู่นักเล่นแร่แปรธาตุชาวพม่า เพราะเป็นลักษณะของแหวนปรอทชั้นสูงที่มีตำนานกล่าวกันว่า สย่าผู้เฒ่าแห่งนิกาย "เอ็กกิ๊ยะ" หรือแม้แต่สย่าแดงแห่งนิกาย "วินไกน์" ได้ทำการคัดสรรสุดยอดปรอท2เม็ดมาทำเป็นแหวนสำคัญประจำตัว นั่นจึงทำให้คนในนิกายกว่า2,000นิกายในพม่าล้วนแล้วแต่ปรารถนาใฝ่ฝันอยากได้แหวนปรอทเช่นนี้ไว้ครอบครองแทบทั้งสิ้น เป็นแหวนวิเศษที่มีคุณบัติมากมาย อธิษฐานใช้ได้สารพัดนึก อย่างเช่นว่า ถ้าเป็นระดับอาจารย์ใหญ่ในนิกาย ก็จะใช้แหวนวงนี้เป็นสื่อนำเชื่อมต่อพลังกับองค์คุรุ โดยอาศัยพลังอำนาจสุริยันและจันทราจากปรอททั้ง2เม็ด เพื่อประสิทธิ์พรหรือมอบเต็กธิให้แก่ลูกศิษย์ในสาย เพราะในศาสตร์ชั้นสูงของพม่า จะถือว่าพลังวิเศษใดๆไม่ได้เกิดจากตัวพลังเอง แต่เกิดจากองค์คุรุประทานให้มา ดังนั้นการรับพลังอันยิ่งใหญ่ จึงต้องอาศัยวัตถุสสารที่มีพลังอันใหญ่ยิ่งเช่นกัน ปรอททั้ง2เม็ดที่อยู่บนแหวนคือ:

-เม็ดสีทองคือ #ทองธาตุกิต โชติช่วงชัชวาลดุจพระอาทิตย์

-เม็ดสีเงินคือ #ปรอทจักรพรรดิ์ สว่างใสนวลนางดั่งพระจันทร์ ✨#ทองธาตุกิต#ทองเอ็กกิ๊ยะ 🧙‍♂️ #เล่นแร่แปรธาตุทำทอง 🌏#ศาสตร์อมตะที่ยังมีอยู่จริง "ทองธาตุกิต" เป็นปรอทขั้นที่มีรากฐานของทองคำในตัวสูง ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องมีสีทองเสมอไป คุณสมบัติพิเศษของธาตุกิตคือ เป็นกายสิทธิ์ที่มีอานุภาพนำพาธาตุอื่นๆในสายวิชาเล่นแร่แปรธาตุ รวมไปถึงแร่ธาตุมีค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เพชร นิล จินดา และ ทองคำ มาสู่ผู้ครอบครองได้ ธาตุกิตจึงเป็นที่ต้องการของนักเล่นแร่แปรธาตุและผู้ปรารถนาความมั่งคั่งทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นธาตุกิตนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกจนกลายเป็น "ธาตุแม่พิมพ์" ที่สามารถใช้เป็นธาตุมาตา(ตัวแม่)ในการแปรธาตุอื่นๆให้กลายเป็นทองคำได้ จึงมีวลีเด็ดที่ว่า "มีธาตุกิตหนึ่งบาท เหมือนมีทองหนึ่งภูเขา" ในทางโลก "ทองคำ" เป็นโลหะล้ำค่าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด เพราะเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบ 4 ประการ คืองดงามมันวาว, คงทน, หายาก และนำกลับไปใช้ได้ ซึ่งทำให้ทองคำโดดเด่นและเป็นที่ต้องการเหนือบรรดาโลหะมีค่าทุกชนิดในโลก ถูกนำมาเป็นเครื่องประดับและใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินตรามาตั้งแต่โบราณ ส่วนในทางธรรมนั้น ถือว่าทองคำ เป็น “ธาตุธรรม” เพราะถึงแม้จะโดนเผาไฟหลอมละลายสักกี่ร้อยพันครั้ง ก็ยังกลับมาล้ำค่าสวยงามดังเดิม ต่างจากเพชรที่โดนไฟในอุณหภูมิสูงจะกลายสภาพเป็นคาร์บอนและก๊าซหาได้มีราคาเช่นเคยเป็น ทองคำจึงเป็นโลหะที่มีค่าที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามต้องการและแสวงหามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ตำนานของการเปลี่ยนธาตุต่างๆให้เป็นทองคำ จึงมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในที่นี้ขอกล่าวถึงการเล่นแร่แปรธาตุทำทอง ที่มีอยู่จริง เป็นไปได้จริง และซื้อขายได้จริงในประเทศพม่า เรียกว่า "ทองเอ็กกิ๊ยะ" คนพม่าเล่นหาซื้อขายทองเอ็กกิ๊ยะอย่างกว้างขวางด้วยราคาที่แพงกว่าทองปกติทั่วไปมาก คล้ายกับทองบางสะพานที่คนไทยที่ขายกันเป็นหุน บางชนิดมีมูลค่าถึงบาทละสามแสนบาท บางชนิดบาทละล้านก็ยังมี เพราะทองจากการเล่นแร่แปรธาตุนี้ แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติพิเศษ มีความศักดิ์สิทธิ์ และขุมพลังอันยากจะหยั่งถึงในตัวเอง เป็นคุณค่าที่หาไม่ได้จากทองคำทั่วไปหรือแร่ธาตุใดๆในโลก ซึ่งทองที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุหรือทองเอ็กกิ๊ยะนี้ ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้อีกหลายชนิดเช่น ทองธาตุกิต, ทองธาตุสีหะเตโช, ทองธาตุอุนนะหะเตโช และทองธาตุปาปกะเตโช โดยนักเล่นแร่แปรธาตุที่คิดจะทำทอง ต้องเข้าใจในหลักปาปกะเตโชเสียก่อน ว่าด้วยไฟปฐวี, ไฟอาโป, ไฟวาโย, และไฟเตโช อย่างทะลุปรุโปร่ง ปกติแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุทำทองจะไม่ให้ใครเห็นสูตรวิธีทำโดยเด็ดขาด ปิดบังกันอย่างที่สุด ซึ่งพอจะนำส่วนหนึ่งมาอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้: ขั้นที่1. ต้องทำให้ "ปรอท" ตายเสียก่อน คำว่าตายในที่นี้คือตายจากสิ่งหนึ่งเพื่อเกิดเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ขั้นที่2. เมื่อปรอทตาย ถูกชำระโทษ ปราศจากมลทินแล้ว จึงนำปรอทไปเสวยธาตุ ขั้นที่3. พอปรอทเสวยธาตุเรียบร้อยแล้ว จึงนำไปเสวยยาต่อ เมื่อทำครบทั้ง3ขั้นตอนแล้ว ก็ต้องผ่านการบวนการแปรธาตุอีกหลายขั้นตอน ตามกรรมวิธีที่เป็นความลับ จนกระทั่งปรอทชนิดนั้นๆ มีคุณสมบัติครบ 4 ข้อคือ 1.ทนกรด คือไม่ทำปฏิกริยากับน้ำกรดเฉกเช่นทองคำ 2.ทนไฟ คือผ่านการเผากี่ครั้งน้ำหนักยังเท่าเดิม 3.ทนปรอท คือไม่ทำปฏิกริยากับปรอทน้ำ 4.จมปรอท คือสามารถจมในปรอทน้ำได้ เมื่อปรอทเม็ดไหน ชนิดไหน มีคุณสมบัติครบ4ข้อดังนี้แล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นปรอทที่มีรากฐานของทองคำในตัว และพร้อมที่จะถูกพัฒนาต่อไปให้กลายเป็น "ธาตุแม่พิมพ์" สำหรับทองธาตุกิต, ทองธาตุปาปกะเตโช และทองธาตุสีหเตโชชุดนี้ เป็นเสมือนหลักฐานของการการเดินทางอันแสนยาวนาน ท่ามกลางกองไฟและเถ้าถ่าน แห่งการสร้าง "ธาตุแม่พิมพ์" ที่พระอาจารย์โอได้ตัดแบ่งออกมาหลายวาระโอกาส จากปรอทเม็ดหลักที่จะกลายเป็นธาตุแม่พิมพ์ในอนาคตนั่นเอง 👑#ปรอทจักรพรรดิ์ 🔥 พระอาจารย์โอนำปรอทจักรพรรดิ์ไป "เสวยยา" คือยาครุฑ และยาช้าง เครื่องยาปรอทชั้นสูงที่หายากมากและแพงมาก 🔥ความหมายที่คนส่วนใหญ่อนุมานให้กับคำว่า "จักรพรรดิ์" จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของคุณวิเศษแห่งปรอทชนิดนี้ 🔥ไตรภาคีแห่งปรอทกายสิทธิ์หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว “ปรอทจักรพรรดิ์” เป็นปรอทกายสิทธิ์ชั้นสูงที่จะทำให้ผู้เป็นเจ้าของมีคุณพระรัตนตรัยประทับอยู่ประจำตัวประจำใจ ใช้อาราธนาอธิษฐานได้ประดุจดั่งแก้วสารพัดนึก คุณวิเศษของปรอทจักรพรรดินี้มีล้นเหลือคณา ถือว่าเป็นวาสนาสูงสุดของชีวิตคนๆหนึ่งถ้าจักได้มาครอบครอง เป็นมงคลอย่างหาที่สุดมิได้เลย เพราะเป็นการนำสุดยอดแห่งปรอทกายสิทธิ์ทั้ง 3 ชนิดมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว การจะหลอมรวมปรอททั้ง3ชนิดให้บังเกิดเป็น “ปรอทจักรพรรดิ์” อันหมายถึงพระรัตนตรัย แก้ววิเศษ3ประการ จะต้องประกอบไปด้วยสุดยอดปรอทกายสิทธิ์ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ 1.ปรอทมหาวิเศษ 2.ปรอทแหม่ต่อ 3.ปรอทยา ซึ่งปรอทแต่ละชนิดนั้นกว่าจะสำเร็จได้ซักเม็ดหนึ่งก็เรียกได้ว่ายากยิ่งแล้ว แต่การจะหลอมรวมปรอททั้ง3ชนิดให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์นั้นยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่ามากนัก ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวด เพราะหากว่าผู้กระทำไม่ชำนาญจริง เมื่อนำปรอททั้ง3ชนิดมาหลอมรวมกันอาจจะเกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้กระทำได้ อาทิเช่น เตาระเบิดบ้าง, เบ้าแตกบ้าง หรือปรอทหนีบ้าง ดังนั้นแล้วการจะเผาปรอททั้ง3ชนิดรวมกันให้บังเกิดเป็น “ปรอทจักรพรรดิ” ผู้กระทำจึงต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุและเข้าใจหลักการทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ง ต้องทำวัตรสวดมนต์ก่อนแล้วจึงสรงน้ำพระ เสร็จแล้วจึงสรงน้ำเตาเผาปรอทและจัดเครื่องบูชาดอกไม้บูชาครูเตา ซึ่งกิจวัตรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงก่อให้เกิดเป็นตบะบารมีเดชะอำนาจ โดยเทวดา, คนธรรพ์ หรือเหล่าเพชรพญาธรจะคร้ามเกรงและไม่กล้าที่จะเข้ามาแย่งปรอทหรือวุ่นวายในขณะที่เผาปรอทอยู่นั่นเอง 🌞1. #ปรอทมหาวิเศษ (พระพุทธคุณ) ✨พระพุทธคุณอันวิเศษจากธาตุกายสิทธิ์ ✨ ปรอทที่รวมฤทธิ์ของเหล็กไหลไว้ในตัว -ปรอทมหาวิเศษ เชื่อกันว่าเป็นดั่งตัวแทนของคุณพระพุทธเจ้า ปรอทชนิดนี้เป็นปรอทที่หาคนทำได้สำเร็จยากมาก เพราะมีกรรมวิธีการเตรียมการและใช้เวลาในการเผาค่อนข้างนาน แม้แต่กระทั่งในประเทศพม่าเองก็ตามก็ยังหาคนทำสำเร็จได้ยาก เนื่องจากการจะเผาปรอทมหาวิเศษนั้น ต้องนำปรอทไปดองไว้ในน้ำยาตามสูตรเฉพาะ พร้อมด้วยแร่มหาวิเศษต่างๆตามตำราวิชาสายพม่า ซึ่งแร่หลายๆตัวคนไทยมักจะเรียกว่า "เหล็กไหล” ดองจนกว่าปรอทกับแร่มหาวิเศษต่างๆจะกินกันหมดได้ที่แล้วจึงค่อยนำปรอทนั้นมาเผาต่ออีกทีหนึ่ง ด้วยกรรมวิธีขั้นตอนอันซับซ้อน พระอาจารย์โอจึงต้องใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าจะทำปรอทมหาวิเศษนี้สำเร็จได้ตามตำรา เป็นปรอทชั้นสูงที่จะแผ่พุทธบารมีปกป้องดูแลรักษาผู้เป็นเจ้าของให้เจริญรุ่งเรืองไม่ตกสู่อบาย 🌞2. #ปรอทแหม่ต่อ (พระธรรมคุณ) 👸ปรอทกายสิทธิ์ที่ให้คุณทาง "เสน่ห์โชคลาภ" เหนือชั้นกว่าปรอทใดๆ 👸 หนึ่งในปรอทกายสิทธิ์ ที่เฉพาะ "เซียนปรอท" เท่านั้นถึงจะทำสำเร็จ -ปรอทแหม่ต่อ เชื่อกันว่าเป็นดั่งตัวแทนของคุณพระธรรม เพราะ "องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่" นั้นตามตำนานกล่าวว่า นางแหม่ต่อตู่ระตะตี่นี้เป็นนางที่บริสุทธิ์และมีจริยวัตรที่ขาวสะอาด อยู่ในศีลในธรรม มีผู้มอบหมายให้นางอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ที่ประเทศพม่า และยังเป็นผู้รักษาคัมภีร์พระธรรมตามตำราศาสตร์ไก่ต่อจี่อีกด้วย ปรอทแหม่ต่อ เป็นปรอทกายสิทธิ์ชั้นสูงที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทางด้านเสน่ห์และโชคลาภค้าขายยอดยิ่งกว่าปรอทใดๆ เป็นหนึ่งในปรอทที่เผาได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับการเผาปรอทชนิดอื่นๆ เนื่องจากปรอทแม่ต่อนี้ ถ้าเผาได้ก็ได้ ถ้าเผาลงก็ลง ถ้าเผาไม่ลงก็คือไม่ลง ถ้าเผาแล้วสู้ไฟก็ต้องสู้กับไฟ คณาจารย์ผู้เล่นแร่แปรธาตุส่วนใหญ่มักจะท้อแท้กับการเผาปรอทแม่ต่อ เพราะส่วนมากปรอทจะหนีหายหมดแทบไม่หลงเหลืออยู่ในเบ้า จึงถือได้ว่าใครเผาปรอทแหม่ต่อสำเร็จได้นั้นจะได้รับการยกย่องกล่าวขานให้เป็น “เซียนปรอท” พระอาจารย์โอกล่าวว่าช่วงแรกๆที่เผาปรอทแหม่ต่อนั้น บางทีใช้ปรอทน้ำหนัก10กิโลมาเผา แต่สุดท้ายเหลือปรอทอยู่ในเบ้าเพียงเม็ดข้าวสารหักครึ่งก็มี จึงถือได้ว่าเป็นปรอทที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามมากกว่าจะทำได้สำเร็จซักเม็ดหนึ่ง 🌞3. #ปรอทยา (พระสังฆคุณ) 👨‍⚕️ยอดยามหาโอสถ แห่งศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุ 👨‍⚕️ ปรอทสามารถกินสิ่งสกปรกมีพิษฉันใด ปรอทยาก็สามารถกัดกินโรคภัยได้ฉันนั้น 👨‍⚕️ เพราะชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จะมัวเสียเวลากับการเจ็บป่วยอยู่ทำไม -พระพุทธภาษิตที่กล่าวว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ เป็นความจริงยิ่งกว่าความจริงใด ๆ เพราะสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งชีวิตและความสำเร็จ เมื่อคนเราไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วไซร้ จะคิดทำอะไรก็ได้ดั่งใจ อยากทำสิ่งใดก็สามารถลงมือทำได้สำเร็จ แต่ถ้ามัวแต่เจ็บป่วยอยู่ ก็คงไม่อาจจะทำได้กิจใดให้ลุล่วงได้ ทั้งยังต้องเป็นภาระผู้อื่นอีก ดังนั้นแล้วการไม่มีโรคจึงเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดั่งคำอวยพรในแทบทุกโอกาสที่ผู้อวยพรกล่าวให้ผู้ถูกอวยพรให้มีความสุข อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรง หรือคำอวยพรจากพระที่ว่า “อายุ วรรณะ สุขะ พละ” ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดีทั้งสิ้น ปรอทยา เชื่อกันว่าเป็นดั่งตัวแทนของคุณพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์นั้นคือผู้เยียวยารักษาโลก เพื่อให้โลกยังคงมีพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ลองพิจารณาดูว่าหากถ้าไม่มี "พระสงฆ์" เสียแล้ว "พระธรรม" ของ "พระพุทธองค์" ก็คงสูญหายหมดสิ้นไปจากโลก ปรอทยา จะให้คุณประหนึ่งว่าเป็นยารักษากาย รักษาใจ บำรุงธาตุของผู้เป็นเจ้าของให้แข็งแรงสมบูรณ์ บำรุงใจของผู้เป็นเจ้าของให้ผ่องใสมีความสุขุมเยือกเย็น ใช้พกพาติดตัวเสริมวาสนาบารมี แช่น้ำเปล่าหรือน้ำผึ้งกินเป็นยาได้ หรืออมไว้ในปากจะทำให้ผิวพรรณผ่องใส อายุมั่นขวัญยืน มีกำลังวังชาดีและเป็นผู้ไม่มีโรค สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปรอทยาจัดว่าเป็นปรอทกายสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่ทำได้ยากมาก เพราะการทำแต่ละครั้งไม่ต้องทำในปริมาณที่จำกัด ต้องทำตามสูตรอย่างถูกต้องเคร่งครัด โดยมีเครื่องยาเฉพาะบังคับ และใช้เวลานานมากในการทำ 🌞🌙Fusion Of Sun & Moon Mercury Ring by Phra Arjarn O, Phetchabun. The shape & art of "Fusion Of Sun & Moon Mercury Ring" that looks like two snakes wobbling together is the familiar style of mercury ring among Burmese alchemists. Because it is the characteristic of the noble mercury ring with legend said the old age senior expert master called "Saya" of the "Aggiya" sect or even the Red Saya of the "Win Kai" sect has selected two super mercury balls to make their own important rings. That's why many people of 2,000 religious sects in Burma dream to have the mercury ring like this. It is a magic ring that has many abilities, the owner can pray in all kinds & purposes. For example, if it is in the finger of the headmaster level religious leader, this ring will be used as a medium to connect power with the holy things & Gurus by the virtue of the sun & moon from both mercury balls for blessing & granting their disciples. Because in the high class subjects of Burma, it is believed that any supernatural power is not caused by itself but, it born from the Guru. Therefore, receiving great power must rely on supernatural matter with great power as well. There are 2 types of alchemical mercury were placed on this ring as follows: -Gold One Is “Gold Maker Alchemical Gold”. Incandescent & Ablaze Like As The Sun. -Silver One Is “Emperor Mercury”. Brilliant & Beautiful Like As The Moon. ✨Gold Maker Alchemical Gold. ✨Aggiya Gold. 🧙‍♂‍The Transformation Of Element Into Gold. 🌏The Immortal Legend Of Alchemy. It is the alchemical mercury with a high foundation of gold. However, its color not always have to be golden. The special properties of "Gold Maker Alchemical Gold (Thong Tart Git)" are numerous such as it is the supernatural substance that has high magnetic power to attract other elements in the Alchemy line including precious minerals such as diamonds & gold to the owner. Therefore, "Gold Maker Alchemical Gold" is needed by all alchemists and wealthy aspirants. In addition, this alchemical mercury can be further developed into "The Creator" that can be used as the mother element in order to transform other elements into gold. Therefore, alchemist always say that "Having 16 Grams Of Gold Maker Alchemical Gold Like Having A Mountain Of Gold. " In the world, "gold" is the most popular precious metal. Because it is the only special metal that completely has 4 basic properties which are glossy, durable, rare and reusable. So, these characteristics make gold stand out & is needed above all precious metals in the world. Gold has been used as jewelry & used as a currency exchange since ancient times. In religious aspect, gold is considered as "The Element Of Dharma" because even gold is burned for hundred or thousand times, it still precious & beautiful same as before. Gold is unlike diamond that can be turned into carbon and gas when it is burned with high temperature of fires. Therefore, gold is a precious metal that everyone has sought since the ancient time until present. Due to its value, the legend of changing various elements into gold also exist all over the world. In this case we would like to mention on “The Transformation Of Element Into Gold” which is really possible & can actually be traded in Burma called "Aggiya Gold". Burmese people widely buy & sell Aggiya Gold much more expensive than normal gold similar to “Bang Saphan Gold” of Thai people. Some types of “Aggiya Gold” are worth up to three hundred thousand baht per 16 grams & some over million because each type of alchemical gold will have special features, sacred power, & unique ability itself that cannot be found in general gold or any mineral in the world. 👑Emperor Mercury. This mercury is the combination of 3 mercuries consisted of 1.Wonderful Mercury, 2.Angel Of Success Mercury, and 3.Medicine Mercury.It is threefold refuge that is the highest of Buddhism. 🌞1. Wonderful Mercury. (Benevolences Of Buddha.) ✨The Alchemical Substance With Lord Buddha's Power. ✨The Great Mercury That Collects All Of Leklai's Ability. The great mercury that is believed to be the representative of Lord Buddha's power. This mercury is very difficult to find the alchemist who can do it because there are many complex processes & preparations, and it needs quite long time to burn. Even in Burma also difficult to find someone can succeed. Brief procedure for making this mercury is that the alchemist must ferment mercury in the special formula medicine water along with various wonderful minerals according to the Burmese textbook. Most of those minerals Thai people call "Leklai". After that, the alchemist must wait until the mercury & various wonderful minerals combined together before take it to gradually burn step by step follows the complex processes. Phra Arjarn O spent many years to accomplish this Wonderful Mercury. It is the noble class of alchemical mercury that will spread its own charisma to protect & maintain the owner to be flourish & avoid falling to the hell when after life come. 🌞2. Angel Of Success Mercury. (Benevolences Of Dharma.) 👸Excellent charm & wealth, greater than others alchemical mercury. 👸One of rare fantastic mercury that only expert alchemist can make. Angel Of Success Mercury mercury is the symbol of Dharma because following the legend, "MayTor" or "Angel of Success" is Purity lady and High Morality. She has important duty to invite the Buddhist Scriptures from lord buddha and distribute it to Myanmar people, she also is the guardian of KaiTorJi Ancient Dharma Scripture. Angel Of Success Mercury is high level of alchemical mercury which is excellent charm & wealth,business trading,make big amount of money more than others type of alchemical mercury. This is one of hardest alchemical mercury type to burn when comparing with others beause this Angel Of Success Mercury have many processes and conditions to make it success. Sometimes, even burning about a month it still not be success so, most alchemist will be tired and discourage, sometimes if they do a little mistake, this mercury will be easy to fail and gone. Whoever can make Angel Of Success Mercury to be successful, he will be praised to be "Expert Alchemist" Even Phra Arjarn O said in first time he made, he used about 10 Kg of mercury to burn but, it was succeed to be Angel Of Success Mercury only a very small size like mini rice. So this mercury need high diligent, hight attempt and a lot of time to make it success. 💪😇3. Medicine Mercury. (Benevolences Of Sangha.) 👨🏼‍⚕️The Great Medical Mercury Of Alchemy Subject.!! 👨🏼‍⚕️Mercury Can Eats Dirty Thing So, Medicine Mercury Can Destroys Disease For User.!! 👨🏼‍⚕️Because Human’s Life Is So Short So, It Has No Time For Illness.!! A Buddha’s proverb stated that “Healthy Is The Precious Wealth” is the real truth of human being. Because the health is the necessary factor for living and success. When people have no illness, then that person can do what he/she wants to do and achieve his/her point. In the others hand, if that person is sick, he/she will not possible to do what he/she want because his/her health is not provided. Therefore, being healthy is the most precious treasure of everyone. Medicine Mercury is the representative of “Sangha” because sangha or Monk is the doctor who can cure this world by spreading Buddha’s teaching. If this world has no monk, then the teaching of Buddha will be disappeared from this world already. Medicine Mercury will act like the medical drug that has ability to maintain body and mind simultaneously for the user. For physical effect, it will nourish the 4elements of the user to be healthy and wellness. For mental effect, it will nourish the user’s mind to be bright and prudent. Medicine Mercury is a kind of alchemical mercury which is very difficult to do because each time it was produced, every step and procedure must be done follows the recipe strictly such as transformation of specific minerals & timing of burn.

132 views4 comments
bottom of page