top of page

ตุ๊กตาเศรษฐี Billionaire Doll

Updated: Apr 30, 2020


💰👼#ตุ๊กตาเศรษฐี, พระอาจารย์โอพุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

วิชาตุ๊กตาเศรษฐีนี้เป็นวิชาดึกดำบรรพ์ที่ว่าด้วยการสร้างรูปตุ๊กตาขึ้นมาให้มีรูปลักษณ์คล้ายเด็กตามฤกษ์มหาเศรษฐีโดยมีการสถาปนานามแห่งเศรษฐีผู้ใจบุญครั้งสมัยพุทธกาลงไปในตุ๊กตาการสร้างตุ๊กตาเศรษฐีมีมาแต่ครั้งโบราณแต่ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนักเพราะสร้างยากเสกยากและมีปริศนาที่ต้องตีให้แตกอีกมากมายจึงเป็นหนึ่งเครื่องรางในตำนานที่น้อยคนนักจะรู้จักพระอาจารย์โอมีความตั้งใจจะจัดสร้างออกมาเพื่อสืบวิชาและให้ผู้ศรัทธาได้มีโอกาสเช่าบูชากันเพราะตุ๊กตาเศรษฐีนี้มีคุณทางโภคทรัพย์และสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนแก่ผู้เป็นเจ้าของได้จริงโดยเฉพาะด้านโชคลาภเงินทองตามตำราระบุไว้ดังนี้

“สิทธิการิยะถ้าจะทำตุ๊กตาให้เป็นเสน่ห์โชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาแก่คนทั้งหลายให้อยู่ดีมีสวัสศรีแก่ตนเองและตระกูลทุกเช้าค่ำให้จัดหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้(ขอสงวนไว้เป็นความลับ) เอามาผสมกันทำเป็นตุ้กตาขึ้นมาแล้วกระทำการบรรจุนามแห่งเศรษฐีผู้ใจบุญครั้งพุทธกาลด้วยบารมีแห่งเศรษฐีผู้เป็นพุทธมามกะขอจุติบารมีอานุภาพลงในตัวตุ๊กตานั้นแล้วให้ลงอักขระตามสูตรวิชาดังนี้(ขอสงวนไว้เป็นความลับ) จะเจริญรุ่งเรืองด้วยโชคลาภวาสนาเงินทองต่างๆเคยกระทำมาแล้วชื่อยายส้มยากไร้เที่ยวขอทานตามตลาดจนพระเถระรูปหนึ่งสงสารเลยกระทำการให้นับแต่นั้นมายายส้มก็กลายเปนเศรษฐีคหบดีมีชื่อเป็นคนอุปถัมภ์สร้างวัดๆหนึ่งขึ้นมาด้วยทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมด”

พระอาจารย์ปลุกเสกต่อเนื่องนานกว่า3ไตรมาส(3เดือนในน้ำมันไฮโซ, 3เดือนในน้ำมันมะนาวต่างดุ๊ด, 3เดือนในน้ำมันสาริกาจับแขน) จนมั่นใจเลี่ยมอยู่ใน“น้ำมันสาริกาจับแขน” พร้อมตะกรุดเนื้อเงินอาถรรพ์อีก2ดอกเพื่อเสริมความเก่งกาจเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ตุ๊กตาเศรษฐีเป็นพิเศษไม่มีผีไม่มีพรายให้คุณแก่เจ้าของสถานเดียวต้องการสิ่งใดให้อธิษฐานบอกกล่าวได้เลยบูชาด้วยขนมและดอกไม้หอมในวันพระหรือนึกถึงทุกครั้งเมื่อได้ทำบุญก็ได้จะยิ่งทำให้ตุ๊กตาเศรษฐีมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชยิ่งๆขึ้นไป

💁‍♀️จัดสร้าง20 องค์เท่านั้น!!

💸👼Billionaire Doll by Phra Arjarn O, Phetchabun.

“Billionaire Doll” is the ancient magical subject about how to make a doll amulet in a children form follows the auspicious time that the great billionaires were born into this world during Buddha's lifetime. “Billionaire Doll” is the hidden amulet that few people know how to crete him because this subject is very complex to make, difficult to bless and having a lot of puzzle. Therefore, “Billionaire Doll” is the legendary amulet that nearly extinct of the amulet society. However, Phra Arjarn O has highly intention to inherit this subject for the real owner who has highly belief too. “Billionaire Doll” has reliable performance to emphasize on wealthy purpose for the owner. He can truly support and help the owner effectively especially finding money, calling luck and opening fortune.

Phra Arjarn O had continuously blessed “Billionaire Doll” for 9 months. (3 months in Hiso Oil, 3 months in Alien Oil, 3 months in Bird On Arm Oil) “Billionaire Doll” is in the waterproof casing with “Bird On Arm Oil” together with 2 pieces of mystical silver Takrud to boost the ability & performance. There is no ghost or scary material in this amulet. “Billionaire Doll” will always bring beneficial thing or whatever the owner makes a wish. If the owner offers him some dessert & fragrant flower or share merits to him, he will be stronger & smarter.

💁‍♀️Made 20 Pieces Only.!!

126 views12 comments
bottom of page