top of page

Commanding Sky Finger.

ดัชนีสั่งฟ้า, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์


1นิ้วที่สะกดสยบโลกให้น้อมบังคม


1นิ้วที่เรียกได้ทุกสิ่งที่ใจปรารถนา


1นิ้วที่สั่งให้ใครมานอนแนบอกในยามนิทรา


1นิ้วที่ชี้เมื่อไหร่กาลเวลาต้องหยุดเดิน


1นิ้วที่สิ่งใดเป็นเป้าต้องปฏิบัติตามคำบัญชา


ที่สุดแห่งการชี้ที่ทรงอำนาจ อานุภาพสะกดฟ้าสะกดดิน ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ ชี้คนใจร้ายให้กลายเป็นคนมีใจ ชี้สัตว์มิพิษให้สิ้นฤทธิ์ชีพิตักษัย ชี้สิ่งที่ฝันให้เป็นความจริง


อานุภาพและวิธีใช้:


1.ใช้ชี้ออกเพื่อเรียกทรัพย์เรียกลาภเงินทองชี้ออกให้เข้ามา ชี้ออกไปนอกบ้านนอกร้านเรียกคนเรียกลาภมา


2.ใช้ชี้ด้านเมตตามหาเสน่ห์ชี้คนทีเราชอบที่พึงใจให้สะกิดใจสงสัยรักเรา ชี้ใส่คนที่หมายปอง


3. ใช้ชี้เป็นอำนาจปรกครองบริวารให้เชื่อฟังยำเกรงไม่ก้าวร้าว ชี้ไปทางบริวารคนใกล้ชิด จงรักภักดีนัก


4. ใช้ชี้ออกให้ภูตผีเกรงกลัว เรียกได้ว่าชี้ได้ดั่งใจ อยากได้เงินได้ทองชี้ อยากได้คนรักจักชี้ อยากได้อำนาจบริวารก็ชี้ ขับไล่สิ่งไม่ดีก็ชี้


นอกจากจะมี "คาถาพิเศษเฉพาะ2บท" มอบให้แล้ว ยังมีคาถาบทสวดเฉพาะเรื่องตามแต่ผู้ใช้ปรารถนา เช่น ชี้เรียกลาภ, ชี้ให้เป็นเมตตา, ชี่ให้มีอำนาจบริวาร, ชี้ให้ภูติผีเกรงกลัว หรือชี้เพื่อเป็นสารพัดนึก


Commanding Sky Finger by Phra Arjarn O, Phetchabun.


1 Finger To Suppress The World Bows.


1 Finger To Call Everthing Come.


1 Finger To Command Someone To Sleep Beside.


1 Finger To Stop The Time.


1 Finger To Order Everyone To Follow.


The most powerful pointing finger like as the finger that can control sky and ground. Point the heartless person to be sympathetic person. Point the poisonous animal to be dead. Point the dream to be real.


Functions & Using Method:


1. Use to call money and wealth.


2. Use to point the beloved person to make that person think of you and missing you all the time.


3. Use to point subordinates to obey you.


4. Use to point the ghost or spirit to be afraid of you.


Moreover, there are 4 Kathas and "2 special Kathas" provides for the owner that can be used to command everything you want.


53 views6 comments
bottom of page