top of page

Gift Set for Building Pavilion


🐲🤴#ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช🤴🐲

หากย้อนขึ้นไปถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ลงไป ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชจะปรากฏในลักษณะเป็นตะกรุด 3 ดอก ประกอบด้วยตะกรุดพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เรียกรวมว่าตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช ซึ่งมีแพร่หลายมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า และหลังจากนั้นมาก็มีปรากฏอยู่กระจัดกระจายในหลายสำนัก


ซึ่งตำราการสร้างตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชได้กระจายออกจากอยุธยาเป็นส่วนมาก ในตำราหนึ่งปรากฏว่ามีการรวมพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, และพระสังฆคุณ ทั้ง 216 อักขระไว้ทั้งหมด


ส่วนตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชอย่างที่พบเห็นกันบ่อยๆ ซึ่งพระอาจารย์โอ พุทโธรักษาได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ เป็นตำราที่สอบทานกันในหลายแห่ง ดังที่ปรากฏในสายวัดประดู่ทรงธรรม และสายวัดพระญาตินั้น ว่ากันว่าเกิดจากการรจนาของเจ้าคุณดิษฐ์ วัดประดู่ทรงธรรม ผู้ลงตะกรุดถวายสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า ต่อมาตำรานั้นปรากฏตกทอดมายังหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จนถึงหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ซึ่งอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ท่านได้เล่าเรียนเพิ่มเติมจากหลวงพ่ออั้น และอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ตามประวัติที่เคยได้รับฟังมา โดยในตะกรุดได้ลงอักขระบทพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, ส่วนพระสังฆคุณได้ลงไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น


ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชของอาจารย์เทพย์ ในบันทึกที่ปรากฏไว้ที่ท่านทำพิธีมหาจักรพรรดิ์ครั้งแรก เริ่มต้นเมื่อพ.ศ .2497 พิธีปวเรศใหญ่ พ.ศ. 2498 พิธีปวเรศน้อย และ ที่โด่งดังที่สุด ที่ทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบให้ท่านผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นคือ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อนจะเลื่อนขั้นเป็นถึงผู้นำสูงสุดของประเทศ


ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชของอาจารย์เทพย์ทำมากที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2515 ณ วัดพระศรีมหาธาตุพิษณุโลก ซึ่งเมื่อก่อนตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช 1 ดอก สามารถแลกทองคำได้ 6 บาท ในปัจจุบันนั้นจะหาดูตะกรุดที่ลงแบบนี้ได้ยากยิ่ง พระอาจารย์โอท่านใช้ความวิริยะพากเพียรฝึกฝนอยู่นานจนชำนาญ จึงได้จัดสร้างขึ้นมาจำนวนหนึ่งและแจกจ่ายให้เฉพาะลูกศิษย์วงในใกล้ชิดใช้กัน ได้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์จนมั่นใจ จึงได้ทำขึ้นมาในครั้งนี้แบบเต็มพิธี ตั้งใจทำเป็นพิเศษใช้เวลายาวนานมาก


โดยวิธีการนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 จนมาแล้วเสร็จในวันที่ 18 มีนาคม 2561แล้วนิมนต์พระสงฆ์9รูปทำการเจริญบทสวดพระมหาสมัยสูตร, พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพระปริตร12ตำนานเป็นพิเศษติดต่อกันเป็นเวลา 9 วันติดต่อกัน จนถึงวันเสาร์ห้าที่ 31 มีนาคมอีกด้วย แล้วพระอาจารย์โอก็ยังอธิษฐานจิตต่อเรื่อยมาจนมาฉลองในวันที่ 15 เมษา 2561 ถือฤกษ์วันพญาวันจึงนับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างได้ยากยิ่งพร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆอีกมากมาย


‼️คุณวิเศษที่ได้รับจากการบูชาหรือมีไว้ติดตัวนั้นมากมาย เรียกได้ว่าเป็นยันต์ครอบจักรวาล

⚠️-อนึ่งถ้ากุลบุตรผู้ใดจะใคร่ปรารถนาลาภยศ ให้ลงมหายันต์นี้ใส่แผ่นหินก็ได้ แผ่นทองคำ แผ่นทองแดง แผ่นเงิน หรือแผ่นตะกั่วก็ได้ เอาแช่น้ำบูชาไว้ ยิ่งแช่ในขันสัมฤทธิ์ยิ่งดีนัก เอาน้ำนั้นกินบ้าง ใส่ศีรษะบ้าง ลูบหน้าบ้าง บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและทั้งอายุก็ยืนยาว บังเกิดลาภยศตามแต่จะพึงปรารถนา อธิษฐานเอาเถิดจะ สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

⚠️-ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้เอาพระยันต์นี้ลงทำเป็นตะกรุดผูกเอวไว้ ให้รูดตะกรุดไว้ข้างหน้า ใครเห็นใครกลัว ใครเห็นใครรักแล ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนี้ไว้ข้างหน้า อธิษฐานว่าจะเอาเท่าไรพึงเอาเท่านั้นเถิด พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ ได้ดังความปรารถนา ไม่แพ้แก่การพนันแล

⚠️-อนึ่งถ้าจะให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาของเรา หรือจะทำการค้าขายให้ขายสินค้าได้คล่อง ๆ ให้เอามหายันต์นี้ลงใส่ผ้าขาว ทำเป็นธงปักไว้ ลมพัดไปทางไหน ผู้คนหลั่งไหลมาทางทิศนั้นแล หรือจะทำเป็นตะกรุดแช่น้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้ ซื้อง่ายขายคล่อง แลถึงแม้ว่าผีเข้าอยู่ ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรม ผีก็หนีออกไปสิ้น

⚠️-ถ้าจะประจัญด้วยข้าศึก ให้ลงพระมหายันต์นี้ทำเป็นธงใส่ในผืนผ้าขาว แล้วอธิษฐานยกธงโบกขึ้นไปทางทิศไหน ข้าศึกแตกหนีไปทางนั้น ธงนี้เอาบูชาไว้กับบ้านเรือนใด กันเสนียดจัญไร กันฟ้าและกันไฟก็ได้แล

⚠️-ถ้าจะกันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ ให้เอากรวดและทรายมา เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนั้นประพรมกรวดทรายเข้า แล้วเอากรวดทรายนั้นหว่านล้อมให้รอบบริเวณบ้านเรา อธิษฐานขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราเข้ามาเหยียบถูกกรวดถูกทรายที่เราหว่านโปรยไว้ จะต้องบังเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาแล อุปเท่ห์มหายันต์นี้มีมากมายเหลือจะคณานับ ใช้ได้ทุกประการรายละเอียดต่างๆกล่าวอ้างมาจากตำราและวิชาและพยานต่างๆที่ได้เอามาจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้


🐲🤴Great Emperor Takrud.🤴🐲

The functions and benefits that the owner will get from this Yant is more than words so, all magic masters praised this Yant to be “Universal Yant”.

⚠️-This Yant can be written on the stone plate, gold plate, copper plate, silver plate or lead plate before soaking in the water. That water will be blessed to be holy water to bath for clearing illness, fulfill wish, wealth and honour.

⚠️-This Yant can be used to make a Takrud to wear on waist. Put this Takrud in front, people around will love and be afraid of offending. It can be used to pray for victory in gambling game also.

⚠️-This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the wind flow pass through the holy flag, people will come. Moreover, this Yant also can be used to make a Takrud for soaking in the water, that water can be used to spray items for good sale. Furthermore, the holy water from this Yant can use to exorcise also.

⚠️-This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the holy flag was shaken to which direction, all enemies in that way will be defeated. This holy flag also can protect home for danger such as fire or thunderbolt.

⚠️-This Yant can be used to make a Takrud before soaking in the water and then use that holy water to spray gravel. That gravel can be used to scatter around home place. If the thief or bad person step on that those gravel, they will face with disaster.

55 views20 comments
bottom of page