top of page

God of death Burning human’s heart takrud

💕👹ตะกรุดมนต์พระกาฬผลาญหัวใจมนุษย์👹💕

🔮😈รุ่น “ขืนใจรัก”😈🔮

⚠️จัดสร้างทั้งสิ้น 20 ดอกเท่านั้น

⚠️ราคา 56,000 บาท

หลังจากที่พระอาจารย์โอจัดสร้างตะกรุดมนต์พระกาฬผลาญหัวใจมนุษย์ รุ่นแรก ออกให้บูชาในปีพ.ศ. 2558 ไว้เพียง 19 ดอก ซึ่งก็มีเจ้าของตัวจริงมาบูชาไปหมดภายในระยะเวลาอันสั้น จึงมีผู้ที่สนใจที่พลาดโอกาสสอบถามกันเรื่อยมา ว่าเมื่อไหร่จะมีมาให้บูชาอีก พระอาจารย์โอท่านได้ยินคำเรียกร้องเข้าหูอยู่หลายๆครั้งในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ใจท่านก็ยังไม่คิดอยากจะสร้างรุ่นใหม่ออกมา เพราะอานุภาพของตะกรุดมนต์พระกาฬผลาญหัวใจมนุษย์นี้ เรียกได้ว่า “รุนแรงไร้ความปราณี”

อย่างไรก็ดี เมื่อถึงปีนี้คงถึงเวลา พระอาจารย์โอจึงขอสร้างบูชาครู ตามวิถีแห่งศิษย์มีครู ที่ต้องสืบสานวิชา โดยจัดสร้าง ทั้งหมด 20 ดอก และให้ชื่อรุ่นว่า “ขืนใจรัก” โดยใช้มวลสารบางส่วนที่เหลือจากรุ่นแรก และมวลสารลับพิเศษในห้องพิธีที่พระอาจารย์โอหวงแหนอีกหลายชนิด เพื่อก่อกำเนิดเป็นตะกรุดที่ได้ชื่อว่ามีเสน่านุภาพโหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดในปฐพี จากวิชา “มนต์พระกาฬผลาญหัวใจมนุษย์” เจ้าของตำนาน “หากไม่รัก จักต้องตาย”

ตะกรุดมนต์พระกาฬผลาญหัวใจมนุษย์นี้ ในตำราได้กล่าวไว้ว่ามีพุทธคุณอันวิเศษ สามารถอธิษฐานใช้ได้สารพัดประการเลยทีเดียว เช่น

💕-หากจักปรารถนาอยากเป็นที่รักที่พึงใจแก่ผู้คนทั้งหลาย ให้นำตะกรุดพกอาราธนาติดตัวไปจักบังเกิดเป็นที่เสน่หาเมตตาแก่ผู้คนทั้งหลาย

💕-หากจักปรารถนาใครเป็นกรณีจำเพาะ ให้พึงบูชาตะกรุดด้วยดอกไม้3สี, ธูป3ดอก, เทียน2เล่ม, หมากพลูบุรี่, ปลาเค็ม, ข้าว และน้ำ เมื่อบูชาตะกรุดด้วยเครื่องบูชาที่กล่าวมาข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้นำกระดาษหรือใบรักซ้อนมาลนเทียนพอสลด แล้วเขียนชื่อบุคคลผู้นั้นสอดไว้ในตะกรุด ก่อนนำตะกรุดไปวางไว้ใต้ผ้าปูที่นอน โดยต้องวางให้ตรงกับบริเวณช่วงหัวใจ แล้วจึงนอนทับตะกรุด ก่อนบริกรรมคาถาจนกว่าจะหลับ ในตำราว่าไว้ว่าให้ทำติดกัน7วัน บุคคลนั้นจะเห็นแต่หน้าเรา จิตใจเขาจะพะว้าพะวังและเกิดรักลุ่มหลงถึงแม้นจะเกลียดกันมาก่อน ก็จะทั้งรักทั้งเกลียด จนเลิกเกลียดในที่สุด

💕-หากจักปรารถนาให้ศัตรูหรือปรปักษ์ที่เกลียดชังกลับกลายมาเป็นมิตร ให้เขียนชื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดทุกคนใส่กระดาษแล้วสอดไว้ในตะกรุด บุคคลเหล่านั้นจักเกลียดเราได้ไม่นานเพราะถ้าขืนไม่ละเกลียด บุคคลเหล่านั้นจะมีอันเป็นไป

💕-หากจักปรารถนาให้คดีความหรือเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆจบลงโดยง่าย ให้เขียนชื่อบุคคลผู้นั้นใส่ในตะกรุดแล้วจึงบูชาด้วยเครื่องบูชาอันประกอบไปด้วยดอกไม้3สี, ธูป3ดอก, เทียน2เล่ม, หมากพลูบุรี่, ปลาเค็ม, ข้าว และน้ำ ก็จะมีเหตุให้พ้นคดีความอย่างอัศจรรย์

💕-หากจักปรารถนาโชคลาภเงินทอง ให้บูชาตะกรุดด้วยเครื่องบูชาอันประกอบไปด้วยดอกไม้3สี, ธูป3ดอก, เทียน2เล่ม, หมากพลูบุรี่, ปลาเค็ม, ข้าว และน้ำ ทุกวันพระหรือทุกๆวัน ขอกับพระกาฬเจ้า จะบังเกิดโชคลาภวาสนาเงินทองอย่างไม่คาดฝัน


💕👹God Of Death Burning Human’s Heart Takrud👹💕

🔮😈Batch “Rape To Love”😈🔮

⚠️Made only 20 pieces.

⚠️price 56,000 baht.

Since Phra Arjarn O made God Of Death Burning Human’s Heart Takrud 1 st Batch in B.E.2558 and released for rent only 19 pieces, there are real owners took all of them within short period already. Therefore, there are many believers who missed that chance always ask Phra Arjarn O that when this Takrud will be released again. Phra Arjarn O heard those believer’s wants many times during these 2 years but, he still did not want to make new batch of this Takrud because its power is “Truly Aggressive & Merciless”.

However, in this year Phra Arjarn O decided to make this Takrud again for showing respect to the magic masters as a good student who has to inherit subject by making 20 pieces of God Of Death Burning Human’s Heart Takrud and named this batch to be “Rape To Love”. The materials that were used to make this batch are some of materials that left from the previous batch mixed together with some secret materials in the ceremony room that Phra Arjarn highly cherish. Born to be the Takrud that was praised to be one of the most ruthlessly charming amulet on the earth from the subject named “God Of Death Burning Human’s Heart” the owner of ledendary sentence “If Don’t Love, Must Be Dead”.

God Of Death Burning Human’s Heart Takrud was inscribed in the magic scripture that there are many holy functions that the owner can use to pray as followed:

💕-If you want to be loved and impressive by others, just carry this Takrud with you is effective.

💕-If you want to dominate the targeted person’s mind, you have to pay respect to this Takrud by offering 3 colors flower, 3 incenses, 2 candles, 1 box of cigarette, salted fish, rice and water. After that, using a piece of paper or black-varnish tree’s leaf to write the name of the targeted person and then put the paper inside the Takrud. After that, take the Takrud lay under the coverlet (For this step, please notice that when you sleep on the bed, your heart is upon the Takrud that you lay under the coveret). Furthermore, you have to sleep upon the Takrud and pray Katha until you sleep for 7 nights continuously follow the magic scripture. The targeted person will always see your face and think of you in mind, that person will fall in love and impress you even that person ever hates you before.

💕-If you want to change the enemies to be your friends, just write those enemies name on a paper and put inside the Takrud. Those enemies cannot hate you for a long time because if they don’t refrain their hate, they will suffer a lot until die.

💕-If you want to terminate the lawsuit, just write the name of that person on a paper and put inside the Takrud and then pay respect to this Takrud by offering 3 colors flower, 3 incenses, 2 candles, 1 box of cigarette, salted fish, rice and water. The lawsuit will end well.

💕-If you want to pray for wealth and luck, you have to pay respect to this Takrud by offering 3 colors flower, 3 incenses, 2 candles, 1 box of cigarette, salted fish, rice and water once a week or everyday so, wealth and luck will come unexpectedly.


198 views32 comments
bottom of page