top of page

Love Lasso Charming Catcher ตะกรุดโซ่ตรึงใจใยมัดจิตพิษสวาท


💘⛓#ตะกรุดโซ่ตรึงใจใยมัดจิตพิษสวาท(รุ่น.2), พระอาจารย์โอพุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

‼หนึ่งในตะกรุดมหาเสน่ห์ที่ทรงอานุภาพและมีอาถรรพ์รุนแรงที่สุดเท่าที่พระอาจารย์โอเคยจัดสร้างมา

#แม้ต่ำชั้นติดเตี้ยเลียดิน

#จะภิญโญโสภิณเทียมฟ้า

#ถึงต่ำศักดิ์อย่างตะกั่ว

#แต่แวดล้อมด้วยสุวรรรณอันล้ำค่า

#หากอ้ายอีคนใดดูถูกดูแคลน

#จะโดนมนต์อย่างแรงหนักหนา

🔮1.#ตะกั่วจากโกศเศรษฐี

-เป็นโกศของเศรษฐีผู้มีอันจะกินเมื่อมีชีวิตอยู่9 ท่านถือเป็นที่สุดแห่งมวลสารและเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้"ตะกรุดโซ่ตรึงใจใยมัดจิตพิษสวาท" รุ่น.2นี้ช่วยเหลือผู้เป็นเจ้าของให้ร่ำรวยมั่งมีไปตราบเท่าสังขารนี้จะเป็นขี้เถ้าอยู่ในโกศเป็นเศรษฐี9 ชั่วโคตรเป็นยอดแมว9 ชีวิต

🔮2.#ตะกั่วแห่งพันธะสัญญาสมัยทวาราวดี(โซ่ล่ามวิญญาณ)

-เป็นโซ่ที่มีอาถรรพ์รุนแรงมากจนไม่มีใครสามารถครอบครองได้มีคนนำมาถวายพระอาจารย์โอพระอาจารย์โอเห็นว่าอาถรรพ์ของโซ่นี่แรงกล้านักหากนำแรงอาถรรพ์ของมันมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานทางบวกให้แก่วัตถุมงคลก็จะเกิดคุณประโยชน์และอานุภาพมากมายมหาศาล

🔮3.#ตะกั่วจากอวนดักปลา

-เป็นอวนดักปลาที่ทำมาจาก"ตะกั่ว" และเคยถูกใช้งานจริงในทะเลมายาวนานมีคราบไขเกาะทั่วพื้นผิวแสดงถึงความเก่าและต้องมีเคล็ดลับเฉพาะในการเอามาคือคนที่ไปเอาต้องแก้ผ้าและคลานไปเอาโดยใช้ปากคาบมาและต้องใช้วิธีขโมยมาเท่านั้นเป็นเคล็ดว่าคนที่จะแก้ผ้าเดินโทงเทงในที่สาธารณะได้ต้องเป็นผู้ไร้ยางอายอย่างสุดขั้วดังนั้นหากนำมาเป็นมวลสารในการทำวัตถุมงคลแล้วไซร้จะบังเกิดอานุภาพทางเสน่หาอย่างรุนแรงเรียกว่า“รักหลงแบบไร้สติ”เลยทีเดียวทั้งยังเกี่ยวทรัพย์ดูดการงานการเงินมีไว้รับรองการงานเข้าไม่ขาดสายพกไว้จะมีแต่เงินทองเข้ามาหาคอยดักจับจิตจับใจมนุษย์หญิงชายทั้งหลายให้เข้ามาสู่

พระอาจารย์โอได้นำตะกั่วที่ได้จากของอาถรรพ์ทั้ง3ชนิดมาหลอมรวมกันแล้วไล่เอาตะกันออกจนได้เนื้อตะกั่วบริสุทธิ์รีดเป็นแผ่นก่อนนำมาจารยันต์จากสุดยอดวิชาอีก5 ยันต์ทีละดอกอย่างพิถีพิถันใน"ฤกษ์ใบตองเลื่อม" หรือ“ฤกษ์เสาลงหลุม” คือฤกษ์สำคัญในการส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องหอดั่งคำกล่าวที่ว่า"คู่บ่าวสาวชื่นมื่นสุขอุราจากค่ำทิวาสู่เช้าอำไพฟ้าเหลืองทองอร่ามเรืองรองใบตองเลื่อมสะท้อนแสงตะวัน" เป็นฤกษ์แห่งความสุขของค่ำคืนแห่งความรักที่จะเป็นที่จดจำของคู่รักไปตราบนานเท่านานซึ่งในฤกษ์ๆหนึ่งจะจารได้เพียง1 ดอกเท่านั้น

💗⛓Love Lasso Charming Catcher Takrud. (2nd Batch) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

‼️One of the most powerful & mystical charming Takrud that Phra Arjarn O has ever made.!!

“Even the humble person as a soil,

Will be high-rise as the sky.

Even be worthless as lead

but, will be surrounded by precious gold.”

The material of this Takrud made from 3 types mystical Lead belowed:

🔮1.Lead from millionaire’s cinerarium.

-It is the old cinerarium of the 9 millionaires who are very wealthy when they still alive. Therefore, these 9 Billionaire's cinerariums are the best, the great, the topmost, and the peak of material that make this "Love Lasso Charming Catcher" (2nd Batch) can support the owner to be super rich as long as their body & bone become ashes in the cinerarium. Rich for 9 generations and live like a "9 Lives Cat."

🔮2.Lead from agreement of Dhavaravati Kingdom. (Soul Lasso)

-This lead lasso is full of mystical power until no one can own. One day, a man offered this lead lasso to Phra Arjarn O. When Phra Arjarn O saw it, he realized that this lead lasso is very powerful so, if use its mystical power transfer to be the positive power, it will make that amulet being strong.

🔮3.Lead from fish net.

-The fish net made of "Lead" that had been used by the fishermans for a long time to catch fishes in the sea. There is stain covering on the surface showing its oldness. This is the special fish net that must be took by special method because the fish net must be stolen by the bare assed person. The bare assed person must creep to the fish net and use his mouth to get it. In the magic scripture said that this special fish net will be a great material for making amulet because whatever amulet that made from this material will has the super special charming power which can make people “Love Without Consciousness” like as the bare assed person who lack of consciousness also. Moreover, it will hook money, attract work, and trap people mind.

Phra Arjarn O used these 3 kinds of lead that got from 3 kinds of mystical item to melt together and then compress to be a plate before wrote 5 special Yants on it step by step in the "Shiny Banana Leaf Auspicious Time" is the suitable time to send newly wedding couple into the room. There is a sentence describe that " The happiness time of the newly wedding couple, since the moon raise up till the sun raise up. The yellow sunlight shine on the shiny banana leaf and reflect the sunlight to the newly wedding couple's eyes." Therefore, it is the happiness time of the memorable night that the newly wedding couple will never forget.

151 views10 comments
bottom of page