Mae Punturat 6hands แม่พันธุรัตน์6กร

👸 #แม่พันธุรัตน์6กร, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

👐#2กรกวักทรัพย์

👐#2กรร่ายมนต์จินดามณี

👐#2กรถือถุงเงินถุงทอง

💰#ยามเศรษฐกิจฝืดเคือง มีไว้บูชาจะคล่องตัว!!

เป็นรูปหล่อขนาดพกพาของแม่พันธุรัตน์ หรือ "แม่นางโกย" ผู้เป็นเจ้าแห่งการโกยทรัพย์ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเพื่อกวักโกยโชคลาภและเงินทองสู่ผู้บูชา สร้างจากชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ


บูชาไว้ภายในบ้านเรือนเคหะร้านค้าจะนำพามาซึ่งโชคลาภ ช่วยเรียกเงิน เรียกทอง การพนันขันต่อ เจรจา ค้าขายดีมาก เมตตามหานิยม การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ช่วยหนุนนำให้ผู้บูชาได้รับความสำเร็จอย่างงดงามและโดดเด่นเหนือผู้อื่น มีชะตาชีวิตสุขสบาย การงานฐานะมั่นคงร่ำรวย และอุดมด้วยชื่อเสียงลาภยศอย่างรวดเร็ว รับรองว่าผู้บูชาจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับแม่พันธุรัตน์รัตน์รุ่นนี้


พระอาจารย์โอปลุกเสกมานานด้วยวิชาทางโภคทรัพย์โชคลาภ และสุดยอดวิชาของแม่พันธุรัตน์คือ "มนต์ออกบ่อซึมทราย" เดิมทีมนต์ออกบ่อซึมทรายนั้น เป็นหนึ่งใน 128 มนต์เก่าแก่โบราณอันวิเศษของแม่พันธุรัตน์ที่แม่พันธุรัตน์(แม่นางโกย)จะใช้ในการควบคุมบ่อเงิน และบ่อทองภายในวังของท่าน ที่น่าอัศจรรย์คือบ่อทั้งสองจะมีน้ำเงินน้ำทองไหลซึมออกมาตลอดเวลาไม่มีหมดและไม่มีวันแห้ง ตามตำนานได้เล่าไว้ว่าพระสังข์ทองก็เคยได้ชุบตัวที่บ่อเงินบ่อทองนี้เช่นกัน


คนโบราณสมัยก่อนจะมีภูมิปัญญาในการหาแหล่งน้ำไว้ใช้สอยกัน เช่นการตักน้ำจากบ่อซึมทราย เพียงขุดตื้นๆก็จะเจอน้ำที่ซึมออกมาออกมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องลำบาก ตักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด จนเกิดเป็นสำนวนที่ว่า “น้ำซึมบ่อทราย” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ตักตวงได้ไม่มีวันหมดสิ้น ค่อยเป็นค่อยไปหาได้อยู่เรื่อยๆ หรือมีโชคลาภเงินทองเข้ามาอยู่ตลอดเสมือนหนึ่งน้ำที่ซึมออกมาจากบ่อทรายถ้าเอาขันไปตักน้ำก็จะแห้งไปซักพักน้ำก็จะซึมกลับมาเหมือนเดิมฉันใดฉันนั้น


⚠️จัดสร้างทั้งหมด 2 เนื้อ:

💁‍♀️1. เนื้อเงินอาถรรพ์ บูชา 9,000 บาท (มีตะกรุดแก้วจินดา และจารยันต์พิเศษใต้ฐาน)

-สร้างจากเงินอาถรรพ์หลายชนิดอาทิเช่น:

*เงินรางตีนปลิง

-เครื่องรางวัตถุมงคลชนิดนี้เป็นของชั้นสูงที่แต่ละเผ่าพันธุ์ได้ยกย่องสรรเสริญให้เป็นของมงคลล้ำค่า แต่ละกลุ่มชนจะหวงแหนและเทิดทูนเคารพบูชาเครื่องรางชนิดนี้ประดุจดั่งบรรพบุรุษของตน จะถูกมอบส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูกอันเป็นที่รักเท่านั้น เพราะเครื่องรางชนิดนี้เป็นศาสตร์โบราณว่าด้วยการสืบทอดแห่งทายาทเศรษฐี ดังนั้นจึงเป็นของที่ถูกปิดบังสงวนไว้เฉพาะในสายเลือดและหาได้ยากยิ่ง

เป็นหนึ่งในเครื่องรางแห่งมงคลค้ำคูนสูงสุดที่คนในสมัยก่อนจะใช้เป็นเครื่องพิธีในการเซ่นสรวงกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษของตนเองในช่วงเริ่มต้นของปี เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกและกสิกรรมต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่อาจจะเรียกเครื่องรางชนิดนี้ว่า “ปู่ย่าผีลั้ว” ซึ่งคำว่าผีในที่นี้ไม่ใด้หมายถึงภูติผีปีศาจที่น่ากลัว แต่หมายถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

เครื่องรางชนิดนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความนอบน้อมต่อบรรพชน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษของตนเพื่อไม่ให้หลงลืมรากเหง้าแห่งตนเอง เพราะความกตัญญูถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคนดี เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกของผู้ที่ยังเจริญและปัญญาชน ดังที่โบราณจารย์ท่านเคยได้กล่าวว่า “บุตรใดบูชาคุณบิดามารดา บุตรนั้นยังไว้ซึ่งความเจริญ”

*เงินพดด้วง

-เงินพดด้วง ถือเป็นของมงคลที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณ เพราะกล่าวกันว่าการหล่อหลอมเงินกระสาปน์ของไทย แต่ก่อนนั้นจะมีการนิมนต์เชิญพระเถระและคณาจารย์มาทำพิธีในขณะหล่อหลอมเงินตราเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้เพราะโบราณท่านถือว่าเงินเป็นของมีค่า เป็นของสูงที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้ใช้ และเป็นตัวชี้วัดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและสุขสบายในชีวิตได้อย่างชัดเจน

และจะเห็นได้ว่าตราที่ตอกประทับลงบนเงินพดด้วงเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายอันเป็นมงคลแทบทั้งสิ้น โดยสมัยก่อนเวลาเศรษฐีผู้มีอันจะกินต้องการจะปลูกบ้านสร้างเรือนใหม่ มักจะนิยม “ทำอาถรรพ์” ไว้เพื่อให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่อันร่มเย็น และอยู่แล้วร่ำรวย ซึ่งการทำอาถรรพ์ที่ว่านี้ ก็คือการนำ “เงินพดด้วง” รวมถึงของมีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองต่างๆใส่ไว้ในกล่องแล้วฝังไว้ที่ตรงสะดือบ้าน คล้ายกับการวางศิลาฤกษ์เพื่อความถาวรมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ว่ากันว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมัน แห่งอาณาจักรเขมร กษัตริย์จะทรงขุดหลุมด้วยตนเอง เพื่อนำทรัพย์สมบัติและของอันเป็นมงคลต่างๆใส่ไว้ในหีบเงินหีบทองใส่ลงไปในหลุมก่อนที่จะดำเนินการสร้างปราสาทต่อไป

พระอาจารย์โอได้รับเงินพดด้วงนี้มาจากนักสะสมของเก่าท่านหนึ่ง ที่ได้เจออยู่ในกล่องตอนขุดหาของเก่า พระอาจารย์โอจึงได้เก็บไว้ในขันครูเพื่อเป็นเครื่องบูชาครู และเพิ่มแรงครูให้แรงยิ่งขึ้น

*เงินกูบ

-เป็นเงินโบราณชนิดหนึ่ง แต่เงินกูบชิ้นนี้พิเศษกว่าชิ้นอื่นๆตรงที่ว่า ได้ถูกใช้ในพิธีกรรมโบราณ โดยจอมขมังเวทย์รุ่นเก่า ส่วนหนึ่งในพิธีคือการใช้ "เลือดไก่" หยดลงไปที่เงินกูบชิ้นนี้นั่นเอง จะสังเกตุได้จากคราบเลือดสีแดงที่แห้งติดอยู่ เป็นของดีที่มีอาถรรพ์ในตัว ถูกส่งทอดต่อมือจากรุ่นสู่รุ่น หลายยุคหลายสมัย


💁‍♀️2. เนื้อชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ 1,600 บาท