top of page

Make Money Incense Stick


🕯👼#ธูปมหาลาภ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

จุดเพื่อผลทางเจริญรุ่งเรือง และโภคทรัพย์ เรียกผู้คนที่ดี นำลาภสักการะมาสู่ และเร่งให้คำอธิษฐานสำเร็จส่งผลรวดเร็วทันใจ เคล็ดลับสำคัญคือ "ตราบเท่าที่กลิ่นไอควันธูปมหาลาภ ลอยฟุ้งสถิตในสถานที่ใด ผู้คนเงินทองจะหลั่งไหลมาไม่หยุด" นั่นหมายความว่า เมื่อธูปหมดให้จุดชุดใหม่ต่อเนื่องทันที จะส่งผลดีอย่างยิ่งยวด


"ธูป" คือตัวกลางในการส่งสาร นำคำอธิษฐาน แสดงความเคารพ ของมนุษย์ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เป็นดั่งกุญแจไขประตูแห่งโลกทิพย์ ถือเป็น1ใน3เครื่องสักการะบูชาสำคัญ ในการทำอามิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิต เป็นของที่ขาดไม่ได้ในศาสนพิธีต่างๆในหลายๆศาสนาต่อเนื่องมาหลายพันปี


สำหรับธูปมหาลาภนี้ พระอาจารย์โอท่านได้อนุรักษ์สืบสานวิธีการทำธูปแบบดั้งเดิมไว้ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มาผสมกับยอดมวลสารมงคลมหาลาภมหานิยมมากมาย อาทิเช่น ผงเฝา, ผงไม้เสาเอกโรงน้ำชา, ผงอิทธิเจ, ผงมหาราช, และผงยากันคราส โดยไม่มีการใส่สี สารเคมี หรือสารให้ความหอมใดๆ เน้นความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง เน้นความเข้มขลังเป็นหลัก


กลิ่นของธูปมหาลาภ จึงมีกลิ่นไอธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการผนวกของศาสตร์แห่งกลิ่นและเวทย์มนตร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวไร้ที่ติ เกลียวควันไร้สีสันในโลกมนุษย์ แต่ช่างทรงอานุภาพในโลกทิพย์มิติวิญญาณ

💁‍♀️บูชาห่อละ 300 บาท (หนึ่งห่อมี 100 ดอก)


🕯👼Make Money Incense by Phra Arjarn O, Phetchabun.

"Make Money Incense" will be lighted for luxuriance, wealth, attract good people and hasten the prayer’s wish to achieve as fast as possible. The special technique is that "Whenever The Smoke Of Make Money Incense Still Exist, People & Money Will Never Stop Coming." It means that don't let the smoke of Make Money Incense disappear form the place for the most effective result.


"Incense" is one Of The 3 Necessary Worshipping Tool & the top of mind offering substance. The burning of Incense can act as a doorway to spirituality for thousands of years. The burned incense may be intended as a symbolic or sacrificial offering of many religions to various deities or spirits, or to serve as an aid in prayer. It is reputed to be a method of purifying the surroundings, bringing forth an assembly of buddhas, bodhisattvas, gods, demons, and the like.


For this "Make Money Incense", Phra Arjarn O conserved the classic method of producing incense by using organic & natural materials to mix with many wealthy & auspicious materials such as Fao Powder, Pillar Of Tea House Powder, Itthije Powder, Maharart Powder, and Eclipse Barrier Medicine Powder. Therefore, "Make Money Incense" is nontoxic incense without any chemical substance or synthetic perfume because Phra Arjarn O is very care & concern on healthy purpose of the users.


"Make Money Incense" is aromatic, biotic, natural & unique incense that releases fragrant smoke when burned. It is the perfect combination between the knowledge of small & magic. The wave of smoke is colorless in human world but, mightiness in the spiritual world.

💁‍♀️Price 300 baht. (One package has 100 sticks.)

27 views11 comments
bottom of page