top of page

Reflection power


🔙🛡ชุดสะท้อนกลับ

ตะกรุดเมหรือยันต์เมยันต์กลับ

ขึ้นชื่อที่สุดทางด้าน“สะท้อนกลับ” ทั้งปกป้องคุ้มครองจากสิ่งอัปมงคลคุณไสยมนต์ดำคนคิดร้ายและยังสะท้อนกลับสิ่งที่ไม่ดีให้กลับคืนไปหาคนที่มุ่งร้ายดั่งคำกล่าวที่ว่า “ดีมาดีตอบจะบอกให้ร้ายมาร้ายตอบไม่สนใจทำมาเท่าไหร่ให้กลับไปหนักกว่าเดิม”

1.สมเด็จองค์ปฐมยันต์เมยันต์กลับFirst Lord Buddha Reflecting Aura

= สมเด็จองค์ปฐมชุดนี้หล่อจากชนวนแผ่นยันต์“ยันต์เมยันต์กลับ” ช่วยให้ผู้บูชาไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีกินไม่หมดเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆทั้งสิ่งที่มองเห็นก็ดีและมองไม่เห็นก็ดีจะแพ้ภัยตัวเองทั้งสิ้น

2.ตะกรุดเมรุ่น1 Takrud Mey batch 1

= บูชาเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายให้ออกห่างไกลตัวหมั่นปลุกคาถาภาวนาอธิษฐานอยู่เป็นประจำแล้วสิ่งไม่ดีต่างๆทั้งสิ่งที่มองเห็นก็ดีและมองไม่เห็นก็ดีจะแพ้ภัยตัวเองทั้งสิ้นหรือเมื่อคราใดที่รู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งรังควาญหรือถูกกระทำจากสิ่งเร้นรับที่ไม่พึงประสงค์ให้อาราธนาตะกรุดเมให้ช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองแล้วสิ่งใดที่ไม่ใช่ของๆเราจะถูกย้อนกลับคืนสู่เจ้าของดังเดิมเพราะตะกรุดเมเป็นเสมือน“กำลังสะท้อนของสมเด็จองค์ปฐม”

3.ตะกรุดเมรุ่น2 Takrud Mey batch 2

= ความนิยมและประสบการณ์จากผู้ใช้จริงมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่น1 พระอาจารย์โอจึงได้ตัดสินใจทำรุ่น2 ออกมาบูชาเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายให้ออกห่างไกลตัวหมั่นปลุกคาถาภาวนาอธิษฐานอยู่เป็นประจำแล้วสิ่งไม่ดีต่างๆทั้งสิ่งที่มองเห็นก็ดีและมองไม่เห็นก็ดีจะแพ้ภัยตัวเองทั้งสิ้น

4.ตะกรุดสะท้อนแสงLight Reflecting Takrud

= “ตะกรุดสะท้อนแสง” นี้นอกจากจะมี“ยันต์เมยันต์กลับ” สถิตอยู่แล้วยังมีอีกยันต์หนึ่งที่ถูกจารเพิ่มลงไปคือ“ยันต์สะท้อนแสง” เป็นอีกยันต์หนึ่งในสายองค์พระที่จะเสริมอานุภาพของยันต์เมยันต์กลับให้มีพุทธานุภาพยิ่งยวดเข้มเข้นยิ่งขึ้นประหนึ่งว่า“หากใครทำเราเจ็บ1ครั้งตะกรุดสะท้อนแสงจะสะท้อนกลับให้คนนั้นต้องเจ็บปวดรวดร้าวมากกว่าเราหลายครั้งและหลายเท่า”

5.ตะกรุดยันต์เมยันต์กลับ(รุ่นสำริดมหาสำเร็จ) Takrud Mey Reflecting Barrier (Version Fulfillment & Success)

59 views5 comments
bottom of page