top of page

กุมารเทพฤทธิ์ (ปิดทอง) Thepparit Kuman Thong (Gold cover)

 

กุมารเทพฤทธิ์, อาจารย์อินทร์แก้ว, สำนักดงพญาธรรม

ปฐมเหตุที่มาการสร้าง "กุมารเทพฤทธิ์" รุ่นนี้มาจากว่า เมื่อหลายปีก่อน ตอนที่อาจารย์อินทร์แก้ว ได้มีดำริสร้าง"สำนักดงพญาธรรม" เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับช่วยลูกศิษย์ลูกหาที่ประสบปัญหามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ

 

ในคืนหนึ่งอาจารย์อินทร์แก้วได้นิมิตว่า มีกุมารทองสองตนมาหา หน้าตาน่ารัก อ้วนท้วมสมบูรณ์ เป็นกุมารที่มีสง่าราศีงามตายิ่งนัก โดยในนิมิตนั้น กุมารตนหนึ่งได้บอกว่าตนเองชื่อ "เทพฤทธิ์" ส่วนกุมารอีกตนหนึ่งบอกว่าตนเองชื่อ"เทพมหาทรัพย์" กุมารทองทั้งสองตนนั้นได้บอกอาจารย์อินทร์แก้วว่าอยากมาอยู่ด้วย ซึ่งถ้าอาจารย์อินทร์แก้วยินยอมให้อาศัยอยู่ ก็จะช่วยอาจารย์อินทร์แก้วสร้างสำนักอย่างสุดความสามารถ ให้อาจารย์อินทร์แก้วได้มีสถานที่ในการสงเคราะห์ศิษย์ที่ยังแสวงหาที่พึ่งตามเจตรารมณ์แรกเริ่มของอาจารย์ ในนิมิตนั้นอาจารย์อินทร์แก้วได้ตอบรับคำขอของกุมารทั้งสองตนด้วยความเมตตา

 

ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน อาจารย์อินทร์แก้วก็สามารถสร้างสำนักดงพญาธรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อาจารย์อินทร์แก้วได้พินิจพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ดวงจ