top of page

ปฐมเหตุการสร้างขุนแผนใบพุทรา

ขุนแผนใบพุทรา เป็นพิมพ์พระขุนแผนที่มีลักษณะสัณฐานมนกลม มองดูคล้ายกับใบพุทรา ลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานบัวสองชั้น ที่พระเศียรมีประภามณฑลโดยรอบ ถือเป็นพระขุนแผนที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์อันมีเอกลักษณ์และความงดงามเฉพาะตัว อีกทั้งชื่อก็เป็นมงคล เพราะคำว่า "พุทรา" พ้องเสียงกับคำว่า "พุทธา" อันหมายถึงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า

ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอจึงจัดสร้าง ขุนแผนใบพุทราขึ้นมาด้วยชื่อที่เป็นมงคล มวลสารที่เป็นมงคลและพิมพ์ที่เป็นมงคล เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณศิลป์ของบูรพาจารย์ในอดีต โดยขุนแผนใบพุทรารุ่นนี้ พระอาจารย์โอตั้งใจคัดสรรมวลสารและปลุกเสกให้มีพุทธคุณเด่นไปในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม และโชคลาภเงินทองค้าขายเป็นหลัก

พระอาจารย์โอท่านได้กล่าวว่า "คนที่ห้อยขุนแผนไม่จำเป็นจะต้องเจ้าชู้เสมอไป อย่างขุนแผนใบพุทรานี้ ผู้ชายห้อยก็หล่อ ผู้หญิงห้อยก็งาม เพศที่สามห้อยก็ไฉไล บูชาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู มีคนเชิดชูนับหน้าถือตา เป็นเสน่หาตราตรึงในตัว ไปไหนไม่ต้องกลัวลำบาก เพราะมีแต่คนอยากเข้ามาช่วยเหลือ โชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาเหลือเฟือ เพราะฉันสร้างขึ้นมาเพื่อให้โลกได้จดจำ"

What Is "Khunpaen JuJuBe Leaf"?

“Khunpaen JuJuBe Leaf” was named like this because it has round shape look like “JuJuBe Leaf”. There is an image of Buddha’s Defeating Mara Action on the 2 layers lotus. Around Buddha’s head has glory radiance spread around. “Khunpaen JuJuBe Leaf” is the amulet that full of art with unique beauty. Moreover, its name in Thai also has homophony sound with Buddha’s power.

Therefore, Phra Arjarn O made this “Khunpaen JuJuBe Leaf” because its name, materials and model is auspicious. It is the way to conserve ancient art of ancient amulet also. Phra Arjarn O spent a lot of attempt to select all materials and specially bless this “Khunpaen JuJuBe Leaf” to has concentrated power in case of charm and money.

Phra Arjarn O said that “It is not necessary that the person who wears Khunpaen must be gallant because the man will be more handsome, the woman will be more beautiful, and the homosexual will be more shining when they wear this Khunpaen. This amulet will support the owner to progress in career. People around will give kindheartedness and respect to you. You will has charming aura spread around yourself that will make your life become more easier because you will not lack of help from others. Moreover, this Khunpaen will attract money and luck come to you as possible as you wish because I made this Khunpaen to be memorable for the world.”

พุทธะสาริโก พุทโธสาริกา

ด้านหลังขุนแผนใบพุทราทุกองค์ถูกจารมือด้วยยันต์พุทธะสาริโกพุทโธสาริกา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาปิโยใหญ่” เป็นวิชาที่เด่นด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภ เจรจาเกี้ยวพาราสี และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ คล้ายกับวิชาสาริกาลิ้นทอง ซึ่งจริงๆแล้วคุณวิเศษและความเร้นลับของวิชานี้ยังมีอยู่อีกมาก แต่ขออนุญาติอธิบายพอสังเขปไว้เพียงเท่านี้

Buddha Saligo & Buddha Salika.

Backside of Khunpaen JuJuBe Leaf has hand written Yant named "Buddha Saligo & Buddha Salika", this Yant also called "Mahar Piyoyai", it is the magical subject that concentrate on charm, luck, wealth, impressive speaking, courtship and accomplishment. It is quite similar to "Golden Tongue Salika". However, there are many benefits and secrets about this subject but, it is not able to be explained in public.

ขุนแผนใบพุทรา Khunpaen JuJuBe Leaf

฿300.00Price
  • 3.เนื้อมวลสารระดับพระกาฬผสมผงว่าน108

    -สร้าง 900 องค์, บูชา 300 บาท

    3. Concentrate Powder Mixed With 108 Herbal Powder.

    -Made 900 Pieces, Price 300 Baht.

bottom of page