top of page

ปฐมเหตุการสร้างขุนแผนใบพุทรา

ขุนแผนใบพุทรา เป็นพิมพ์พระขุนแผนที่มีลักษณะสัณฐานมนกลม มองดูคล้ายกับใบพุทรา ลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานบัวสองชั้น ที่พระเศียรมีประภามณฑลโดยรอบ ถือเป็นพระขุนแผนที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์อันมีเอกลักษณ์และความงดงามเฉพาะตัว อีกทั้งชื่อก็เป็นมงคล เพราะคำว่า "พุทรา" พ้องเสียงกับคำว่า "พุทธา" อันหมายถึงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า

ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอจึงจัดสร้าง ขุนแผนใบพุทราขึ้นมาด้วยชื่อที่เป็นมงคล มวลสารที่เป็นมงคลและพิมพ์ที่เป็นมงคล เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณศิลป์ของบูรพาจารย์ในอดีต โดยขุนแผนใบพุทรารุ่นนี้ พระอาจารย์โอตั้งใจคัดสรรมวลสารและปลุกเสกให้มีพุทธคุณเด่นไปในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม และโชคลาภเงินทองค้าขายเป็นหลัก

พระอาจารย์โอท่านได้กล่าวว่า "คนที่ห้อยขุนแผนไม่จำเป็นจะต้องเจ้าชู้เสมอไป อย่างขุนแผนใบพุทรานี้ ผู้ชายห้อยก็หล่อ ผู้หญิงห้อยก็งาม เพศที่สามห้อยก็ไฉไล บูชาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู มีคนเชิดชูนับหน้าถือตา เป็นเสน่หาตราตรึงในตัว ไปไหนไม่ต้องกลัวลำบาก เพราะมีแต่คนอยากเข้ามาช่วยเหลือ โชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาเหลือเฟือ เพราะฉันสร้างขึ้นมาเพื่อให้โลกได้จดจำ"

What Is "Khunpaen JuJuBe Leaf"?

“Khunpaen JuJuBe Leaf” was named like this because it has round shape look like “JuJuBe Leaf”. There is an image of Buddha’s Defeating Mara Action on the 2 layers lotus. Around Buddha’s head has glory radiance spread around. “Khunpaen JuJuBe Leaf” is the amulet that full of art with unique beauty. Moreover, its name in Thai also has homophony sound with Buddha’s power.

Therefore, Phra Arjarn O made this “Khunpaen JuJuBe Leaf” because its name, materials and model is auspicious. It is the way to conserve ancient art of ancient amulet also. Phra Arjarn O spent a lot of attempt to select all materials and specially bless this “Khunpaen JuJuBe Leaf” to has concentrated power in case of charm and money.

Phra Arjarn O said that “It is not necessary that the person who wears Khunpaen must be gallant because the man will be more handsome, the woman will be more beautiful, and the homosexual will be more shining when they wear this Khunpaen. This amulet will support the owner to progress in career. People around will give kindheartedness and respect to you. You will has charming aura spread around yourself that will make your life become more easier because you will not lack of help from others. Moreover, this Khunpaen will attract money and luck come to you as possible as you wish because I made this Khunpaen to be memorable for the world.”

พุทธะสาริโก พุทโธสาริกา

ด้านหลังขุนแผนใบพุทราทุกองค์ถูกจารมือด้วยยันต์พุทธะสาริโกพุทโธสาริกา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาปิโยใหญ่” เป็นวิชาที่เด่นด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภ เจรจาเกี้ยวพาราสี และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ คล้ายกับวิชาสาริกาลิ้นทอง ซึ่งจริงๆแล้วคุณวิเศษและความเร้นลับของวิชานี้ยังมีอยู่อีกมาก แต่ขออนุญาติอธิบายพอสังเขปไว้เพียงเท่านี้

Buddha Saligo & Buddha Salika.

Backside of Khunpaen JuJuBe Leaf has hand written Yant named "Buddha Saligo & Buddha Salika", this Yant also called "Mahar Piyoyai", it is the magical subject that concentrate on charm, luck, wealth, impressive speaking, courtship and accomplishment. It is quite similar to "Golden Tongue Salika". However, there are many benefits and secrets about this subject but, it is not able to be explained in public.

ขุนแผนใบพุทรา Khunpaen JuJuBe Leaf

฿700.00Price
 • 2.เนื้อมวลสารระดับพระกาฬผสมผงปถมังขุนแผน

  -สร้าง 300 องค์, บูชา 700 บาท

  -ฝังตะกรุดเงิน (ยันต์นะกาม12หัว, ยันต์เรียกจิต, ยันต์อังกะโลมหาลาภ, ยันต์นอโมกำเนิด)

  2. Concentrate Powder Mixed With Puttamung Khunpaen Powder.

  -Made 300 Pieces, Price 700 Baht.

  -Embedded With Silver Takrud. (Lust 12 Heads, Calling Mind, AngKaLoe, Origin Of NorMo) 

   

  ตะกรุดเงิน

  1.ยันต์นะกาม12หัว

  -เป็นยันต์เสน่ห์โบราณ ที่ในสมัยก่อนผู้ชายเจ้าชู้ที่อยากจะเป็นเสือผู้หญิงมักจะใช้สักกันที่มือ เพราะยันต์นี้มีความสามารถพิเศษอันพิสดารคือ "จับไม่ร้อง" จับใครเป็นต้องหลง จับใครเป็นต้องมนต์ จับใครก็ยินยอมมอบกายและดวงใจให้ครอบครองโดนสิเน่หา

  2.ยันต์เรียกจิต

  -"ยันต์เรียกจิต" อานุภาพแห่งยันต์นี้แรงจนถูกจารึกเป็นตำนาน เป็นหนึ่งในวิชาที่ปู่เจ้าสมิงพรายใช้เรียกจิตพระลอ เพื่อให้ตกหลุมรักพระเพื่อนพระแพงแบบหัวปักหัวปำ ขนาดฤาษีมุนีก็ยังไม่สามารถคัดถอนป้องกันพลานุภาพของยันต์เรียกจิตนี้ อย่าว่าแต่ปุถุชนคนสามัญเลย แม้นแต่เทวดาหรือราชาก็เรียกมาได้ หากถูกมนต์ของยันต์นี้ประทับไปที่ใจแล้ว เป็นต้องมนต์หลงเสน่ห์ หากไม่ได้เจอหน้าคนรักเหมือนอกจะแตกเลยทีเดียว

  3.ยันต์อังกะโลมหาลาภ

  -อังกะโลมหาลาภ ตำนานวิชาแห่งโชคลาภในยุทธจักรไสยเวทย์ มีอานุภาพมากมายทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย เสน่ห์เรียกผู้คนข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติ และความเจริญรุ่งเรืองตามศาสตร์วิชาโบราณ จากสายวิชาวัดปากคลองมะขามเฒ่า ที่พระอาจารย์โอ พุทโธรักษาได้เรียนมาจากอาจารย์ผจญ น้อยรอด (อาจารย์เล็ก เฮกังกิงอังกะโลมหาลาภ) ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งวิชาหินเบาเก้าเฮอันลือลั่น

  อาจารย์ผจญ น้อยรอดท่านจะถนัดและชำนาญในวิชาอังกะโลมหาลาภมาก ท่านได้กล่าวไว้ว่าวิชาอังกะโลมหาลาภนี้เป็นวิชามหาโชคลาภ, มหาจำเริญและมหารุ่งเรืองขั้นสูง ซึ่งมีทั้งหมด 3ขั้นด้วยกัน แต่โดยทั่วไปจะรู้จักกันเพียงขั้นที่1โดยขั้นที่ 2และ 3จะเป็นขั้นที่หวงแหนและปิดบังมาก จึงไม่ค่อยมีผู้รู้และทำได้จริงตามตำราครบถ้วนสมบูรณ์เท่าใดนัก

  อาจารย์เล็กท่านได้ถ่ายทอดวิชาอังกะโลครบทั้ง3ขั้นให้ไปเพียง2ท่านเท่านั้นคือ พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา และหลานของอาจารย์เล็ก ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าวิชาอังกะโลมหาลาภนี้ก่อให้เกิดปาฏิหารย์ราวกลับพลิกชีวิตคนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวจนเป็นที่เล่าขานในหมู่ศิษย์อย่างมากมาย ดังคำกล่าวที่ว่า “คนยากไร้จักได้เป็นเศรษฐี เศรษฐีจักได้เป็นคหบดี คหบดีจักได้เป็นขุนนาง ขุนนางจักได้เป็นราชา ราชาจักได้เป็นจักรพรรดิ”

  4.ยันต์นอโมกำเนิด

  -เป็นยันต์เสน่ห์ตับล่างอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชา ว่าด้วยการกำเนิดแห่งกามโลกีย์และการเสพสังวาส อันเป็นโลกียวิสัยของมนุษย์ชายหญิง

  Silver Takrud.

  1. Lust 12 Heads.

  -This is the ancient charming Yant that in the former times the gallant boy who want to be Casanova would tattoo this Yant on the hand. Because this Yant has special talent to change the normal hand to be the "Passion Hand" that whoever got touched by this hand will be fascinated in love, fall into the passion space and willing to offer body and heart to the owner of "Passion Hand".

  2. Calling Mind.

  -“Calling Mind Yant” is very powerful in case of hypnotize and calling a person’s mind. This Yant was belonged to Pujaw Samingprai in the legend that he used to call Phra Lor so, Phra Lor fall in love with Phra Peuan and Phra Pang until unable to turn one's head up. Even Lersi MuNi, the skillful Lersi could not revise and deprive this magic subject that Pujaw Samingprai used with Phra Lor. Not only ordinary people but, angel or king also were commanded if they were bewitched by “Calling Mind Yant” until that person’s mind will be broken to be 7 parts and crying until tears change to be blood if they don’t see your face.

  3. AngKaLoe.

  -The ancient magic subject named “Ang Ka Loe great wealthy subject” from Wat Pakklong Makarmtao that Phra Arjarn O studied from Arjarn Pajon Noirort (Arjarn Lek Hekungkingangkalomahalarb).

  Arjarn Pajon Noirort is one of the legendary magic teacher who is very professional and expert in Ang Ka Loe great wealthy subject. This subject is about wealth, flourish and luxuriance. There are 3 levels of this subject but, the second and third level will be kept in secret so, just a few person will know all of 3 levels completely.

  Arjarn Pajon Noirort passed the Ang Ka Loe great wealthy subject knowledge to persons only which are Phra Arjarn O and his grandchild. The Ang Ka Loe great wealthy subject was proved already that it is the real magic subject that can create miracle to turn upside down people’s life surprisingly.

  Use to pray for wealth, luck and money. Who don’t have lover, will have a lover. Who don’t have money, will have more money.

  4.Origin Of NorMo.

  -This is one of the well-known Yant from the sexual affair magic subject. It refers to the origin of lust and sex which is the fundamental characteristic of humankind.

bottom of page