top of page

💸🥣“#ขันโอเศรษฐี, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์.
ใครก็ตามที่ได้อาบน้ำมนต์จากขันใบนี้ “#จากยาจกก็เป็นเศรษฐีได้”
จัดสร้างโดย พระอาจารย์ ”โอ” ด้วยคำว่า “โอ” ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลเช่น: 
โอกาส = ช่องทาง, เวลาที่เหมาะ, หนทาง
โอภาส = แสงสว่าง, ส่องแสง, ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง
โอม = คำขึ้นต้นของมนต์ คำศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิพราหมณ์
โอชา = มีรสดี 
โอภา = ทักทายด้วยคำสุภาพ
โอฬาร = ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่ 
โอเค = ตกลง, ได้เลย, เรียบร้อยดี, สบายดี
💠วิธีการบูชา "#ขันโอเศรษฐี" โดยสังเขป:
1. พกพาติดตัว: อธิษฐานขอในเรื่องที่ปรารถนา โดยเฉพาะด้านเงินทองโชคลาภ จะเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2. เก็บไว้ในที่เก็บเงิน: จะทำให้เงินทองไม่ขาดและพอกพูนขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าประหลาด ดั่งน้ำที่ตักไม่พร่อง
3. บูชาไว้ในร้านค้าเคหะสถาน: จะมีแต่สรรพมงคลเข้ามาไม่ขาดสาย
4. ทำน้ำมนต์: เทน้ำลงไปใน "ขันโอเศรษฐี" แล้วสวดภาวนาพระคาถา อธิษฐานขอบารมีคุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ขอให้น้ำในขันเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ แล้วจึงเทน้ำในขัน ลงไปผสมน้ำธรรมดาในถังน้ำหรือภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อใช้อาบกินแก้อาถรรพ์ ขจัดเป่าเป่าทุกโศกโรคภัย เสนียดจัญไรทั้งปวงให้หมดไป เสริมสง่าราศี เสริมโชค เสริมดวง ทำสิ่งใดก็จักสำเร็จ ด้วยเหตุว่าความมงคลได้บังเกิดอยู่กับตัวแล้วนั่นเอง ใช้ประพรมรถยนต์พาหนะก่อนออกเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัย, ประพรมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ร่มเย็นเป็นสุข, ประพรมสินค้าก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หรืออธิษฐานประพรมได้ตามแต่ปรารถนา 
💁‍♀️จัดสร้างทั้งหมด 2 ขนาด:
1.ขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม., พระปิดตาโอเศรษฐี 5 องค์, บูชา 10,000 บาท)
2.ขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม., พระปิดตาโอเศรษฐี 1 องค์, บูชา 3,600 บาท)

💸🥣O Bowl Billionaire by Phra Arjarn O, Phetchabun.
Who has ever bath holy water from this bowl will be a millionaire soon.!!
Made by Phra Arjarn “O” because “O” is the auspicious word as follows: 
Obedient = obeying or willing to obey; submissive.
Obliging = ready to do favors; helpful; courteous; accommodating.
Observant = paying careful attention; keenly watchful; perceptive or alert.
Omnipotent = having unlimited power or authority; all-powerful.
Omniscient = having infinite knowledge; knowing all things.
Opportune = happening or done at the right time; seasonable; well-timed; timely
Optimistic = having the tendency to take the most hopeful or cheerful view of matters or to expect the best outcome
Opulent = very wealthy or rich; characterized by abundance; luxuriant
Original = having to do with an origin, first, earliest; fresh, new, novel; capable of or given to inventing or creating something new, or thinking or acting in an individual, fresh way; coming from someone as the originator, maker, author, etc.
Outstanding = prominent; distinguished; excellent; marked by superiority or distinction.
Okey = imprimatur, sanction, countenance, endorsement, indorsement, warrant - formal and explicit approval.
💠The Worshipping Method Of "O Bowl Billionaire".
1.Carrying around: The owner can pray this bowl for any wish especially wealthy & lucky purpose.
2.Keep In Money Box: The owner can place this bowl in the money box or safe. It will make money & treasure augment continuously.
3.Keep In Home: The owner can place this bowl in shop, store, company or home. It will attract luck & auspicious thing into that place.
4.Use To Make Holy Water: The owner can fill water into this bowl and then pray & beg the power of Buddha, Dharma, Sangha, Father&Mother, and Magic Teachers bless normal water to be Holy Water. After that, fill Holy Water to mix with normal water in the bucket or glass for bathing & drinking to wash out negative power, black magic, evil and misfortune. When the bad things were washed out of body, good things will come instead. Can also use Holy Water to sprinkle car or vehicles for safe drive, sprinkle home or accommodation for being peaceful & happy, sprinkle products for good sale or whatever wishes you want.
💁‍♀️There are 2 sizes made as follows:
1. Big Size. (Diameter 4 Cm., Phra Pidta O Billionaire 5 Pcs., Price 10,000 Baht.)
2. Small Size. (Diameter 3 Cm., Phra Pidta O Billionaire 1 Pc., Price 3,600 Baht.)

ขันโอเศรษฐี ขนาดใหญ่ O bowl Billonaire Big size

฿5,600.00Price
    bottom of page