top of page

🤴ชุด “จอมจักรพรรดิ” (บูชา 96,000 บาท)
ในชุดประกอบไปด้วย:
⚠️1. ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช (เนื้อทองกายสิทธิ์) = 1 ดอก
-ตอกโค๊ด “พระมหาจักรพรรดิ์”!!!
-อุดด้วยผงมวลสารพิเศษ
-ใส่หลอดพลาสติก ปลุกเสกจนหลอดแตก!!
-ทำจากทองกายสิทธิ์ ที่ “ยิ่งหลอมน้ำหนักยิ่งเพิ่ม” เริ่มจากการนำทองคำบริสุทธิ์แท้กับทองคำ “บางสะพาน” ทองที่ขึ้นชื่อว่าล้ำค่ากว่าทองใดๆในโลก เป็นทองอาถรรพ์ที่มีฤทธานุภาพมากมาหลอมรวมกัน ก่อนซัดด้วยว่านยา หลังจากนั้นจึงนำก้อนทองคำนั้นมารีดให้เป็นแผ่น ก่อนที่พระอาจารย์โอจะจารชุดมหายันต์ศักดิ์สิทธิ์ลงไปลงแผ่นทองคำนั้น เมื่อจารครบสูตรเรียบร้อยแล้วจึงนำไปหลอมใหม่ พร้อมกับซัดว่านยาเพิ่มเข้าไป แล้วก็นำมารีดให้เป็นแผ่นอีกครั้ง ก่อนจะจารยันต์ลงไปใหม่ พระอาจารย์โอต้องทำกรรมวิธีนี้ซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งกรรมวิธีนี้เรียกว่าการ ”ลงถม” เสมือนเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้แก่ชนวนมวลสารให้มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นร้อยพันทวีคูณ
ซึ่งความมหัศจรรย์ของ “ทองกายสิทธิ์” นี้คือ ในทุกๆครั้งหลังจากที่พระอาจารย์โอได้นำแผ่นทองคำที่จารยันต์แล้ว ไปหลอมใหม่พร้อมกับซัดด้วยว่านยา พระอาจารย์โอจะนำก้อนทองคำไปชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้ง ซึ่งน้ำหนักของก้อนทองคำกลับเพิ่มขึ้น อันเป็นเหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติ เพราะโดยปกติแล้วหากนำทองคำไปหลอมหลายๆครั้งเช่นนี้ ส่วนใหญ่น้ำหนักของทองคำจะพร่องน้อยลง หรือไม่ก็มีน้ำหนักเท่าเดิม
พระอาจารย์โอได้ให้คำอธิบายว่า “น้ำหนักของทองคำที่เพิ่มขึ้นถือเป็นหลักฐานเชิงรูปธรรมว่า ทองคำนั้นเป็นกายสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทองคำได้ดูดนำเอาอานุภาพกลิ่นไอกายสิทธิ์จากเครื่องยาต่างๆเข้าไปไว้ในตัว หากน้ำหนักของทองคำลดลงหรือเท่าเดิมถือว่าใช้ไม่ได้”
⚠️2. พระสมเด็จขาวเจ้าทรัพย์ = 3 องค์
⚠️3. พระปิดตาเขียวเหนี่ยวทรัพย์ = 3 องค์

🤴“Great Emperor” Set. (Price 96,000 Baht)
This set consisted of:
⚠️1. Great Emperor Takrud (Fantastic Gold Material) = 1 Piece.
-Stamped with code “พระมหาจักรพรรดิ์”
-Embedded with special holy powder.
-Covered with plastic tube that was blessed until the plastic was cracked.!!!
-Made from “Fantastic Gold”, the Gold That Can Increase Its Weight By Itself. Firstly, Phra Arjarn O took the pure gold to melt with “Bang Saphan Gold” which is the most valuable gold that has holy power itself even no blessing. During the melting method, Phra Arjarn O added herbal materials and holy medicines also. After that, Phra Arjarn O took the gold to press to be plate form before writing various kinds of great Yant from great subjects on it. When the gold plate was full of Yant, Phra Arjarn O took that gold plate to melt again with some herbal materials and holy medicines before pressed the gold to be a plate again and then repeated to do this process for many times. This method was called “Aggravating Power” that will make the gold become more powerful excess the normal gold can have.
The fantastic characteristic of “Fantastic Gold” is that every time after Phra Arjarn O took the gold plate that already full of Yant to melt in the crucible, Phra Arjarn O weighed the gold on the weighing apparatus to see the weight of gold. That is so amazing because the weight of gold was increased unnaturally because normally when the gold was burnt into the fire, its weight may decrease or stable.
Phra Arjarn O said that “The increasing weight of gold is the concrete evidence to show that the gold already upgraded to be Fantastic Gold because the gold absorbed the fantastic aura of herbal materials and holy medicines to keep inside itself. If the weight of gold become lower or be stable, it is not the truly Fantastic Gold.”
⚠️2. White Wealthy Phra Somdej = 3 Pieces.
⚠️3. Green Wealthy Phra Pidta = 3 Pieces.

ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช (ชุดจอมจักรพรรดิ) “Great Emperor” Set.

฿96,000.00Price
 • ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช

  หากย้อนขึ้นไปถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ลงไป ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชจะปรากฏในลักษณะเป็นตะกรุด 3 ดอก ประกอบด้วยตะกรุดพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เรียกรวมว่าตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช ซึ่งมีแพร่หลายมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า และหลังจากนั้นมาก็มีปรากฏอยู่กระจัดกระจายในหลายสำนัก

   

  ซึ่งตำราการสร้างตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชได้กระจายออกจากอยุธยาเป็นส่วนมาก ในตำราหนึ่งปรากฏว่ามีการรวมพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, และพระสังฆคุณ ทั้ง 216 อักขระไว้ทั้งหมด

   

  ส่วนตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชอย่างที่พบเห็นกันบ่อยๆ ซึ่งพระอาจารย์โอ พุทโธรักษาได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ เป็นตำราที่สอบทานกันในหลายแห่ง ดังที่ปรากฏในสายวัดประดู่ทรงธรรม และสายวัดพระญาตินั้น ว่ากันว่าเกิดจากการรจนาของเจ้าคุณดิษฐ์ วัดประดู่ทรงธรรม ผู้ลงตะกรุดถวายสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า ต่อมาตำรานั้นปรากฏตกทอดมายังหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จนถึงหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ซึ่งอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ท่านได้เล่าเรียนเพิ่มเติมจากหลวงพ่ออั้น และอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ตามประวัติที่เคยได้รับฟังมา โดยในตะกรุดได้ลงอักขระบทพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, ส่วนพระสังฆคุณได้ลงไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น

   

  ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชของอาจารย์เทพย์ ในบันทึกที่ปรากฏไว้ที่ท่านทำพิธีมหาจักรพรรดิ์ครั้งแรก เริ่มต้นเมื่อพ.ศ .2497 พิธีปวเรศใหญ่ พ.ศ. 2498 พิธีปวเรศน้อย และ ที่โด่งดังที่สุด ที่ทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบให้ท่านผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นคือ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อนจะเลื่อนขั้นเป็นถึงผู้นำสูงสุดของประเทศ 

   

  ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชของอาจารย์เทพย์ทำมากที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2515 ณ วัดพระศรีมหาธาตุพิษณุโลก ซึ่งเมื่อก่อนตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช 1 ดอก สามารถแลกทองคำได้ 6 บาท ในปัจจุบันนั้นจะหาดูตะกรุดที่ลงแบบนี้ได้ยากยิ่ง พระอาจารย์โอท่านใช้ความวิริยะพากเพียรฝึกฝนอยู่นานจนชำนาญ จึงได้จัดสร้างขึ้นมาจำนวนหนึ่งและแจกจ่ายให้เฉพาะลูกศิษย์วงในใกล้ชิดใช้กัน ได้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์จนมั่นใจ จึงได้ทำขึ้นมาในครั้งนี้แบบเต็มพิธี ตั้งใจทำเป็นพิเศษใช้เวลายาวนานมาก

   

  โดยวิธีการนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 จนมาแล้วเสร็จในวันที่ 18 มีนาคม 2561แล้วนิมนต์พระสงฆ์9รูปทำการเจริญบทสวดพระมหาสมัยสูตร, พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพระปริตร12ตำนานเป็นพิเศษติดต่อกันเป็นเวลา 9 วันติดต่อกัน จนถึงวันเสาร์ห้าที่ 31 มีนาคมอีกด้วย แล้วพระอาจารย์โอก็ยังอธิษฐานจิตต่อเรื่อยมาจนมาฉลองในวันที่ 15 เมษา 2561 ถือฤกษ์วันพญาวันจึงนับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างได้ยากยิ่งพร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆอีกมากมาย

   

  คุณวิเศษที่ได้รับจากการบูชาหรือมีไว้ติดตัวนั้นมากมาย เรียกได้ว่าเป็นยันต์ครอบจักรวาล

  -อนึ่งถ้ากุลบุตรผู้ใดจะใคร่ปรารถนาลาภยศ ให้ลงมหายันต์นี้ใส่แผ่นหินก็ได้ แผ่นทองคำ แผ่นทองแดง แผ่นเงิน หรือแผ่นตะกั่วก็ได้ เอาแช่น้ำบูชาไว้ ยิ่งแช่ในขันสัมฤทธิ์ยิ่งดีนัก เอาน้ำนั้นกินบ้าง ใส่ศีรษะบ้าง ลูบหน้าบ้าง บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและทั้งอายุก็ยืนยาว บังเกิดลาภยศตามแต่จะพึงปรารถนา อธิษฐานเอาเถิดจะ สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

  -ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้เอาพระยันต์นี้ลงทำเป็นตะกรุดผูกเอวไว้ ให้รูดตะกรุดไว้ข้างหน้า ใครเห็นใครกลัว ใครเห็นใครรักแล ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนี้ไว้ข้างหน้า อธิษฐานว่าจะเอาเท่าไรพึงเอาเท่านั้นเถิด พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ ได้ดังความปรารถนา ไม่แพ้แก่การพนันแล

  -อนึ่งถ้าจะให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาของเรา หรือจะทำการค้าขายให้ขายสินค้าได้คล่อง ๆ ให้เอามหายันต์นี้ลงใส่ผ้าขาว ทำเป็นธงปักไว้ ลมพัดไปทางไหน ผู้คนหลั่งไหลมาทางทิศนั้นแล หรือจะทำเป็นตะกรุดแช่น้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้ ซื้อง่ายขายคล่อง แลถึงแม้ว่าผีเข้าอยู่ ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรม ผีก็หนีออกไปสิ้น

  -ถ้าจะประจัญด้วยข้าศึก ให้ลงพระมหายันต์นี้ทำเป็นธงใส่ในผืนผ้าขาว แล้วอธิษฐานยกธงโบกขึ้นไปทางทิศไหน ข้าศึกแตกหนีไปทางนั้น ธงนี้เอาบูชาไว้กับบ้านเรือนใด กันเสนียดจัญไร กันฟ้าและกันไฟก็ได้แล

  -ถ้าจะกันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ ให้เอากรวดและทรายมา เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนั้นประพรมกรวดทรายเข้า แล้วเอากรวดทรายนั้นหว่านล้อมให้รอบบริเวณบ้านเรา อธิษฐานขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราเข้ามาเหยียบถูกกรวดถูกทรายที่เราหว่านโปรยไว้ จะต้องบังเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาแล อุปเท่ห์มหายันต์นี้มีมากมายเหลือจะคณานับ ใช้ได้ทุกประการรายละเอียดต่างๆกล่าวอ้างมาจากตำราและวิชาและพยานต่างๆที่ได้เอามาจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้

  อภิมหามวลสารแบบเดียวกับพระพิชัยสงคราม

  1.ผงปถมัง

  -เป็นผงที่ว่าด้วยการเกิดทั้งมวล ว่าด้วยการเกิดแห่งของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ โดยบทเริ่มต้นจะขึ้นว่า "ปถมัง พิณธุกัง ชาตัง" อันหมายความว่า "จุดเล็กๆนี้คือพิณธุ อันเป็นปฐมแห่งการกำเนิดทุกสิ่ง กำเนิดชีวิต กำเนิดสิ่งดีงามสิ่งมงคลทั้งหลาย"

  2.ผงมหาราช

  -เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งมหาราช มหาราชาแห่งธรรมทั้งมวล ว่าด้วยโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม เปนองค์แห่งความเป็นไปแห่งความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว

  3.ผงอิธิเจ

  -เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดจากมูลกัจจายนะ แห่งการสนธิมูล เป็นบาลีไวยกรณ์ที่ใช้เล่าเรียนกันในหมู่คณะสงฆ์ยุคโบราณ ซึ่งเป็นการถอดเอาข้ออรรถข้อธรรมและหัวใจในคำภีร์ออกมาได้อย่างวิจิตรพิสดารจนมีอาณุภาพในทางเสน่ห์เมตตาอย่างรุนแรง ดึงดูดจิตใจผู้คนสิ่งของหรือแม้แต่สัตว์ ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่พบเห็น

  3.ผงตรีนิสิงเห

  -เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งทวยเทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินยี่สิบสี่บาดาลตลอดจนถึงการกำเนิดแห่งองค์พุทธะ ซึ่งในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะขาดองค์ตรีนิสิงเหนี้มิได้เลย

  5.ผงพุทธคุณ เป็นผงที่เกิดจากการเดินกลบทตามสนธิ์สร้อยสูตรตามคำภีร์รัตนมาลา ทำให้บังเกิดคุณแห่งพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ และสังฆานุภาพอย่างเอกอุ 

  และยังมี “ผงจันทน์นิพพาน” จากไม้จันทน์ร้อยปี ที่พระอาจารย์โอท่านได้มานานแล้ว ที่มาของไม้จันทน์นี้มาจากว่า เมื่อครั้งที่พระอาจารย์โอได้มีกิจนิมนต์ไปบวชพระใหม่ที่วัดไตรภูมิ ปรากฏว่าในวันนั้นได้มีฟ้าผ่าลงมาที่กิ่งของต้นจันทน์อายุกว่าร้อยปีพอดี พระอาจารย์โอได้พิจารณาดูแล้วก็ทราบว่าเป็นของดีตามตำรา เพราะเป็นกิ่งไม้จันทน์ที่ปลายชี้ไปทางตะวันออก และโดนฟ้าผ่าหักลงมาเอง ถือว่าเป็น “ไม้นิพพาน” เป็นไม้มงคลสูงสุด เป็นไม้ชั้นดีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว ยิ่งไปกว่านั้นวันที่ไม้จันทน์ถูกฟ้าผ่าหักลงมายังเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8 คือวันอาสาฬหบูชาอีกด้วย 

  นอกจากนั้นยังมีมวลสารพิเศษเกินบรรยายมากมาย อาทิเช่นผงวิเศษเทวดา และมวลสารหายากต่างๆที่เป็นมวลสารบังคับตามตำราการสร้าง “พระพิชัยสงคราม” ซึ่งแน่นอนว่ามวลสารพิเศษเหล่านั้นต้องวิเศษและไม่ธรรมดาจริงๆ พระอาจารย์โอใช้ระยะเวลาและทุนทรัพย์ไปเยอะมาก เพื่อนำพระเครื่องและวัตถุมงคลของ “อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร” ปรมาจารย์ทางด้านไสยศาสตร์และพุทธาคม ระดับต้นๆ ของเมืองไทยมาเป็นมวลสารสำหรับการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ เพราะมวลสารบางอย่างไม่สามารถหาได้อีก และมวลสารบางอย่างก็ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ แม้แต่ท่านพระอาจารย์โอเองก็ตาม

  คำถามที่มีคำตอบชัดเจน

  เคยมีลูกศิษย์น้องใหม่ ถามลูกศิษย์รุ่นเก่าว่า “พี่ๆ ผมขอถามหน่อยว่าทำไมพระอาจารย์ท่านถึงชอบนำพระเครื่องและวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์รุ่นเก่ามาเป็นมวลสารเพื่อทำวัตถุมงคลรุ่นใหม่ ทั้งๆที่แต่ละองค์ก็หายาก แต่ละชิ้นนั้นต่างก็มีราคาเล่นหากันในวงการสูง และบางอย่างก็ประเมินราคาไม่ได้ด้วยซ้ำ?”

   

  ลูกศิษย์รุ่นเก่าจึงตอบไปว่า “ตั้งแต่ไหนแต่ไร เวลาพระอาจารย์ท่านจะสร้างวัตถุมงคลสักรุ่นหนึ่ง พี่ก็เห็นพระอาจารย์ท่านทำแบบนี้ทุกครั้ง คือต้องเอาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านนับถือ มาพลีเป็นมวลสารเพื่อสร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่ในสไตล์ของท่าน คงเป็นเหมือนการต่อเชื้อครูหรือสืบสานวิชา และเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุมงคลที่ทำออกมาดีจริง ให้ผลได้จริง มวลสารครบจริง คนเอาไปใช้จะได้เห็นผลจริง ถ้าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านได้เห็นและรับรู้ก็คงจะดีใจ เพราะวัตถุมงคลบางชิ้นของครูบาอาจารย์บางท่านมีราคาแพงมาก ชาวบ้านทั่วไปคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสถึงพุทธคุณหรอก พระอาจารย์ท่านเลยนำมาพลีเป็นมวลสารซะเลย คนที่เชื่อและเห็นคุณค่าในวัตถุมงคลของท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสถึงพุทธคุณของๆเหล่านั้น เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้สัมผัสมาบ้าง อย่างที่เขาว่ากันแหละ ทุกอย่างในห้วงมหรรณพนี้ ล้วนแต่อยู่บนกฏไตรลักษณ์ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ขึ้นอยู่กับว่าช้าหรือเร็ว พระอาจารย์ท่านเข้าใจถึงสัจธรรมนี้ เลยไม่หวงของหนะ ท่านขอแค่ทำของออกมาให้ดีที่สุด ให้คนนำไปใช้เกิดประโยชน์ที่สุดเป็นหลักก็พอแล้ว”

  อลังการงานปลุกเสก

  ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช, พระสมเด็จขาวเจ้าทรัพย์ และ พระปิดตาเขียวเหนี่ยวทรัพย์ ถูกบรรจุไว้ในกระทงบายศรี ก่อนพระสงฆ์9รูปทำการเจริญบทสวดพระมหาสมัยสูตร, พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพระปริตร12ตำนานเป็นพิเศษติดต่อกันเป็นเวลา 9 วันติดต่อกันอีกด้วย ซึ่งบทสวดพระปริตร12ตำนานนี้มีพุทธคุณเปี่ยมล้นไปด้วยบารมี และอานิสงส์ของพระคาถามากมายถึง 12 ประการ มีเสน่ห์ ค้าขายดี ธุรกิจรุ่งเรือง ป้องกันภัยจาก มนุษย์ สัตว์ร้ายและภูตผีปีศาจ ป้องกันอัคคีภัย ฝันดี ต่ออายุเสริมสุขภาพ คลอดบุตรง่าย เพราะ“พระปริตร” แปลว่า “เครื่องคุ้มครอง” เป็นที่นิยมสาธยายในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อความมีสิริมงคลและเพิ่มพูนภาวนาบารมี

  โบราณจารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตร12ตำนานไว้โดยะลเอียดถึง 12 ประการคือ

  ๑. เมตตปริตร ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล

  ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน

  ๒. ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ

  ๓. โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย

  ๔. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข

  ๕. โพชฌังคปริตร ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

  ๖. ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี

  ๗. รัตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย

  ๘. วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย

  ๙. มังคลปริตร ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย

  ๑๐. ธชัคคปริตร ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย การตกจากที่สูง

  ๑๑. อังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย

  ๑๒. อภยปริตร ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย

  Great Emperor Takrud.

  The functions and benefits that the owner will get from this Yant is more than words so, all magic masters praised this Yant to be “Universal Yant”.

  -This Yant can be written on the stone plate, gold plate, copper plate, silver plate or lead plate before soaking in the water. That water will be blessed to be holy water to bath for clearing illness, fulfill wish, wealth and honour.

  -This Yant can be used to make a Takrud to wear on waist. Put this Takrud in front, people around will love and be afraid of offending. It can be used to pray for victory in gambling game also.

  -This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the wind flow pass through the holy flag, people will come. Moreover, this Yant also can be used to make a Takrud for soaking in the water, that water can be used to spray items for good sale. Furthermore, the holy water from this Yant can use to exorcise also.

  -This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the holy flag was shaken to which direction, all enemies in that way will be defeated. This holy flag also can protect home for danger such as fire or thunderbolt.

  -This Yant can be used to make a Takrud before soaking in the water and then use that holy water to spray gravel. That gravel can be used to scatter around home place. If the thief or bad person step on that those gravel, they will face with disaster.

  The Superb Material As Special As Phra Pichai Songkram Has.

  1. Pattamung powder which refer to the origin of living things in the world.

  2. Maharart powder which refer to the origin of king and the origin of flourish.

  3. Itthije powder which referring to the charming and attraction power which effect for both of human and animals.

  4. Trinisinghe powder which refer to the origin of god from 16 levels of the sky, 15levels of the ground and 24 levels of the nether world.

  5. Putthakhun powder which refer to the holy power of Buddha, Dharma and Sangkha.

  Moreover, the adding material is “Nirvana Sandlewood Powder” made from 100 years old Sandalwood that Phra Arjarn O got from the thundered Sandalwood branch that point out to the east which in the magic scripture called “Nirvana Wood”, the highest holy wood that has power itself.

  Furthermore, there are many special materials more than word explain such as Holy Angel Powder and various kinds of rare material that are the must have materials for making “Phra Pichai Songkram” follow the magic scripture. It is sure that those materials must be holy and special. Phra Arjarn O spent a lot of time and money to collect amulets of “Arjarn Thep Salickaboot”, the great magic master of Thailand for using his amulets as the material because some materials can not be found anymore and some materials can not be made even Phra Arjarn O. 

  The Question That Has Clearly Answer.

  There is a junior disciple ask the senior disciple that “Brother, can I ask why Phra Arjarn O likes to take old amulets of the magic masters in the former times to be the materials for making his new amulet even each old amulet is rare, high price and some are inestimable?”

   

  The senior disciple answered “Since I know Phra Arjarn O, whenever he wants to make new amulet, he will bring old amulets of the magic masters in the former times to make his amulets in his own style. I think this is a way to inherit subject and it can make sure that new amulet of him will be good, effective and full of real material so, the user will get the real result too. If those pass away magic masters know Phra Arjarn O does like this, they will be happy because some old amulets are very expensive than normal people can buy so, Phra Ararn O takes those old amulets to make new amulets for the believer to have a chance to touch and feel the power of real amulet like as Phra Arjarn O experiences. It likes people say that everything has birth period, existing period and ending period no matter it will be happened fast or slow. Phra Arjarn O realizes this fact so, he does not regret any expensive amulet, he just want to make the best amulet as much as he can for the believer to get the most effectiveness as much as possible only.”

  The Great Holy Ceremony.

  Great Emperor Takrud, White Wealthy Phra Somdej, and Green Wealthy Phra Pidta were contained inside banana leave vessel before Phra Arjarn O also invited 9 monks to chant Mahasamaya Sutta, Dhammajak kappawaddhanasutara and 12 Legends specially for 9 days continuously. “12 Legends” is the chanting mantra for Buddha that has high holy power in case of charm, good business, supporting destiny, giving birth easier, expanding life time together with protection against bad people, bad spirits, ghosts and fire.

bottom of page