top of page

ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตราเพท, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

ผนวกสองมหาศาสตราสืบสานตำนานคงใว้ให้ประจักษ์

รวมสองพระยันต์ที่ยิ่งใหญ่ ลงใว้ในหนึ่งเดียว 

“มหายันต์เสน่ห์ใจขาดประทับหน้า 

ปถมังกำเนิดศาสตราเพทประทับหลัง”

รุนแรงทั้งสองเปล่งพลังมิอาจจักยั่งพลังแห่งฤทธี

1. "มหายันต์ใจขาด" เด็ดขาดเลื่องชื่อลือชา จนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบ

2. "ปถมังกำเนิด" จากคัมภีร์ศาสตราเพท ที่สุดเรื่องผูกจิตมัดใจ

ด้านหนึ่งลงด้วย "ยันต์เสน่ห์ใจขาด"

-เป็นเสน่ห์เมตตาแก่เพศตรงข้ามและผู้พบเห็น หากใครอยู่ใกล้ จิตใจจะหวั่นไหวพิศวาสหลงใหล ร้อนรนทนอยู่มิได้ปานใจจะขาด อีกทั้งยังเป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย เข้าหาเจ้านายเมตตาเอ็นดู ทำเป็นตะกรุดแช่น้ำให้กินหลงรักทั้งครัวเรือน หมายปองผู้ใดให้เขียนชื่อสอดใส่ไว้ในตะกรุด หรือปรารถนาในเรื่องใดที่ไม่เกินวาสนา ก็สามารถสอดใส่ไว้ในตะกรุดได้เช่นกัน จักสมปรารถนาสมใจในเร็ววันอย่างน่าอัศจรรย์

สำหรับรุ่นนี้พระอาจารย์โอได้จาร "ยันต์หนุนธาตุ" ลงไปเพิ่มเติมสถิตไว้ที่ 4 มุม เพื่อเสริมให้ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตรเพทนี้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แรงขึ้น เร็วขึ้น เพราะเมื่อผู้บูชาเขียนชื่อของตนเองและชื่อของบุคคคลที่หมายปองสอดไว้ในตะกรุดแล้ว ตัวยันต์หนุนธาตุนี้จะเป็นดั่งธาตุ4อันประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานสำหรับทุกชีวิต จึงบังเกิดเป็นรูป สังขาร วิญญาณ เข้าอาศัยในยันต์ปถมังกำเนิดและนามของบุคคลทั้งสองให้เสมือนมีชีวิตนั่นเอง 

ด้านหนึ่งลงด้วย "ยันต์ปถมังกำเนิด"

จากคัมภีร์ศาสตราเพท ถือเป็นสุดยอดวิชาแห่งการเรียกจิตเรียกใจ ผูกมัดจิตตราตรึงวิญญาณ ที่พระอาจารย์โอไม่ค่อยนำมาใช้บ่อยนัก เพราะอานุภาพของวิชานี้ค่อนข้างรุนแรงมาก เป็นรูปชายหญิง ลงด้วยอักขระเลขยันต์ เรียกสูตรอย่างพิสดาร

"ศาสตราเพท" ถือเป็นสุดยอดวิชาที่เรียนยากมากกว่าวิชาปกติทั่วไป มีความสลับซับซ้อนและอิทธิฤทธิ์พิสดาร หากเป็นหมวดวิชาเสน่ห์ ก็จะเป็นมนต์เสน่ห์ที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าวิชาเสน่ห์ทั่วไปหลายเท่า

กล่าวกันว่าใครก็ตามที่ได้ร่ำเรียนวิชาในสาย "พระเวทย์ศาสตราเพทเวทย์สวรรค์" จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากและมีเป็นบุคคลประเภทมี "ของเก่าเยอะ" เพราะบางวิชาในสายนี้การที่อาจารย์จะถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ถือเป็นเรื่องยาก บางสำนักที่เจ้าสำนักมีลูกศิษย์ลูกหาเป็น 10,000 คน แต่คนที่จะได้รับถ่ายทอดวิชาศาตราเพทจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น เป็นลักษณะการถ่ายทอดวิชาแบบ "หนึ่งศิษย์หนึ่งอาจารย์" และการถ่ายทอดวิชาชั้นสูงประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนอาจารย์จะสิ้นอายุไขแล้วเท่านั้น

ด้านนอก ปิดทองล่องชาดสวยงาม ตามขนบธรรมเนียมที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ของที่ปิดทองล่องชาดนั้น ย่อมเป็นของดี เป็นของมงคล เป็นของชั้นเลิศ และเป็นของพิเศษหายาก จารกำกับพิเศษด้วย "มหาราชหัวใจสนธิ์" เพิ่มความแรง ซึ่งในคัมภีร์ศาสตราเพทได้รุบะไว้ว่าถ้าใช้มหาราชหัวใจสนธิ์ลงตะกรุดสาริกาป้อนเหยื่อจะมีฤทธิ์รุนแรงกว่าตะกรุดสาริกาป้อนเหยื่อทั่วไป

 

เคล็ดการบูชาพิเศษ:

1.เขียนชื่อตนเอง และบุคคลที่หมายปองลงบนแผ่นกระดาษ โดยให้ชื่อเราอยู่ด้านบน และชื่อของบุคคลเป้าหมายอยู่ด้านล่าง

2.พับครึ่งให้ชื่อทั้ง 2 ประกบเข้าหากัน

3.ม้วนแล้วใส่ไว้ในตะกรุด

 

Sanae Jaikard Sartra Pet Takrud by Phra Arjarn O, Phetchabun. 

Combining two great charming into one!! 

This is special occasion that Phra Ajarn O have combine these two special Yant into one takrud, each Yant have very strong effect, if using this two yant together it must be increase effectiveness multiple power.

1. "Sanae Jaikard" (Ragged Heart), the most famous and great reputation. Good in charm, love and money, controller target mind.

2. "Pattamung Of Origin" (Pattmung Kumnerd), the superb binding lover's mind subject from Sartra Pet Scripture.

Front side was written with "Sanae Jaikard (Ragged Heart)."

-This Yant can increase your charm and attraction. Whoever being close will fascinate with you and have sexual feeling like as the heart will be ragged if you stay far away. For example, “Takrud Sanae Jaikard” can be used to sway in the water to feed the person you like. Moreover, you can write the name of person you interested or any wishes on a paper and then put inside the Takrud Sanae Jaikard to make the person you like always thinking of you or things you want come true.

Specially, for this version Phra Arjarn O wrote "Supporting Element Yant" at 4 corners to make this Takrud become more effective, efficient, faster result and stronger impact because when the user write his/her name and the targeted person name on a piece of paper and insert inside this Takrud, "Supporting Element Yant" will create 4 elements including earth, water, air, and fire that are the neccessary substance for living thing. Therefore, this "Supporting Element Yant" will make concrete image, body and mind to remain inside "Pattamung Of Origin Yant" and "Name Of Both" to be alive.

Back side was written with "Pattamung Of Origin Yant (Pattamung Kumnerd).”

-This Yant come from "Sartra Pet Scripture". This is one of the most powerful subject in case of calling people mind, binding lover's heart and impressing targeted peson's soul. Phra Arjarn O rarely uses this subject because its power is quite too strong. Is is the image of male & female surrounding with many magic alphabets that passed through complex blessing technique.

"Heavenly Magic (Sartra Pet)” is the great magic subject that has difficulty of learning, complexity and supernatural power more than others subject. If that "Heavenly Magic" is a kind of charming subject, it will be super strong than regular charming subject at all.

It can be said that who has a chance to study magic subject which is a branch of "Heavenly Magic", that person must be lucky & skillful like as that person born to be the magician. Because it is not easily happen that a magic master will teach this kind of high class subject to his disciple. Some magic institutions that the headmaster has disciple more than 10,000 persons, just only 1 person will has a chane to inherit "Heavenly Magic" from the headmaster. Therefore, It is a type of teaching named "1 Disciple 1 Teacher" which mean a master will pass on knowledge to a selected disciple only one. Mostly, the process of teaching will be happened before the master die only.

 

This Sanae Jaikard Sartra Pet Takurd was covered with vermilion gold leaf beautifully. In thai culture, we believe that which thing has vermilion gold leaf, that thing is good, high value, super special and super rare items. Moreover, Phra Arjarn O also wrote "Maharart Huajaison Yant" on it again to boost power up. In Sartra Pet Scripture described about "Maharart Huajaison Yant" that if it was used to make Salika Poen Yuea Takrud, that Takrud will be powerful than normal Salika Poen Yuea Takrud.

 

Special using method:

1.Write the name of you & your targeted person on a piece of paper by writing your name on the top line and your targeted person name on the bottom line.

2.Fold down the paper to make your name & your targeted person name being close together.

3.Roll the paper and insert inside Takrud.

ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตราเพท (เนื้อตะกั่วอาถรรพ์) Sanae Jaikard Sartra Pet Takrud

฿16,000.00Price
 • ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตราเพท

  -เนื้อตะกั่วอาถรรพ์ (สร้าง 20 ดอก, บูชา 16,000 บาท)

  -ทำจากตะกั่วอาถรรพ์หลากหลายชนิด และที่พิเศษที่สุดคือ "ตะกั่วโกฐ" ที่ถือเป็นสุดยอดของอาถรรพ์ตามตำราที่หาได้ยากเป็นอย่างมาก จัดอยู่ในหนึ่งในมวลสารระดับตำนาน ที่ถูกกล่าวถึงในสุดยอดคัมภีร์เล่มที่ 6 จากคัมภีร์เทพยุทธทั้ง 6 เล่ม ซึ่งคัมภีร์เล่มที่6เป็นคัมภีร์ที่ถูกยกย่องว่ามีความบริบูรณ์ที่สุด เนื้อหาใจความในคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องของๆวิเศษที่เป็นเลิศในโลกสุดจะพรรณา อาทิเช่น พระพิชัยสงคราม, พระฉิมพลี, พระภควัมบดี , พระสีวลี, พระสังกัจจาย, นางกวัก, เขี้ยวเสือ และอื่นๆอีกหลายอย่าง แต่ที่ดูจะโดดเด่นและสะดุดตาต้องใจพระอาจารย์โอเป็นพิเศษก็คือ "ตะกรุดตะกั่วโกฐ" ที่เป็นดั่งจักรพรรดิ์ของเครื่องรางทางมหาโชค โภคทรัพย์ อยู่เหนือดวง และเจริญรุ่งเรืองเกินพรหมจะลิขิตให้ได้ 

  "ตะกั่วโกฐ" คือ ตะกั่วที่คนสมัยโบราณนำมาใช้ตีขึ้นรูปทำเป็นโกฐสำหรับบรรจุอัฐิของผู้วายชนม์ เพื่อประกอบพิธีกรรมภายหลังหรือเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่จากไป ซึ่งโกฐที่ทำมาจากตะกั่วนั้น ถือเป็นของที่หาได้ยากมากจริงๆ ส่วนใหญ่โกฐประเภทนี้จะถูกหุ้มด้วยทองคำชั้นนอกอีกทีหนึ่ง จึงทำให้เป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก มีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไม่ถูกหุ้มด้วยทองคำ โดยมากโกฐตะกั่วจะมีลวดลายสลักเสลาสวยงาม จากช่างฝีมือผู้ชำนาญในแวดวงคนชั้นสูง หากเป็นโกฐของบุคคลพิเศษจริงๆ มักจะมีรูปสลัก "เทพพนม" ปรากฏอยู่บนโกฐใบนั้นด้วย

  ซึ่งตะกั่วที่ช่างฝีมือคัดสรรนำมาทำเป็นโกฐตะกั่วนั้น จะต้องเป็นตะกั่วชั้นดีที่ผ่านกรรมวิธีเผาอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อไล่ตะกันและแร่ธาตุอื่นที่ไม่ต้องการออกไป จนได้เนื้อตะกั่วบริสุทธิ์ที่มีวรรณะออกเงิน บางที่ก็เรียกตะกั่วประเภทนี้ว่า "ตะกั่วน้ำนม" หรือ "ตะกั่วสีเงิน" ก็เรียกกัน 

  "โกฐ" ถือเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะยศฐาบรรดาศักดิ์และระดับชนชั้นทางสังคมของเจ้าของอัฐิได้เป็นอย่างดี โดยโกฐตะกั่วนั้น จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างปราณีตโดยเฉพาะ สำหรับบรรจุอัฐิของ "บุคคลชั้นสูง" ที่มีฐานะดี เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยบริวาร ในขณะที่โกฐของชาวบ้านสามัญชนทั่วไปจะทำมาจากวัสดุจำพวกไม้หรือทองเหลือง เชื่อถือกันว่า "ตะกั่ว" จะเป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ ทำให้ผู้ที่มีลมหายใจยังสามารถสื่อสารกับผู้ที่จากไปได้ 

  "ตะกั่ว" เป็นวัตถุธาตุที่มีฤทธิ์ มีแรงอาถรรพ์ มีพลังวิญญาณกว่าวัตถุสสสารใดจะเทียบเทียม ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ:

  1."ตะกั่ว" ถือว่าเป็นวัตถุธาตุอันเหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นที่พักอาศัยสำหรับจิตวิญญาณ เพราะ "ตะกั่ว" เป็นธาตุที่ง่ายต่อการแทรกซึมของอานุภาคประจุจิตวิญญาณมาแต่โบราณ โดยเฉพาะเหล่าพ่อมดผู้เรืองเวทย์

  2."ตะกั่ว" ถูกใช้ในพิธีกรรมทางเวทย์มนตร์มาแต่โบราณ ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักใช้คาถาเลยทีเดียว อย่างเช่น "คําสาปตะกั่วแห่งกรีซ" ถือเป็นหลักฐานอ้างอิงถึงคุณสมบัติพิเศษทางเวทย์มนตร์ของตะกั่วได้เป็นอย่างดี เพราะมันเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างคำสาปในยุคทองสมัยกรีกโบราณมาแล้ว โดยนักโบราณคดีได้ขุดพบ “แผ่นตะกั่วจารึกอักษรกรีกโบราณ” ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,400 ปี ผู้คนในสมัยนั้นเรียกแผ่นตะกั่วนี้ว่า “คาตาเรส (Katares)” เป็นเครื่องมือสำคัญชนิดหนึ่งสำหรับส่งการต่อคำสาปไปยังขุมนรก 

  โดยข้อความที่ถูกจารึกในแผ่นตะกั่วนั้น มีใจความเกี่ยวกับการสาปแช่งผู้ตายให้ลงไปสู่นรกโลกันต์ หรือสาปแช่งบุคคลเป้าหมายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ต้องสาปตามประสงค์ ลักษณะของแผ่นตะกั่วได้ปรากฏชื่อของบุคคลที่ผู้เขียนต้องการสาป พร้อมกับรายละเอียดของคำสาปยิบย่อยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการกล่าวถึงเทพเจ้าแห่งความตายให้เป็นผู้รับสารแห่งคำสาปแช่งนี้อีกด้วย ซึ่งแผ่นตะกั่วแต่ละแผ่นก็จะมีชื่อของเทพเจ้าแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของคำสาปอีกด้วย แผ่นคำสาปตะกั่ว "คาตาเรส" ส่วนใหญ่จะถูกพบเจอในหลุมศพของผู้ตายที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของเด็กหรือวัยรุ่น จะช่วยนำคำสาปไปถึงนรกได้รวมเร็วยิ่งกว่าวิญญาณของผู้ใหญ่นั่นเอง

  ส่วนสาเหตุที่ต้องฝังแผ่นตะกั่วเอาไว้ในโลงศพ นักโบราณคดีแสดงความคิดเห็นว่า “ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าขุมนรกอยู่ใต้พื้นพิภพ เพื่อที่จะให้คำสาปแช่งสัมฤทธิ์ผลได้อย่างรวดเร็ว ก็ต้องฝังคำสาปแช่งนั้นลงไปใต้ดิน เพราะตะกั่วจะทําให้คําสาปจมลงไปอย่างรวดเร็วถึงขุมนรกพร้อมกับวิญญาณผู้ตาย เพื่อที่เทพแห่งความตายจะได้อ่านคําสาปและดลบันดาลให้เป็นไปตามนั้น นอกจากนี้การฝังแผ่นคำสาปหรือทิ้งแผ่นคําสาปลงไปในนํ้าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง เพราะนํ้าเป็นธาตุที่ลื่นไหลจึงสามารถเป็นสื่อนำคำสาปไปถึงบุุคคลผู้โชคร้ายที่ผู้สาปต้องการสาปได้"

  ความพิเศษของ "โกฐตะกั่ว" ดังที่กล่าวมานี้ จึงทำให้พระอาจารย์โอ ตั้งใจเฟ้นหาแทบพลิกแผ่นดินกว่าจะได้มา ใช้เวลาและเพียรรอคอยกว่า 20 ปี จึงพานพบสุดยอดของอาถรรพ์หายากตามตำราเช่นนี้อีกครั้ง แม้ผู้ที่ร่ำเรียนพระเวทย์ชั้นสูงมาจะรู้จักตะกั่วโกฐนี้อยู่บ้าง แต่ก็ยากนักที่จะมีใครมีวาสนาได้มวลสารพิเศษแบบนี้มาทำวัตถุมงคล 

  Sanae Jaikard Sartra Pet Takrud.

  -Mystical Lead. (Made 20 Pcs, Price 16,000 Baht)

  -Made from many kinds of mystical lead such as "Lead Cinerarium". In the magic world, there is a belief that "Lead" is the special substance rather than others substance can have because of 2 reasons.

  1."Lead" is the best substance for absorbing those spiritual power of the ocean because "Lead" is the convenient substance that has been used for receiving spiritual & magical power since the ancient time by the magician.

  2."Lead" is one of neccessary item for using in magical ceremony since human know how to use spell until the present time. For example, "Cursing Lead Of Greece" is the best evidence that can refer to special properties especially the magical charisma of lead because it was used to be an equipment for cursing ritual during the Golden Age of ancient Greece. The archeologist found "The Lead Inscription With Ancient Greece Alphabets" in the underground grave that has age more than 2,400 years. People in that time called this lead inscription as "Katares". Those Katares were inscriptions etched into lead, sometimes found with figurines. They were often buried in the graves of youths because it was believed a premature death would get the spell to the underworld gods faster.

  Magicians worked in secret and buried hexes with the dead, who they believed would carry them to the underworld. Some curses were for opponents in lawsuits. Others sought to hex a political figure. Still others meant to bring harm to enemies. The sentences that were inscribed on the lead plate are about the terrifying curse that the magician wanted the spirit of the dead person who lay down in the grave receive or the targeted person such as politicians or orators accept when that premature death spirit arrives in the hell. Moreover, not only the details of curse were inscribed on the lead plate but, the magician who created the curse also wrote the name of the god of death on it to beg that god makes the curse come true. Interestingly, each Katares has the name of the god of death differrently due to the characteristic of each curse.

  The archeologist believe the reason that why the magician of ancient Greece needed to bury "Katares" with the dead person body in the grave is that "Ancient Greece people thought the hell is located under the ground so, the curse will work faster & effectively when the curse is buried in the ground. Especially, when the curse is written on the "Lead", the magical charisma of it will bring the curse sink down to the hell together with the premature death spirit. So, the god of death will read the curse details and make it works. Moreover, "Katares" also were found in the ocean because water is the flowing substance so, it can be a vehicle to send the curse to the hell possibly.

bottom of page