top of page

#ตะกรุดเสาร์5 #เสกเสาร์5
เดิมทีเป็นวิชาของเจ้าคุณชัยภูมิ สืบต่อมายังหลวงปู่บุญ วัดซับน้อย จนมาถึงท่านพระอาจารย์ไปได้ศึกษาสายวิชานี้ ในขณะที่หลวงปู่บุญอายุเก้าสิบกว่าปี เป็นสายวิชาที่เน้นทางด้านคุ้มครองป้องกันภัยเป็นเลื่องลือกันไปทั่ว แต่จะต้องมีเคล็ดในการลงอักขระเฉพาะฤกษ์วันเสาร์5 เท่านั้น ถือเป็นหนึ่งในวิชาโบราณเรียกว่าเทียบเท่า "ตะกรุดเสาร์ห้าฝาบาตร" ของพระครูมานะ หรือของหลวงปู่บุญ ซึ่งเป็นที่เล่าลือต่อๆ กันมาว่า “สมัยนั้นหากใครอยากได้ตะกรุดเสาร์๕นี้ ต้องมีการทดลองยิงเพื่อเป็นการทดสอบก่อนเสมอ”

สมัยก่อนตอนที่ท่านพระอาจารย์โอธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ มักจะมีแผ่นจารตัดเป็นชิ้นๆ มีเหล็กจารเหน็บใส่ประคต พอถึงฤกษ์เสาร์๕ จะนำแผ่นนั้นออกมาจารแล้วเก็บไว้ ซึ่งฤกษ์เสาร์๕ นี้ในบางปีก็มีมากกว่าหนึ่งวัน หรือบางปีก็อาจไม่มีฤกษ์นี้เลย จึงถือเป็นฤกษ์ที่หาได้ยากอีกฤกษ์หนึ่งเลยก็ว่าได้ เมื่อท่านพระอาจารย์ทำการจารม้วนพับตะกรุดเสร็จแล้ว ท่านมักจะมอบตะกรุดเสาร์๕ นี้ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ หรือพระที่มาบวชที่วัดแล้วลาสิขาไปประกอบสัมมาอาชีพ และจะกำชับให้พกติดตัวไว้เสมอ เพื่อคุ้มครองป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ จากภัยอันตรายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ชุดนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆ ตรงที่พระอาจารย์โอ เสกเพิ่มทางด้านเสน่ห์เมตตา สะกดจิตสะกดใจผู้คนได้อีกด้วย
** เคล็ดวิชาการห้อยบูชา **
แขวนด้านซ้าย เป็น “เสน่ห์”
แขวนด้านขวา เป็น “คุ้มครอง”
แขวนตรงกลาง เป็น “จังงัง”
แขวนข้างหลัง เป็น “แคล้วคลาด”

ปลุกเสกในฤกษ์เสาร์5 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล และดีเลิศทุกอย่าง วัตถุมงคลในพิธีจะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ

สำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในฤกษ์เสาร์5ปีนี้ ถือว่าอลังการยิ่งกว่าปีไหนๆเพราะพระอาจารย์โอท่านได้ขออัญเชิญองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร มหาไตรโลกาธิบดีผู้ทรงทำหน้าที่เป็น "ยิดัม" คอยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนา มาเป็นองค์ประธานในพิธี สายสิญจน์ที่เป็นดั่งสะพานเวทย์มนตร์ถูกเชื่อมโยงจากองค์ท่านไปสู่วัตถุมงคลทุกๆชิ้น

ตะกรุดเสาร์5 Takrud Sao 5

฿500.00Price
 • Sao5 Trakud
  Originallly this subject belong to Jao Khun Chai Poom then inheriting to LP’ Boon Wat Sub Noi and finally inheriting to Phra Arjarn O’s hand. When Phra Arjarn O has learned this subject LP’ Boon has aged 90 year old. This magic subject is focusing on protection purpose and being very famous in that time but this Yant must be writing and blessing on Sao 5 days (Auspicious days) this is one of ancient magic that strongest as much as “Sao 5 Takrud” that made from monk’s bowl of Phra Kru Ma Na and LP’ Boon. In that era, whoever want to worship this takrud will must pass test by using real gun shot before.
  When Phra Arjarn O on pilgrimage and traveling in many different place, he will alway kept metal plate and metal needle on his Monk’s waist rope. When the Sao 5 days come Phra Arjarn O will wrote Yant down on that plate and kept it for blessing again. Normally Sao 5 days can have more than one time in one years but some years may not have Sao 5 day. Therefore, this Sao 5 is one of rare auspicious day which Phra Arjarn O alway prioritizes. After Phra Arjarn O have finished roll up takrud Sao 5, he will give to his disciple and told everyone to alway carry this takrud on their body for protection from every dangers including invisible danger.
  Furthermore, This Takrud Sao 5 is special more than ordinary Sao 5 because Phra Arjarn O have also blessing the charm and hypnotizing mind magic into this takrud.
  Method to use:
  -Put on the left waist: Good in kindness and luck, used in negotiation will easy to successful and people around will be kind to you.
  -Put on the right waist: Protection form danger, invisible danger, accident , safe when travel, safe when driving, safe when doing work.
  -Put on the front waist: Good in beat the enemy or competitor, bring the victory to user in every war, It was Na Jung Ngung subject that is the great subject of Bu Reng Nong the great emperor of Burma. Pray the Katha and the opponent will be confuse, fuzzy and obey you.
  -Put on the back: alway being safe, avoiding misfortune and also helpful in escape situation.
  Blessing ceremony on auspicious time "Sao 5" (March 28, 2020) According to the ancient belief, Saturn is the planet of impregnability and power so, whatever ceremony happen in “Sao 5” day will be very powerful and effective rather than general days. This auspicious time will make amulets have more power in case of invulnerability and protection. 

bottom of page