top of page

👼🏻🏆#ถ้วยตรีเทพอารักษ์, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
พระธาตุกับผอบ, สมบัติกับหีบ, เพชรแท้กับแหวนทอง, ของเหนือโลกก็ต้องมีของเหนือโลกมารองรับ เมื่อมีของชิ้นไหนที่ขึ้นชื่อว่า “พิเศษ” ก็ย่อมต้องมีภาชนะแบบ “พิเศษ” มาเป็นภาชนะเก็บโดยเฉพาะ นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ภาชนะบางชนิดก็จะช่วยขับขานและเปล่งคุณค่าอันแท้จริงของวัตถุชิ้นๆออกมาอีกด้วย

นอกจากนี้ ของพิเศษบางอย่างก็ไม่เหมาะกับคนบางคน เพราะของพิเศษมักจะต้องอยู่คนพิเศษ ฉนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถถือครองของพิเศษได้ เมื่อของอยู่กับคนที่ไม่คู่ควร ของชิ้นนั้นก็ไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เต็มที่ และมักหาทางไปอยู่กับเจ้าของที่เหมาะสมแทน จึงมีหลายคนที่ชประสบปัญหา “ใช้ของไม่ขึ้น” หรือมักทำของหายโดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยอำนาจของสิ่งเร้นลับบางอย่างที่เรียกว่า “มือที่สาม” หรือมีเรื่องจำเป็นให้ต้องปล่อยของชิ้นนั้นออกไป

“ถ้วยตรีเทพอารักษ์” จึงถูกสร้างขึ้นตามโดยจำลองรูปแบบมาจาก ถ้วย3ขาล้ำค่าใบหนึ่งของนิกายขั้นสูงในพม่า คนในนิกายนั้นจะใช้ถ้วยดังกล่าวเป็นภาชนะรองรับของศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลที่พวกเขานับถือ พระอาจารย์โอท่านเห็นว่ามีความงดงามดีและยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายสถาน ท่านจึงอยากสร้างไว้ให้คนทั่วไปมีโอกาสได้มีถ้วยพิเศษๆแบบนี้ไว้ใช้กันบ้าง

พระอาจารย์โอจึงได้นำชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์มากมาย และแผ่นยันต์มวลสารในวิชา “ทอนชินสา” มาหล่อหลอมเข้าด้วยกัน ออกมาเป็นถ้วยวิเศษสีทอง มีเทพบุตร, เทพธิดา และเทพอสูร (ยักษ์) นั่งคุกเข่าอารักษ์อยู่ประจำทั้ง3ทิศ โดยผู้นิยมชมชอบเครื่องรางวัตถุมงคล สามารถใช้ “ถ้วยตรีเทพอารักษ์” นี้เป็นภาชนะรองรับสำหรับ คต, เขี้ยว, เขา, นอ, งา, กะลา, แร่, เป๊ก, แหย่ง, แสง, แก้ว, ของวิเศษ รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่บูชาอยู่ 

“ถ้วยตรีเทพอารักษ์” จะดูแลรักษาของวิเศษไม่ให้พลังเสื่อมถอย ทั้งยังเสริมฤทธิ์เพิ่มพลังอำนาจให้แก่วัตถุสารนั้นๆ ให้มีพลานุภาพยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมสื่อกับผู้เป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ ถ้วยจะช่วยอารักษ์ขาให้เจ้าของคู่ควรกับของชิ้นนั้นๆ ให้คงอยู่กับเจ้าของตลอดไป ทั้งยังเสริมวาสนาบารมีเจ