✨#ปรอทกินทอง (ธะนะเต็กธิปะดา)   ปรอทกายสิทธิ์ประเภทหนึ่งตามศาสตร์วิชาเล่นแร่แปรธาตุ ขึ้นชื่อลือชาว่ามีคุณ