top of page

🧘‍♂️📿#ประคำก้าวหน้า, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์ ของคู่กายที่ขาดไม่ได้สำหรับนักปฏิบัติภาวนา ของสำคัญที่พระอาจารย์โอใช้นับสวดคาถาอยู่ประจำ สร้อยประคำที่ซึมซับพระเวทย์พระคาถามาจนหมดสิ้น แต่ละเม็ดจึงล้ำค่าและศักดิ์สิทธิ์ ผ่านการปลุกเสกอย่างมาราธอน นิ้วนับ ปากท่อง จิตมั่น จึงมากฤทธิ์เหลือคณา ชื่อนามก็มงคล "ก้าวหน้า" คือผู้ใดมีไว้บูชาก็เจริญก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไว กว่าใครเขา ทั้งยังแฝงนัยยะมงคลพ้องเสียงกับคำว่า "9หน้า" อันหมายถึง "พระนวโกฏิ" ที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ โดยประคำทุกเม็ดก็ได้ผ่านพิธีไหว้พระเศรษฐีนวโกฏิและพระนวเศรษฐีประจำปี2563มาแล้วอีกด้วย ยกระดับความเข้มขลังด้วยการอุด "ผงมหาราช" และ "ผงอิทธิเจ" ทวิภาคีผงลบกระดานขั้นขาดตัวอันวิเศษ เลื่องชื่อลือชาว่าโชคลาภเป็นเอกเสน่ห์เป็นเลิศ ปิดผนึกรูเม็ดประคำด้วย "น้ำตาเทียนนว