top of page

#ผงปถมัง, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์โอพร้อมคณะศิษย์ที่ได้รับการครอบครู ร่วมกันจัดเครื่องบวงสรวงคุรุครูอาจารย์ ก่อนทำการเขียนผงลบกระดานตามสูตรสนธิทุกคัมภีร์ เริ่มตั้งแต่คัมภีร์ปถมังไปจนถึงคัมภีร์พุทธคุณ โดยเมื่อเขียนไปถึงบางวรรค บางห้อง จะมีการถวายเครื่องสักการะ ตามตำราระบุไว้

นอกจากจะเป็นการฝึกจิต สมาธิ ภาวนาไปในตัวแล้ว ผงลบกระดานที่ได้ในพิธี ก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ เต็มสูตรเต็มขั้น พระอาจารย์ท่านจึงนำโอกาสมงคลนี้ จัดสร้างวัตถุมงคลอันวิจิตร ไว้สำหรับผู้ศรัทธาอีกด้วย ผงปถมังที่ได้จากการเดินกลบทตั้งแต่วรรค1จนถึงวรรค9บางส่วนได้ถูกนำไปปั้นเป็นแท่งเก็บไว้เพื่อใช้ในการเขียนผงต่างๆต่อไป ส่วนหนึ่งก็นำมาบรรจุขวดออกให้บูชา

ด้วยอานุภาพแห่งผงลบกระดาน อันอุบัติขึ้นจากยอดคัมภีร์ปถมังที่ว่าด้วย "การกำเนิดสิ่งดีงามทั้งหลาย" ดังนั้นแล้ว ผู้ใดที่ได้อาราธนาผงศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้ไว้กับตัว ย่อมมีสิ่งดีงามก่อเกิดขึ้นกับตัวมากมายเป็นแน่แท้ ทั้งยังเสริมโชคลาภวาสนา ยกดวงชะตาให้ค้างฟ้า ห้ามได้เสียซึ่งเคราะห์เข็ญเวรภัยจากภยันตรายทั้งหลาย ปัดเป่าอาถรรพ์ร้ายจากอิทธิพลของดาวนพเคราะห์ทั้งปวง และอาจห้ามได้ถึง "ราชภัย" อันหมายถึงมหันตภัยอันใหญ่หลวงยิ่งยากหลีกหนี พระอาจารย์โอท่านจัดสร้างไว้ในพิธีลบผงสุดยิ่งใหญ่ ที่รวมเหล่ายอดฝีมือทั้ง 7 มาประชุมสืบสานเวทย์วิทยาคมแห่งวิชาลบผงอย่างพร้อมเพรียงกัน

เป็นการรวมผงลบกระดานของมหายันต์มากมายจาก "คัมภีร์ปถมัง" อาทิเช่น "องการมหาอุทัย" และ "องการมหาไวย" ที่มีอานุภาพอภินิหารมาก ตีค่าไว้ควรเมือง ถ้าผู้ใดได้พบเหมือนพบพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ และผงปถมังพิเศษอีกหลายตัวที่ได้จากลบผงปถมังเข้าห้องต่างๆ เป็นผงลบกระดานล้วน100% โดยไม่ผสมมวลสารใดให้ความเข้มข้นของผงเจือจางลง

คัมภีร์ปถมังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีคัมภีร์เวทมนตร์ เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถึงจุดกำเนิดของสรรพชีวิต การอุบัติขึ้นของสิ่งดีงาม การเจริญไปข้างหน้าสู่บรมสุขอันเป็นนิรันดร์อันไม่มีสุขใดยิ่งกว่า ดั่งการเขียนผงปถมังที่เริ่มจาก "พินทุ" ไปถึง "สูญนิพพาน" ฉันใดฉันนั้น

เป็นผงที่ว่าด้วยการเกิดทั้งมวล ว่าด้วยการเกิดแห่งของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ โดยบทเริ่มต้นจะขึ้นว่า "ปถมัง พิณธุกัง ชาตัง" อันหมายความว่า "จุดเล็กๆนี้คือพิณธุ อันเป็นปฐมแห่งการกำเนิดทุกสิ่ง กำเนิดชีวิต กำเนิดสิ่งดีงามสิ่งมงคลทั้งหลาย"

ตามตำราทางไสยศาสตร์กล่าวว่า อานุภาพของผงปถมังหนักไปทางด้านอิทธิฤทธิ์ อยู่ยงคงกระพันชาตรี จังงังกำราบศัตรูหมู่ปัญจามิตร สะกดทั้งมนุษย์และสัตว์ให้ตกอยู่ในอำนาจ และเป็นกำบังล่องหนหายตัว ถึงทางเมตตามหานิยมก็ใช้ได้เหมือนกัน

ถ้าเป็นสมัยก่อน ปริมาณผงปถมังนี้1ขวด สามารถนำไปผสมเป็นมวลสารสร้างพระได้มากกว่า 10,000 องค์ แต่สำหรับสมัยนี้ พระอาจารย์โอท่านว่า การจะสร้างวัตุถุมงคลใดๆต้องเข้มข้นและพิเศษยิ่งขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนมาก เพื่อให้ของที่ท่านสร้างใช้ได้ผลทันยุคทันสมัยกับคนในยุคนี้ โลกาภิวัฒน์ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างตลอดเวลา การสร้างวัตถุมงคลก็จำเป็นต้องถูกพัฒนา ปรับเปลี่ยนให้ทันโลกที่เคลื่อนไปด้วย จะให้อยู่กับที่หรือใช้กรรมวิธีแบบร้อยปีก่อนทุกอย่างก็คงไม่ได้

ถ้าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นว่า เงิน 400 บาทเมื่อ 70 ปีก่อน ซื้อทองได้ 1 บาท แต่สมัยนี้ 400 บาทได้เพียงข้าว 1 มื้อ เป็นต้น วัตถุมงคลหลายๆรุ่นที่พระอาจารย์โอสร้างจึงมีสัดส่วนของผงลบกระดานหรือมวลสารต่างๆในปริมาณที่เข้มข้นมากกว่าตำราว่าไว้หลายเท่า เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บูชาสามารถนำไปใช้ได้ผลจริง ตามเรื่องที่ตนเองปรารถนาอย่างสูงสุด

ผงปถมัง Pattamung Powder

฿1,900.00Price
 • Pattamung Powder bt Phra Arjarn O, Phetchabun.

  Phra Arjarn O and his disciples arranged the offerings to the holy teachers before writing & erasing holy chalkboard powder according to the ancient formula in every scripture. Starting from “Pattamung Scripture” to “Putthakhun Scripture” respectively.

  When writing to some paragraphs or some rooms, there will be an offering of sacrifices according to the textbook. In addition to training mind & meditation, the erasing holy chalkboard powder obtained at the ceremony also has holy power intensity itself. Therefore, Phra Arjarn O took this auspicious opportunity to create sacred amulets for the believers as well. Some of Pattamung Powder that obtained from writing & erasing Pattamung LV.1 - LV.9 were molded into sticks and kept for later use, some of them were bottled for believers.

  With the power of holy chalkboard powder that arises from the top of the magic Pattamung scriptures which describe about "The Birth Of All Goodness", therefore, whoever has this kind of holy powder, surely many good things will happen to the owner too. Moreover, powder will raise the prayer's fortune to stay high in the sky. Furthermore, the ancient master also said that it may still prohibit the loss from all dangers, eliminate the evil spirit & negative effect from the influence of all planets. And may forbid the "King Of Dangers" which means great dangers that are very difficult to escape. Phra Arjarn O made it in the great writing & erasing holy chalkboard powder ceremony that gathered 7 disciples together to continually preserve on the magic of holy chalkboard powder subject.

  This is the "Special Edition" of holy chalkboard powder that made from all kinds & types of Pattamung powder including "Ong Karn Mahar Uthai" and "Ong Karn Mahar Wai" that have very supernatural powers. This subject is equal worth 1 big city. If anyone has met like meeting five Buddhas, and several other special Pattamung Powder obtained from different rooms of Pattamung scripture. Therefore, this is 100% holy chalkboard powder without mixing any material to dilute the concentration of Pattamung powder.

  Pattamung Scripture is regarded as one of the benjapakee of magic scriptures ever. This scripture describes the origin of all beings, the emergence of good things, and the progressing forward to eternal bliss that is nothing happier via the procedure of writing & erasing holy chalkboard powder that starts from "Phinthu" to "Nirvana".

  Pattamung Powder referring to the origin of living things in the world. According to the magic scripture said the power of this powder is heavily concentrated on supernatural ability towards, invincible, defeat the enemy, having control power both humans and animals, become invisible during dangerous situation, also can be used in charming way as well.

  If it was in the past, the amount of Pattamung powder 1 bottle can be used to mix with others materials to create more than 10,000 pieces of amulet, but for today Phra Arjarn O said that when he creates any sacred object or amulet, it must be much more intense, powerful & special than what magic master did in the past. In order to make the amulets that he creates can be effective in the modern era for people today. Globalization moves on & change everything all the time. The creation of an amulet also needs to be developed & adjusted to keep pace with the changing world. Therefore, the way of amulet creation would not be possible to remain stationary or use the method same as hundred years ago.

  There is an example for more clearly understanding. Let's think about 400 baht in 70 years ago can buy 16 grams of gold, but nowadays 400 baht can only get 1 meal. So, many of amulets created by Phra Arjarn O have a proportion of holy chalkboard powder & various materials in very concentrated amount much more than the scriptures described to mainly aim for the worshipers who uses his amulets to get the most truly impressive real results according to their needs & desires.

bottom of page