#พระปิดตาชินนะบรรดาล เนื้อน้ำเงินมฤตยู (ตะกรุดเงิน), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา

เนื้อน้ำเงินมฤตยู

ผสมทุกมวลสารพิเศษ มวลสารที่โดดเด่นได้แก่

1.เทอร์ควอยส์ สัญลักษณ์แห่งสุริยเทพ เป็นหินแห่งอำนาจ และความศักดิ์สิทธ์ เชื่อกันว่าเทอร์ควอยส์ เป็นหินที่นำโชคในเรื่องของความรัก ช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับความปรารถนาดี และความซื่อสัตย์ จงรักภักดีจากคนรัก ป้องกันอันตรายไม่ให้มากล้ำกราย และนำความเจริญรุ่งเรื่องและความร่ำรว