top of page
💸มวลสารและไม้มงคลตามตำราที่นำมาสร้างพระพุทธนวโกฏนี้วิเศษนัก กล่าวได้ว่าทั้งชีวิตอาจเจอได้เพียงต้นเดียว"
📌 รุ่นนี้พระอาจารย์โอใส่มวลสารกายสิทธิ์ มวลสารวิเศษ หายากต่างๆมารวมกัน ชุดนี้พิเศษมาก เป็นวาสนาแก่ผู้ครอบครองอย่างแท้จริง

💰พระพุทธนวโกฏิ (ไม้ยอ) พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา พุทธสถานวิหารธรรมราช💰
ตามตำราโบราณในการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏินั้น ที่ถูกต้องจักสร้างได้คือ ไม้ ผง หรือว่านเท่านั้น โบราณท่านไม่นิยมทำจากโลหะ เพราะโลหะจักเป็น "ใจไฟ" คือจะทำให้เดือดร้อน พระอาจารย์โอ ท่านใช้เวลารวบรวมมวลสารและไม้มงคลตามตำราการสร้างพระพุทธนวโกฏิอยู่ถึง 14 ปี จึงครบ

องค์พระแกะจากไม้ยอป่าขึ้นกลางจอมปลวกกลางนายืนต้นตาย บนต้นมีมดแดงใต้ต้นมีมดดำ(หรือไม้ยอขึ้นกลางตอ) 1.ยอดเกศฝังไม้ชุมแสงตายพรายหรือเรียกว่าชุมแสงนิพพาน 2.หัวใจฝังไม้รักปักใจ คือไม้รักป่ากิ่งทางตะวันออกตายพราย แล้วหักลงมาปักดินอยู่ เรียกว่าไม้รักปักใจ 3.ตรงสะดือฝังตุ่มไม้ขนุนใจพิน คือเป็นขนุนป่าตายพราย เมื่อเคาะแล้วจักมีเสียงก้องกังวาลเรียกว่าขนุนใจพิน 4.หลังฝังไม้พยุงสายฟ้า หรือเรียกว่าพยุงฟ้าผ่า ทั้งหมดแกะขึ้นมาด้วยช่างที่ชำนาญและต้องเป็นช่างที่มีอันจะกิน เป็นคณาจารย์ในสายพระปัจเจกด้วย แกะขึ้นเป็นรูปพระพุทธนวโกฏิ 9 หน้า อุ้มบาตร ซึ่งเป็นปางแห่งความบริบูรณ์ ในบาตรบรรจุของมงคลกายสิทธิ์ 9 อย่างได้แก่ 1.คดต่างๆ ได้แก่ คดผึ้ง คดขนุน คดปลวก คดลูกยอ คดหอย คดเต่า คดอึ่ง และคดอื่นๆ 2.เขี้ยว ได้แก่ เขี้ยวหมู เขี้ยวเสือ เขี้ยวจรเข้ และเขี้ยวอื่นๆ 3.เขาต่างๆ ได้แก่ เขากวาง คดเขา 9 ยอด เขาฟ้าผ่า เขาเต่า 4.นอ ได้แก่ นอแรด นอน้ำผึ้ง 5.งา ได้แก่ งากำจัด งากำจาย คดงาช้างน้ำ งาช้างดำ 6.กะลาตาเดียว มหาอุด กะลาตาบอด 7.แร่ได้แก่ เพชรหน้าทั่ง จักรนารายณ์ หงอนไก่ เหล็กเปียก จ้าวน้ำเงิน ชิน สังฆวานร เหล็กละลาย ทองคำนพเก้า ทองคำดำ 8.เหล็กไหล