top of page

#พระยอดขุนพลฉัพพรรณรังสี, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

"ขอบารมีแสงแห่งพระฉัพพรรณรังสีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาประทับอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ณ บัดนี้เถิด"

พระอาจารย์โอท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกมานาน ก่อนนำเข้าพิธีสมโภชน์อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ท่านพระอาจารย์โอได้นิมนต์ "สมเด็จองค์ปฐม" พระพุทธรูปองค์ประธานแห่งพุทธสถานวิหารพระธรรมราช ขึ้นประดิษฐาน ณ วิหารพุทธบิดร (วิหารหลังใหม่)

แสงสีที่สาดส่องประกายผ่านกระจกแก้วเข้ามาในวิหารพุทธบิดร กับสีสันของพระยอดขุนพลฉัพพรรณรังสี ช่างงดงามไม่ต่างกันเลย เปรียบดั่งแสงฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้นสมเด็จองค์ปฐมได้บำเพ็ญเพียรบารมีมาอย่างวิริยะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆ ในจักรวาลนี้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก ที่อธิษฐานบารมีแห่งพุทธะ เปล่งประกายฉัพพรรณรังสีให้ขยายครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาล ทั้งจักรภพ เหมือนดั่งพายุสุริยะที่หมุนครอบคลุมรังสีแห่งพุทธะ โชติช่วงชัชวาลย์แห่งพุทธะปฐม

โดยพระอาจารย์โอนำเอารูปแบบมาจากภาพสลักนูนต่ำภายใน “ถ้ำพระโพธิสัตว์” จ.สระบุรี ซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 13-14) เป็นภาพสลักที่มีพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกันที่เก่าแก่ที่สุดในไทย แสดงถึงพระศิวะ, พระนารายณ์และทวยเทพเฝ้าแหน ฟังการแสดงธรรมของสมเด็จพระพุทธเจ้า แสดงถึงบรมครูผู้ทรงเป็น ”สัตถาเทวะมนุสสานัง” อันแปลจากบาลีเป็นไทยได้ความว่า “ทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของครู และทรงทำหน้าที่ครูได้ดีเยี่ยม ได้แก่ ทรงแนะนำพร่ำสอนด้วยพระมหากรุณาคุณ หวังให้ผู้อื่นได้ความรู้อย่างแท้จริง ทรงสอนมุ่งความจริงและประโยชน์เป็นหลัก ทั้งประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในภพหน้า และประโยชน์สูงสุด คือ พระนิพพาน

ลักษณะพุทธศิลป์ของพระยอดขุนพลฉัพพรรณรังสี:
-เบื้องขวาคือ “พระนารายณ์” ทรงนำมือทั้งสองไขว้ประทับทาบกลางอก เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระพุทธเจ้า
-เบื้องซ้ายคือ “พระศิวะ” ทรงยกมือหันไปเบื้องหน้า เป็นการแสดงการยอมรับต่อพระพุทธเจ้า
-เบื้องบนขวา คือ “พระอินทร์” ทรงเหาะมาวันทาพระพุทธเจ้า
-เบื้องบนขวา คือ “พระพรหม” ทรงเหาะมาวันทาพระพุทธเจ้า
-เบื้องล่างขวา คือ “อุบาสก” และ “อุบาสิกา” ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย หมายถึงผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ผู้นับถือศาสนาอย่างมั่นคง

พระยอดขุนพลฉัพพรรณรังสี ถือเป็นพระเครื่องที่เปี่ยมไปด้วยพุทธศิลป์ที่งดงาม เมื่อผู้ใดบูชาไว้กับตัวก็เปรียบได้กับการกราบไหว้สักการะบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าเทพไท้เทวาไปพร้อมๆกัน

พระอาจารย์โอได้ตั้งใจคัดสรรมวลสารและปลุกเสกเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยม ครอบจักรวาล สามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องดุจดั่งแก้วสารพัดนึก เหมาะแก่พุทธศาสนิกชนผู้มากวาสนาไว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หนุนนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

โดยมีมวลสารหลักเป็นผงลบกระดานนับไม่ถ้วนที่ท่านพระอาจารย์โอเคยลบเก็บไว้ โดยมวลสารชูโรงจะเป็น "ผงฉัพพรรณรังสี" ๑๐๘ กระดาน ซึ่งผงนี้มีคุณวิเศษทางด้านเสริมวาสนาบารมี และเป็นที่รักของมนุษย์และเทวา

ด้านหลังคือ “ยันต์มหาจักรพรรดิ์”
คุณวิเศษที่ได้รับจากการบูชาหรือมีไว้ติดตัวนั้นมากมาย เรียกได้ว่าเป็น “ยันต์ครอบจักรวาล”

-อนึ่งถ้ากุลบุตรผู้ใดจะใคร่ปรารถนาลาภยศ ให้ลงมหายันต์นี้ใส่แผ่นหินก็ได้ แผ่นทองคำ แผ่นทองแดง แผ่นเงิน หรือแผ่นตะกั่วก็ได้ เอาแช่น้ำบูชาไว้ ยิ่งแช่ในขันสัมฤทธิ์ยิ่งดีนัก เอาน้ำนั้นกินบ้าง ใส่ศีรษะบ้าง ลูบหน้าบ้าง บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและทั้งอายุก็ยืนยาว บังเกิดลาภยศตามแต่จะพึงปรารถนา อธิษฐานเอาเถิดจะ สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

-ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้เอาพระยันต์นี้ลงทำเป็นตะกรุดผูกเอวไว้ ให้รูดตะกรุดไว้ข้างหน้า ใครเห็นใครกลัว ใครเห็นใครรักแล ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนี้ไว้ข้างหน้า อธิษฐานว่าจะเอาเท่าไรพึงเอาเท่านั้นเถิด พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ ได้ดังความปรารถนา ไม่แพ้แก่การพนันแล

-อนึ่งถ้าจะให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาของเรา หรือจะทำการค้าขายให้ขายสินค้าได้คล่อง ๆ ให้เอามหายันต์นี้ลงใส่ผ้าขาว ทำเป็นธงปักไว้ ลมพัดไปทางไหน ผู้คนหลั่งไหลมาทางทิศนั้นแล หรือจะทำเป็นตะกรุดแช่น้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้ ซื้อง่ายขายคล่อง แลถึงแม้ว่าผีเข้าอยู่ ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรม ผีก็หนีออกไปสิ้น

-ถ้าจะประจัญด้วยข้าศึก ให้ลงพระมหายันต์นี้ทำเป็นธงใส่ในผืนผ้าขาว แล้วอธิษฐานยกธงโบกขึ้นไปทางทิศไหน ข้าศึกแตกหนีไปทางนั้น ธงนี้เอาบูชาไว้กับบ้านเรือนใด กันเสนียดจัญไร กันฟ้าและกันไฟก็ได้แล

-ถ้าจะกันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ ให้เอากรวดและทรายมา เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนั้นประพรมกรวดทรายเข้า แล้วเอากรวดทรายนั้นหว่านล้อมให้รอบบริเวณบ้านเรา อธิษฐานขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราเข้ามาเหยียบถูกกรวดถูกทรายที่เราหว่านโปรยไว้ จะต้องบังเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาแล อุปเท่ห์มหายันต์นี้มีมากมายเหลือจะคณานับ ใช้ได้ทุกประการ

พระยอดขุนพลฉัพพรรณรังสี Iridescent Halo Phra Yord Khun Pol

฿600.00Price
 • Iridescent Halo Phra Yord Khun Pol by Phra Arjarn O, Phetchabun.

  "May The Light Of The Iridescent Halo Of The First Lord Buddha Come To Radiate Above My Head At This Moment."

  Phra Arjarn O prayed & blessed for a long time before celebrating in the auspicious ceremony again on Sunday March 14, 2021 which is the same day that Phra Arjarn O respectfully invited. "Somdej Ong Pathom (the 1st lord Buddha)", the president of the Buddha image to enshrine at the new vihara.

  The colorful light that shines through the window glass in the new vihara & the colors of Iridescent Halo Phra Yord Khun Pol are truly beautiful without a differrence. The colors of this amulet refers to the radiant light from "Iridescent Halo" of the first lord Buddha when the first lord Buddha performed meritorious acts harder more than any other Buddha in the universe. He is the first one who expressed the Buddha's prestige by spreading the radiance of Buddha's iridescent halo across the entire universe and the whole world. It was like the solar flares which glows, shines & spins around the rays of the Buddha.

  Phra Arjarn O imitated the famous bas-relief carving from “Bodhisattva Mountain” which is the ancient arts of Dvaravati kingdom. This bas-relief carving is the oldest arts in Thailand that refer to the relationship between Buddha and Hindu god showing Shiva, Narai and others god were listening to the teaching of Buddha. This image refers to “Teacher Of God & Human” because Buddha is the great teacher who can teach the truth and tell the way to Nirvana for everyone.

  Characteristics Of Buddhist Art Of Iridescent Halo Phra Yord Khun Pol.
  -Right side is “Narai” used his hands crossed and laid on his chest to pay highly respect to Buddha.
  -Left side is “Shiva” raised his hand turned forward to Buddha to show his acceptance.
  -Upper right side is “Indra” soared into the air to salute Buddha.
  -Upper right side is “Brahma” soared into the air to salute Buddha.
  -Under side is “Layman” and “Laywoman” that refer to Buddhist who has strong belief in Buddha.

  Iridescent Halo Phra Yord Khun Pol is the Buddha amulet that beautifully full of arts. When the owner pray to this amulet, like as praying to Buddha and all gods at the same time.

  Phra Arjarn O spent hightly intention to collect materials with special blessing ceremony to make the Buddha amulet that full of power and functional so, the owner can pray for any wishes like as having “Wishing Crystal”. Very suitable for Buddhist to use as restraint tool in Buddha and support life forward to opulence.

  The main material is the countless numbers of holy chalkboard powder that Phra Arjarn O has ever erased. In which the protagonist will be 108 boards of "Iridescent Halo Powder", this powder is good for supporting destiny and being loved by human and angel.

  Back side is “Great Emperor Yant”.
  The functions and benefits that the owner will get from this Yant is more than words so, all magic masters praised this Yant to be “Universal Yant”.

  -This Yant can be written on the stone plate, gold plate, copper plate, silver plate or lead plate before soaking in the water. That water will be blessed to be holy water to bath for clearing illness, fulfill wish, wealth and honour.

  -This Yant can be used to make a Takrud to wear on waist. Put this Takrud in front, people around will love and be afraid of offending. It can be used to pray for victory in gambling game also.

  -This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the wind flow pass through the holy flag, people will come. Moreover, this Yant also can be used to make a Takrud for soaking in the water, that water can be used to spray items for good sale. Furthermore, the holy water from this Yant can use to exorcise also.

  -This Yant can be written on the white cloth to be a holy flag. When the holy flag was shaken to which direction, all enemies in that way will be defeated. This holy flag also can protect home for danger such as fire or thunderbolt.

  -This Yant can be used to make a Takrud before soaking in the water and then use that holy water to spray gravel. That gravel can be used to scatter around home place. If the thief or bad person step on that those gravel, they will face with disaster.

bottom of page