top of page

⚜️🤴#พระยอดขุนพลบุเรงนอง, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
บูชาเพื่อเป็นผู้ชนะในทุกทิศ เป็นผู้พิชิตในทุกด้าน อธิษฐานขอพรให้สำเร็จทุกประการ มากด้วยโชคลาภวาสนา วิเศษแสนสุดจะพรรณนา
💁‍♀️จัดสร้างทั้งหมด 2 แบบ:
🏆1.องค์ครู (ปิดทองด้านหน้า, ฝังเม็ดปรอทกลางใจ)
-สำหรับพระยอดขุนพลบุเรงนอง (องค์ครู) ที่มีเม็ดปรอทฝังอยู่ที่หน้าอกนั้น พระอาจารย์โอท่านได้ให้ความรู้ไว้พอสังเขปคร่าวๆพอคนทั่วไปจะเข้าใจได้ว่า เดิมที "เอ็กกิ๊ยะ" เป็นวิชาจากคัมภีร์โลกีย์ของลัทธิบูชาไฟแห่งเปอร์เซีย แพร่หลายเข้ามาในพุทธศาสนา ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ไปโปรดแขกโพกพ้าชฏิล ๓ พี่น้อง พร้อมบริวาร1,800คน และมารุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัย "ฮัสซันซิน" ว่าด้วยการทำธาตุบรรลุ เป็นวิชาในหมวดโลกียะธรรม แก่นเท้ของวิชาคือเพื่อบรรลุเข้าสู่โลกุตตระ รู้แจ้งลึกซึ้งในธรรมทั้งปวง
โดยการเผาปรอทของนิกาย "ประดาวิกซ่า" คือการทำปรอทให้คนอื่นนำไปใช้ ส่วนคนในนิกาย "เอ็กกิ๊ยะ" จะเน้นทำ "ประดา" (ปรอท) สำหรับตนเอง เหมือนปรอทเม็ดประจำตัว ซึ่งก็จะมีหลายขั้นตอนคือ ขั้นแรกต้องทำประดาขึ้นมา เพื่อให้ได้ประดาร่างแฝง พอได้แล้วก็ต้องทำอาหารให้ประดาร่างแฝงเสวย โดยมีการใช้รูปธาตุทั้ง9 และนามธาตุทั้ง9 เป็นอาหารให้ปรอท
การเสวยของประดาจะมี 2 ลักษณะคือ 1.เสวยแล้วคาย 2.เสวยแล้วถ่าย อย่างปรอทเม็ดนี้คืออาหารที่ประดาเสวยแล้วคายออกมา ซึ่งในขั้นตอนการทำ "ประดา" ค่อนข้างยาวนาน ว่ากันว่าถ้าทำตามตำราเลยก็ต้องเผาทุกวันประมาณ 40 ปีถึงจะสำเร็จ โดยในขั้นตอนการทำจะมีธาตุที่ประดาคายออกมาเป็นช่วงๆ นักเล่นแร่แปรธาตุก็จะเก็บธาตุที่ประดาคายออกมาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ประดาตัวแม่บรรลุแล้ว ธาตุที่ประดาคายออกมา จะเกาะกันเป็นเม็ดทรงกลมด้วยตัวเอง ถือเป็น "เหงื่อไคลปรอทสำเร็จ" ประเภทหนึ่ง คุณวิเศษมากมายเกินพรรณนา โดยมากมักจะพบในกรุเจดีย์ต่างๆ ซึ่ง "เหงื่อไคลปรอทสำเร็จ" ชุดนี้พระอาจารย์โอได้รับตกทอดมาจากอาจารย์ของท่านพร้อมกับพระยอดขุนพลเนื้อทองคำทั้ง2องค์ จึงนำมาฝังไว้กลางใจของพระยอดขุนพลบุเรงนองรุ่นนี้ด้วย
-บูชา 36,000 บาท
🏆2.องค์พิเศษ
-บูชา 9,000 บาท

⚜️🤴Phra Yord Khun Pol Bayinnaung by Phra Arjarn O, Phetchabun.
Who has this amulet will be the winner of every direction, be the conqueror of every side. The owner can pray for any wish. Very strong in case of fast fulfilling dream come true, abundance of wealth, much more fortune, and universal function.
💁‍♀️There are 2 versions made as follows:
🏆1. Supreme Version. (Gold Leaf Infront, Supreme Mercury's Sweat At Chest.)
-At the chest is "Supreme Mercury's Sweat " which has age more than 400 years. It is the alchemical substance that will happened while Burmese alchemist of Aggiya sect feed some substances as the food for their personal mercury. It has strong power and very rare to find.
-Price 36,000 baht.
🏆2. Special Version.
-Price 9,000 baht.

พระยอดขุนพลบุเรงนององค์ครูPhra Yord Khun Pol BayinnaungSupreme Version

฿9,000.00Price
    bottom of page