top of page

พระราหู (รุ่น:สุริยันจันทรามหามฤตยู), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา,พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก

เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด

ทำอะไรก็ติดๆขัด ไม่ได้ดั่งใจซักอย่าง

พบเจอแต่ความผิดหวัง

เงินขาดมือ ข้าวขาดหม้อ

จิตใจห่อเหี่ยวด้วยสารพัดอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา

ใครพบเจอกับปัญหาเหล่านี้พระราหูรุ่นนี้ช่วยคุณได้!!

 

Fatal Destroying Rahu by Phra Arjarn O, Phetchabun.

This amulet is very suitable for the person who always face with misfortune, unsuccessful wishes, disappointment, lacking of money, problems and obstacles, bad people, and bad situation because Fatal Destroying Rahu will improve your fate to be better and bring happiness life come by changing bad thing to be great thing.

พระราหู (รุ่น:สุริยันจันทรามหามฤตยู) Fatal Destroying Rahu

฿300.00Price
 • ++วันที่ 6 มีนาคม 2559 มฤตยูเข้าเสวย++

  พิธีเอกอุอันโด่งประวิงให้เถิดเกิดเมตตา

  บวงสรวงดาวมฤตยู เป็นฤกษ์ใหญ่สำคัญที่ดาวมฤตยูมากินดวงเมือง ปรากฏการณ์ทางดวงดาวที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยครั้งสำคัญ เมื่อดาวมฤตยูจะเคลื่อนเข้าทับดวงเมืองไทย 

  การเคลื่อนตัวของดาวมฤตยูถือว่าสำคัญ เพราะดาวมฤตยู ได้ชื่อว่าเป็นราชาของดวงดาว หรือถ้าเปรียบเป็นเทพคือพระศิวะหรือพระอิศวร ใครจะมาขวางมาหยุดก็ไม่ได้ และจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยครั้งใหญ่ 

  ดาวมฤตยูอาจหมายถึง อาเพศ เหมือนคำโบราณว่าทายอาเพศให้ทายมฤตยู แต่ดาวมฤตยูอีกด้านหนึ่งเป็นดวงดาวแห่งนวัตกรรม การเคลื่อนตัวของดาวมฤตยูในอดีต ล้วนแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาทั้งสิ้น

  การบวงสรวงมฤตยูจึงมีความสำคัญในการรับพลังอำนาจจากฟ้า และกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี ไม่ให้เกิดเหตุขัดข้อง 

  ++On 6 march 2016++

  It was special auspicious that Uranus have move and affect Horoscope of country to change.

  Phra Ajarn O have prepare to worship Uranus ceremony because Uranus is very important. In Horoscope of Thai have called Uranus eat the destiny of the country. It will effect future of Thailand to change in many way such as Business, technology and relationship between other country.

  Uranus is very important star which is King among all of stars, it can compare to Phra Siva the god who is good to vanquish and win everything.

  Moreover, Uranus is mean to bring bad thing and bring the big change to country.

  So worship Uranus is very important to absorb power from sky and change bad thing to be good thing.

   

  ++ณ คืนวันที่ 8 มีนาคม 2559++

  พิธีบวงสรวงรับพลังจันทรา นำวัตถุมงคล มวลสารศักดิ์สิทธิ์มาอาบแสงจากพระจันทร์

  ด้วยพลังอำนาจอันลึกลับของพระจันทร์ การบูชา และรับพลังจากแสงจันทร์ตามตำราโหราศาสตร์ด้วยเชื่อว่าอิทธิพลจากพลังอำนาจพระจันทร์ ในแต่ละช่วงนั้น ย่อมที่จะส่งผลต่อมนุษย์บนโลกในแง่ต่างๆ พลังของพระจันทร์ มักใช้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวทางจิตวิญญาณ ศาตร์เวทย์ลึบลับที่ เสริมอำนาจ วาสนา พลิกชะตาชีวิต 

  โดยศาตร์เวทย์โบราณพบว่าพลังอำนาจของพระจันทร์จะทรงอำนาจทางเสน่ห์และเมตตา มหานิยมยิ่งนัก พลังของพระจันทร์จะมีผลโดยตรงต่อชะตาชีวิตของมนุษย์บนโลกและการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์บนโลก ล้วนถูกกำหนดจากตำแหน่งของพระจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า

  ด้วยการประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องและพลังอำนาจแห่งพระจันทร์ผนวกกับมวลสารอาถรรพ์ที่มีคุณในตัว จะทำให้มวลสาร วัตถุมงคลนั้นจะเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะเสริมสง่าราศี เสน่ห์เมตตาสูงส่ง ผู้ใหญ่เอ็นดู ช่วยเหลือ หันหน้าไปในทิศใดก็ไม่มีผู้รังเกียจ เป็นที่รักใครของทั้งมนุษย์และเทวดา แก่ผู้ครอบครอง นอกจากนั้นยังทำให้เกิดโชคลาภวาสนาต่างๆประเสริฐนัก

  ++On 8 March 2016++

  The Moon ceremony which bring all mystic material to receive the moon power.

  The mystic power of moon in Horoscope have affect human destiny to change. The Moon ceremony and ancient magic have used in support human destiny to be upper.

  Moon power is good in High charming power, adult or high people will be very kind and good. Being love from around people and also get love from god and angel. 

  The good ceremony process to bless all mystic material make holy power multiple strong in every way to support Charming Aura, wealth, luck and fortune.

   

  ++วันที่ 9 มีนาคม 2559 ราหูสเวยสุริยะ++

  น้อมนำสองวาระอันเป็นเพชรฆาตมาฟาดฟันอุปสรรคให้ม้วยมอดมลายสิ้นเหลือไว้แต่“ความพิญโญยศ โสตถิโภฆิณ” เจริญด้วยยศถา บริสุทธิ์บริบูรณ์ปรอดโปร่ง ด้วย”หทัยใฝ่ถวิล ใคร่ยินยล” หัวใจอันแสวงหา แรงปรารถนาที่พร้อมจะถูกเติมเต็ม

  9 มีนาคม 2559 ราหูสเวยสุริยะนี้ เป็นการบวงสรวงรับพลังพระอาทิตย์ ซึ่งเป็น "ฤกษ์สุริยะคราส" เป็นฤกษ์สำคัญ ที่มีเพียงครั้งเดียวในรอบปี !!

  มีนัยยะหมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้า เมื่อครั้นพระพุทธเจ้าทรงปราบอสุรินทร์พระราหูผู้ที่พยศ ทิฐิ ต่อพระพุทธองค์ จนท้ายที่สุดอสุรินทร์พระราหู ยอมศิโรราบนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัย และได้พุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระโพธิสัตว์องค์ต่อไปในอนาคต 

  เนื่องด้วยปีนี้มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมและประจวบเหมาะที่หาได้ยากยิ่ง ทั้งฤกษ์มฤตยู และฤกษ์สุริยะคราสผนวกกัน การทำพิธีบวงสรวง นำมวลสารต่างๆออกมาเพื่อรับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากฟากฟ้า 

  เรียกว่ารับพลังสุริยัน จันทรา มหามฤตยู! มีอำนาจ มีคุณอเดชอนันต์มากมายตามแต่จะปรารถนา กลับสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้

  ++On the 9 March 2059 Phra Rahu eat the Sun++

  Bring the both special auspicious together for eliminate all of problem in life.

  Born completely with pure power of heaven god to fulfill desire of human heart and make wish come true.

  This is "Solar Eclipse" the special auspicious which have only one time in many year!

  The meaning of this day is show respect to Lord Buddha. In the Legend, when Lord Buddha have vanquish Phra Rahu who arrogant with Buddha. Finally, Phra Rahu have give up and bowl to Lord Buddha and Dharma.

  Due to this year have many special auspicious together which is rarely to find such as Uranus move and Solar Eclipse combine together. All of ceremony have bring all mystic material to absorb holy power from the sky.

  Absorb both Solar, moon light and Uranus. It have infinity power to make human wish come true and change bad thing to good thing.

  จัดสร้างปี 2559
  Made In Year B.E.2559

bottom of page